ELTE Tanárképző Központ

ELTE Tanárképző Központ

Az ELTE Tanárképző Központ (a továbbiakban: Tanárképző Központ) a jogszabályban meghatározott tanárképző központi feladatokra, hatáskörök ellátására működik.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) kimondja ugyanis, hogy azokban a felsőoktatási intézményekben, ahol általános iskolai vagy középiskolai tanárképzés legalább kettő szakon folyik, a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését a tanárképző központ biztosítja. A törvény rögzíti továbbá azt is, hogy intézményenként egy tanárképző központ létesíthető.

Az ELTE Tanárképző Központ létrehozásáról a CCXLIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat rendelkezett, amelyhez kapcsolódóan a CCXLV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat előírta az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a Tanárképző Központ létrehozására figyelemmel.

E döntéseknek megfelelően a Tanárképző Központ önálló szervezeti egység (költséggazda).

A Tanárképző Központot – az Nftv. rendelkezésének megfelelően – főigazgató vezeti.

A Tanárképző Központ szervezetét és működését annak szervezeti és működési szabályzata szabályozza, amelyet a főigazgató javaslatára, a rektor előterjesztésére – az egyetemi szervezeti és működési szabályzat mellékleteként – a Szenátus fogad el.

A központ elérhetőségei:

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 22–24.
Telefon: 411-6500/4925
Honlap: http://tkk.elte.hu

Főigazgató: Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi docens

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 22/2.
Telefon: 411-6500/4925
E-mail: foigazgato@tkk.elte.hu

Mb. főigazgató-helyettes: Dr. Golyán Szilvia egyetemi docens

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 22/3.
Telefon: 411-6500/4925
E-mail: foigh@tkk.elte.hu

Munkatársak:

Petró Tímea hivatalvezető

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 24.
Telefon: 411-6500/4934
E-mail: hivatal@tkk.elte.hu

Jantyik Mónika titkársági referens (titkársági ügyek, pályázatok)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 22/1.
Telefon: 411-6500/4925
E-mail: foig.titkarsag@tkk.elte.hupalyazat@tkk.elte.hu

Asztalos Anikó tanárképzési referens (gyakorlatszervezés, szakmai koordinátor a Tanítsunk Magyarországért! programban)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 24.
Telefon: 411-6500/4931
E-mail: gyakorlat@tkk.elte.hu

Balogh-Molnár Andrea tanárképzési referens (felvételi, tudományszervezés)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 24.
Telefon: 411-6500/4932
E-mail: felveteli@tkk.elte.hutudomanyszervezes@tkk.elte.hu

Harmatiné Korona Ildikó tanárképzési referens (szakzárás, szerződéskötés)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 23.
Telefon: 411-6500/4933
E-mail: szakzaras@tkk.elte.hu

Mester Alexandra tanárképzési referens (gyakorlatszervezés)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 23.
Telefon: 411-6500/4928
E-mail: gyakorlat@tkk.elte.hu

Mrázik István referens (szerződéskötés, partneriskolai szerződések)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 23.
Telefon: 411-6500/4930
E-mail: szerzodesek@tkk.elte.hu

Szántó Rita tanárképzési referens (szerződéskötés, partneriskolai szerződések)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 22/1.
Telefon: 411-6500/4935
E-mail: szerzodesek@tkk.elte.hu

Villányi Zsófia tanárképzési referens (gyakorlatszervezés, partneriskolai hálózat fejlesztése)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 23.
Telefon: 411-6500/4929
E-mail: gyakorlat@tkk.elte.hu

Grund Ágnes kommunikációs referens, gyakornok (kommunikáció, honlapszerkesztés)

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., fszt. 24.
E-mail: kommunikacio@tkk.elte.hu

Cselényi Luca szakmai asszisztens a Tanítsunk Magyarországért! programban

Tomori Panna szakmai asszisztens a Tanítsunk Magyarországért! programban