Jól vette az akadályt az ELTE gazdálkodástudományi képzése

2020.04.01.
Jól vette az akadályt az ELTE gazdálkodástudományi képzése
Gördülékenyen ment az átállás a távolléti oktatásra az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetében. A mesterképzéseknél már jól működő oktatástechnológiát terjesztették ki az alapszakos kurzusokra és a számonkérésre. 

Az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet tantárgyainak és szemináriumainak 100%-át le tudták fedni videós távoktatási anyagokkal, és az előrehozott tavaszi szünet végére elkészült a teljes félév távollét melletti zárásának tanmenete is – mondta el Andor György, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet igazgatóhelyettese.

Az intézet ezt részben a nemrég felavatott új épület kiváló oktatástechnológiai felszereltségének köszönheti. A Trefort-kerti Q épületben eleve öt csúcstechnológiával felszerelt tanterem készült el januárra, ahol igen színvonalas távolléti előadások tarthatók. Ezek mellé az egyetem márciusi bezárása után berendeztek két ideiglenes tantermet is, ahol március 23-ig folyamatos sterilizálás mellett folyt a távolléti oktatási videofelvételeinek készítése. A hétfő reggeltől vasárnap estig beosztás szerint ide érkező oktatók

mintegy 100 tantárgy távoktatási csomagját állították össze az egy hét alatt.

„Ez közel 2000 órányi tananyagot jelent – mondta Andor György –, és nem pusztán videófelvételeket, hanem az előadások és a szemináriumok kép- és hanganyagát is, diákkal és a digitális táblára írtakkal együtt.”

Az is technikai lépéselőnyt jelentett az intézetnek, hogy a streamelés (az egyes felvételek letölthetősége a felhőből kis sávszélességek mellett) náluk nem volt ismeretlen. A most általánossá tett technikát a GTI-n már eddig is használhatták a mesterszakosok azokban az esetekben, amikor nem tudtak előadásra menni, számukra az összes előadást így rögzítették.

„Összességében talán az oktatási mennyiségünk negyedét végeztük korábban is a mostani technikai háttér mellett” – mondta Andor György. Ez most két területen egészült ki. Az intézet mostantól az alapszakosoknak is kínálja a rendszert, természetesen továbbra is fenntartva az angol-magyar párhuzamos nyelvű oktatást is. Másrészt az új oktatási rendben az előadások mellett a szemináriumokat is felveszik, jelenleg persze hallgatók nélkül. Ez még olyan tárgyak esetében is jó gyakorlatot jelent, amelyekről azt gondolnánk, nehezen képzelhetőek el személyes jelenlét nélkül. Bár így nincs mód azonnali interakcióra diák és tanár között, új lehetőséget jelent, hogy egy-egy részletet a hallgatók többször is visszanézhetnek. Az értési problémákat ez többnyire megoldja, de ha mégis maradna kérdés, azt e-mailen keresztül lehet a tanárral megbeszélni.

A feltöltött anyagokon egyik oldalt fut az előadás felvétele, a másikon nagyban a prezentáció olvasható. A kettő teljes szinkronban van, megállítható, vissza- vagy előre tekerhető. A rögzített előadások a Moodle-ból érhetők el közvetlenül a hallgatók számára, minden tantárgynál minden anyag fenn van, ami a felkészüléshez kellhet. 

Alapvető újdonságnak az online számonkérések számítanak, ezek egyelőre Moodle-on bonyolított zárthelyik. A hallgatók a speciális helyzet ellenére továbbra is lehetőséget kapnak, hogy minden tantárgyból otthoni felkészülés mellett megajánlott jegyet szerezhessenek, az eddigi számonkéréseket egészíti ki tárgyanként egy-egy online zárthelyi. Áprilistól

évfolyamonként hetente egy tárgyból lehet majd megajánlott jegyért „távolról vizsgázni”.

A mesterképzési projektfeladatok beszámolói és a szakdolgozati konzultációk videóbeszélgetés formájában zajlanak majd, és a szigorlatokat is online bonyolítják le. 

Mindemellett az intézet vezetése úgy látja, az online számonkérés az esetek többségében csak átmeneti megoldás lehet. A távolléti oktatásnak is megvannak a hátrányai, ha nem így lenne, akkor normális időszakokban sokkal szélesebb lenne a használata. „Ahhoz hasonlítanám, hogy jó az otthoni tévénézés, filmletöltés is, de jó moziba és színházba is elmenni, utóbbiakat teljesen nem pótolhatják az előbbiek. Az oktatásban is szükség van a közvetlen kapcsolatra oktató és hallgató között, így lehet fenntartani a kiemelkedően magas színvonalat” – jegyezte meg az igazgatóhelyettes.

És hogyan fogadták a hallgatók az új oktatási rendet? „Mesterszakos hallgatóinknál már évek óta adott a távolléti tanulás lehetősége is, így ez náluk csak annyiból hozott újdonságot, hogy online számonkérésre is van már lehetőség – mondja Andor György. – Az alapszakosoknál viszont teljesen új ez a rendszer, reméljük, a körülményekhez képest ők is elégedettek lesznek vele. A rendszerről írt facebookos tájékoztatónkat  több mint 300-an lájkolták, talán ez is jelent valamit.”