Járványügyi intézkedések: tudnivalók hallgatóknak

2020.03.13.
Járványügyi intézkedések: tudnivalók hallgatóknak
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb, koronavírus-járvánnyal kapcsolatos, március 13-i rendelkezései a hallgatók számára.

Az ELTE rektora által elrendelt rendkívüli szünet a március 14–15-i hétvégére is vonatkozik. A tavaszi szünet március 16-tól március 20-ig tart, és beleértendő a 21–22-i hétvége is. Az egyetem oktatói, kutatói, adminisztratív és támogató személyzete a rektori és a tavaszi szünet alatt és utána is folytatja a munkát.

Március 12. után a hallgatók személyes jelenlétét igénylő oktatás, vizsga, szigorlat, műhelyvita, szakdolgozat-védés, doktori szigorlat és védés, illetve bármilyen egyéb rendezvény még az egyetem épületein kívül sem szervezhető. A hallgatók számára tilos a könyvtárak, menzák látogatása, illetve nem végezhetők szakmai gyakorlatok és a duális képzések vállalati szakaszai sem. A jelenléti beszámolók, zárthelyi dolgozatok, szakdolgozatvédések, időközi vizsgák rendjéről az egyetem később ad tájékoztatást.

Az ELTE elhalasztja a diplomaosztókat és doktori avatásokat, a diplomaszerzési igazolás kiadása azonban elektronikus úton zavartalanul működik. A tavaszi vizsgaidőszak esetleges meghosszabbítása kormányzati hatáskörbe tartozik, ennek elrendelése esetén azonnal tájékoztatjuk hallgatóinkat.

A hallgatók számára a személyes ügyfélszolgálat 2020. március 12-től megszűnik, helyette elektronikus ügyintézésre lesz lehetőség. Erről néhány napon belül részletes tájékoztató jelenik meg az egyetem és a karok honlapján.

A március 12-től elrendelt távolléti kötelezettség nem vonatkozik azokra a hallgatókra, akiknek az egyetemmel foglalkoztatásra irányuló jogviszonya van, illetve a PhD-hallgatók tudományos kutatással kapcsolatos tevékenységeire.

A hallgatók kötelesek a 2020. március 23-tól kezdődő távolléti oktatásban és más tevékenységekben (vizsga, beszámoló, konzultáció) részt venni. Kérjük hallgatóinkat, hogy kísérjék figyelemmel a kari, intézeti, oktatói és kurzus tájékoztatókat az elektronikus tananyagokkal kapcsolatban, és teremtsék meg a technikai feltételeit annak, hogy részt vehessenek a távolléti oktatásban.

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, valamint a karok, intézetek, tanszékek könyvtárai március 13-től ellenkező rendelkezésig zárva tartanak, azonban a legtöbb online könyvtári szolgáltatás továbbra is elérhető lesz.

A magyar hallgatóknak el kell hagyniuk kollégiumi szobáikat,  és lehetőség szerint lakóhelyükre, otthonukba kell távozniuk. Ettől eltérni csak az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének méltányossági engedélye alapján lehet. A nemzetközi és külhoni hallgatók továbbra is maradhatnak kollégiumukban.

Ezen szabályok és intézkedések részletes leírása az ELTE JOKT március 13-án kiadott dokumentumában olvasható a https://www.elte.hu/koronavirus oldalon.