ELTE Tanárképző Központ

Az ELTE Tanárképző Központ (a továbbiakban: Tanárképző Központ) a jogszabályban meghatározott tanárképző központi feladatokra, hatáskörök ellátására működik.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) kimondja ugyanis, hogy azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol általános iskolai vagy középiskolai tanárképzés legalább kettő szakon folyik, a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését a tanárképző központ biztosítja. A törvény rögzíti továbbá azt is, hogy intézményenként egy tanárképző központ létesíthető.

Az ELTE Tanárképző Központ létrehozásáról a CCXLIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat rendelkezett, amelyhez kapcsolódóan a CCXLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat előírta az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Tanárképző Központ létrehozására figyelemmel.

E döntéseknek megfelelően a Tanárképző Központ önálló szervezeti egység (költséggazda).

A Tanárképző Központot – az Nftv. rendelkezésének megfelelően – főigazgató vezeti.

A Tanárképző Központ szervezetét és működését annak szervezeti és működési szabályzata szabályozza, amelyet a főigazgató javaslatára, a rektor előterjesztésére – az egyetemi szervezeti és működési szabályzat mellékleteként – a Szenátus fogad el.

A központ elérhetőségei:

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 22–24.
Telefon: 411-6500/4925
Honlap: http://tkk.elte.hu

Főigazgató: Dr. Csapodi Csaba egyetemi adjunktus

1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 22/2.
(06-1) 411-6500/4925
foigazgato[at]tkk.elte.hu, international[at]tkk.elte.hu

Főigazgató-helyettes: Klemmné dr. Gonda Zsuzsa egyetemi adjunktus

1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 22/3.
(06-1) 411-6500/4925
foigh[at]tkk.elte.hu

Munkatársak:

Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens
szakmai vezető a Tanítsunk Magyarországért! programban

1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 22/2.
(06-1) 411-6500/4925
tmo[at]tkk.elte.hu

Petró Tímea hivatalvezető

1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 24.
(06-1) 411-6500/4934
hivatal[at]tkk.elte.hu

Csirikné Jantyik Mónika titkársági referens (titkársági ügyek, pályázatok)

1118 Budapest, Ménesi út 11–13. fsz. 22/1.
(06-1) 411-6500/4925
foig.titkarsag[at]tkk.elte.hu, palyazat[at]tkk.elte.hu

Balogh-Molnár Andrea tanárképzési referens (felvételi, tudományszervezés)

1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 24.
(06-1) 411-6500/4932
felveteli[at]tkk.elte.hu

Harmatiné Korona Ildikó tanárképzési referens (gyakorlatszervezés, szerződéskötés)

1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 23.
(06-1) 411-6500/4933
palyaszoc.gyak[at]tkk.elte.hu

Erdélyi Dorisz tanárképzési referens (gyakorlatszervezés)

1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 23.
(06-1) 411-6500/4928
gyakorlat[at]tkk.elte.hu

Villányi Zsófia tanárképzési referens (gyakorlatszervezés, partneriskolai hálózat fejlesztése)

1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 23.
(06-1) 411-6500/4929
gyakorlat[at]tkk.elte.hu

Szabó Krisztina tanárképzési referens (szerződések)

1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 23.
(06-1) 411-6500/4930
szerzodesek[at]tkk.elte.hu, szakzaras[at]tkk.elte.hu

Bodor Anna tanárképzési referens (gyakorlatszervezés)

1118 Budapest, Ménesi út 11-13., fszt. 24.
(06-1) 411-6500/4935
rtak.gyak[at]tkk.elte.hu

Avar-Stumpf Julianna tanárképzési referens (szakzárás)

1118 Budapest, Ménesi út 11-13., fszt. 24.
(06-1) 4116500/4931
szerzodesek[at]tkk.elte.hu

Kalmár Barbara szakmai asszisztens