Két új Lendület kutatócsoport alakul az ELTE-n

2024.06.13.
Két új Lendület kutatócsoport alakul az ELTE-n
Mátyus Edit kémikus és Racha Cheaib fizikus induló kutatását 200-200 millió forinttal támogatja 2024 őszétől a Magyar Tudományos Akadémia.

A Magyar Tudományos Akadémia Lendület Programja a kiválóság támogatására irányul, célja a hazai kutatóbázis erősítése. Kiemelkedő fiatal tehetségek és kimagasló teljesítményű kutatók innovatív, eredeti ötleteken alapuló kutatásait támogatja azáltal, hogy forrást biztosít új téma kutatására alakuló kutatócsoportok létrehozására és fenntartására.

A 2024-es felhívására 128 érvényes pályázat érkezett, 29 a bölcsészet- és társadalomtudományok, 43 az élettudományok, 56 pedig a matematikai és természettudományok területéről. A szakértői értékelések és a Lendület Zsűri javaslata alapján a Lendület Bizottság 2024. június 10-én döntött a támogatandó kutatócsoportok kiválósági rangsoráról és a támogatási összegekről.

Az ötéves programra a 21 kutatócsoport összesen 4 milliárd 391 millió 604 ezer forintot nyert el. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Mátyus Edit és Racha Cheaib alakíthat kutatócsoportot és indíthat új kutatást.

Mátyus Edit, az ELTE Kémiai Intézet docense 200 000 000 Ft-ot kapott relativisztikus kvantum-elektrodinamikai módszerek fejlesztésére a molekuláris anyag elméletének teszteléséhez és továbbfejlesztéséhez. A projekt célja számításos relativisztikus kvantumelektrodinamikai módszerek fejlesztése atomok és molekulák leírására. Az elméleti keretrendszer kiindulópontjai a relativisztikus QED propagátorok és a Bethe-Salpeter-egyenlet, amelyek alapján a kutatók egy relativisztikus QED hullámegyenletet kísérelnek meg levezetni annak érdekében, hogy a hagyományos kvantumkémia elmúlt száz évben kifejlesztett eszköztára ezen a területen is hasznosítható legyen. A fejlesztések eredményeként összekapcsolhatóvá válik a látszólag nagyon eltérő módszertani alapokon nyugvó relativisztikus kvantumkémia és a precíziós spektroszkópia, ami új távlatokat nyit mindkét szakterület számára. 

Racha Cheaib "A Standard Modellen túl, szemileptonikus vizsgálatok az LHCb-nél" című kutatását 199 997 000 Ft-tal támogatja az MTA.  A Marie Curie-, NSERC- és DESY-ösztöndíjas kutató most csatlakozik az ELTE Fizikai Intézethez. Korábban jelentős szerepet játszott a BaBar (SLAC, USA) és a Belle II (KEK, Japán) kísérletekben; új kutatócsoportjával a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, a CERN Nagy Hadronütköztetője (LHC) mellett működő LHCb kísérletben b-kvarkok bomlását fogja tanulmányozni. Munkája rávilágíthat a világegyetem anyag–antianyag aszimmetriájának okára, illetve lehetővé teheti egzotikus, a részecskefizika standard modelljén túlmutató jelenségek megismerését. A csoport a Biplab Dey egyetemi adjunktus által vezetett LHCb-Hungary csoporttal együttműködve gyors időzítésű elektromágneses kaloriméter kifejlesztésében is részt vesz az LHCb II. frissítéséhez.

A Lendület-támogatás elnyeréséről szóló oklevelek ünnepélyes átadására várhatóan 2024 őszén kerül sor. 

Az ELTE Lendület-kutatásairól az alábbi linken tájékozódhat.

Forrás: MTA