Két nap a tanulás és tanítás értékeléséről

2016.11.18.
Két nap a tanulás és tanítás értékeléséről
Az ELTE Tanárképző Központja 2016. november 8–9. között rendezte meg az MTA Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként a II. Tudós tanárok – tanár tudósok  konferenciáját, amelynek fókuszában a tanulás és a tanítás értékelése állt.

A konferenciát Erdődy Gábor, az ELTE nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettese nyitotta meg, a résztvevőket Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Patkós András akadémikus, az ELTE TTK professor emeritusa, az MTA Szakmódszertani Kutatási Programjának vezetője, valamint Károly Krisztina, az ELTE Tanárképző Központjának főigazgatója köszöntötte.

A tudományos szimpóziumon Egyetemünk karai és gyakorlóiskoláink tanárai mellett a társintézmények, minisztériumi, hivatali intézmények és a tanárképzést támogató társadalmi szervezetek is képviseltették magukat.

Több mint 350 regisztrált résztvevő érkezett határon innen és túlról, s közülük mintegy 120-an előadóként, poszterbemutatóval vagy kerekasztal-felszólalóként működtek közre a munkában.

A már másodízben meghirdetett konferenciát az ELTE Tanárképző Központja annak érdekében szervezte meg, hogy lehetőséget teremtsen az osztatlan tanárképzés nyomán (is) jelentkező tanulói/hallgatói és tanári/oktatói értékelési kérdések megvitatására. Ez a sokrétű, elágazó problémakör felöleli az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú képzés során használatos osztályzási, pontozási, szó- és írásbeli véleményezési eljárásokat, feltárja az ezzel kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és oktatás-módszertani kérdéseket. Ehhez szorosan kapcsolódik a tanári munka és kompetencia értékelése, amely a pedagógus életpálya modell bevezetésével különösen aktuálissá vált. Ezek alapelveihez és módszertanához remélt a konferencia és annak a jövőben megszülető publikált anyaga közelebb jutni.

Az eseményen készült fényképek megtekinthetők ezen az oldalon.