ELTE Tanárképző Központ

ELTE Tanárképző Központ

Az ELTE Tanárképző Központ (a továbbiakban: Tanárképző Központ) a jogszabályban meghatározott tanárképző központi feladatokra, hatáskörök ellátására működik.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) kimondja ugyanis, hogy azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol általános iskolai vagy középiskolai tanárképzés legalább kettő szakon folyik, a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését a tanárképző központ biztosítja. A törvény rögzíti továbbá azt is, hogy intézményenként egy tanárképző központ létesíthető.

Az ELTE Tanárképző Központ létrehozásáról a CCXLIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat rendelkezett, amelyhez kapcsolódóan a CCXLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat előírta az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Tanárképző Központ létrehozására figyelemmel.

E döntéseknek megfelelően a Tanárképző Központ önálló szervezeti egység (költséggazda).

A Tanárképző Központot – az Nftv. rendelkezésének megfelelően – főigazgató vezeti.

A Tanárképző Központ szervezetét és működését annak szervezeti és működési szabályzata szabályozza, amelyet a főigazgató javaslatára, a rektor előterjesztésére – az egyetemi szervezeti és működési szabályzat mellékleteként – a Szenátus fogad el.

A központ elérhetőségei:

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 22–24.
Telefon: 411-6500/4925
Honlap: http://tkk.elte.hu

Főigazgató: Dr. Károly Krisztina egyetemi tanár

Telefon: 411-6500/4925
E-mail: foigazgato@tkk.elte.hu

Főigazgató-helyettes: Dr. Homonnay Zoltán egyetemi tanár

Telefon: 411-6500/4927; 4925
E-mail: foigh@tkk.elte.hu

Munkatársak:

Titkársági referens: Korsós Márta

Telefon: 411-6500/4925
E-mail: foig.titkarsag@tkk.elte.hu

A felvételi és tanulmányi ügyek koordinátora: Biró-Bot Krisztina

Telefon: 411-6500/4931
E-mail: felveteli@tkk.elte.hu

Az oktatási és felvételi ügyek koordinátora: Gombásné Kis-Benedek Emőke

Telefon: 411-6500/4930
E-mail: tanulmanyi@tkk.elte.hu

A köznevelési és gyakorlatszervezési ügyek koordinátora: Péter Gergelyné Kolláth Enikő

Telefon: 411-6500/4929
E-mail: gyakorlat@tkk.elte.hu

A tudományszervezési és pályázati ügyek koordinátora: Balogh Andrea

Telefon: 411-6500/4928
E-mail: tudomanyszervezes@tkk.elte.hu

A személyi és képzési ügyek koordinátora: dr. Némethné Vargha Krisztina

Telefon: 411-6500/4932
E-mail: szerzodesek@tkk.elte.hu