Kihasználható a gömbkupola nyújtotta térélmény

Farkas Alexandra és Blahó Miklós bizonyultak idén a legjobbnak az ELTE Hallgatói Ötletpályázatán, melynek eredményét az ELTE által rendezett Innovációs Napon hirdették ki 2013. február 26-án. A Környezetoptika Laboratórium doktoranduszai egy olyan szoftvert fejlesztettek ki, melynek segítségével a síkvászonra tervezett diák planetáriumi gömbvásznon is vetíthetőek.

„Egyik szakterületem olyan különleges meteorológiai jelenségek megfigyelése és vizsgálata, mint például az éjszakai világító felhők, a halójelenségek, a vulkánkitörések okán kialakuló látványos naplementék, vagy egy erdőtűz miatt a levegőbe jutó füst miatt látható fakó égbolt. Horváth Gábor témavezetésével ezek polarizációs sajátságait mérem” – beszélt kutatási területéről Farkas Alexandra. Blahó Miklós a polarizációs elven működő bögölycsapdák fejlesztésével és tesztelésével foglalkozik, de a két doktorandusz szakterülete találkozik a legendás égbolt-polarimetriai viking navigáció pszichofizikai és légköroptikai kutatásában, melynek során azokat a meteorológiai helyzeteket igyekeznek feltárni, ahol a napkővel történő navigáció lehetséges lehetett.

Mindkettőjük pályaválasztására nagy hatással voltak középiskolai tanáraik, akik megszerettették velük a természettudományokat. „Középiskolában kezdett érdekelni a fizika, nagyon jó tanárunk volt – az évfolyamból hárman is fizikusok lettünk” – mondta el Blahó Miklós. Farkas Alexandrára földrajztanára gyakorolt nagy hatást, elmondása szerint már a középiskolában tudta, hogy földtudományokkal szeretne foglalkozni. Számos tanulmányi versenyen is részt vett, melyeken hosszabb pályamunkákat kellett készíteni, és szerette azokat az órai feladatokat, melyek során kiselőadásokat tarthattak. „Az így szerzett élmények és tapasztalatok is inspiráltak, hogy a tudományos pályát válasszam” – tette hozzá. A két fiatal tehetség számára egyértelmű volt, hogy természettudományos területen tanulnak tovább, ahogyan az is, hogy ezt az ELTE-n teszik. Farkas Alexandra „nagy híre és a számos nemzetközi hírű kutató-oktató miatt” választotta az ELTE-t, Blahó Miklóst pedig jelentősen befolyásolta, hogy itt volt biofizika szakirány, ami kezdettől fogva érdekelte.

Az ELTE Hallgatói Ötletpályázatán elért első helyezést saját fejlesztésű szoftverüknek köszönhetik, mely alkalmas arra, hogy a síkvászonra tervezett diákat planetáriumi gömbvászonra is vetíthetővé alakítsa. Bár az ötletet saját céljaik megvalósításának érdekében hívták életre, nagyon örülnek neki, hogy a bíráló bizottság is fantáziát látott benne. „Elsősorban saját céljainkra fejlesztettük ki a szoftvert, hogy színvonalasabb planetáriumi ismeretterjesztő előadásokat tarthassunk. A dia-átalakítással egy előadáson belül ki tudjuk használni a gömbvászon és a síkvászon adta előnyöket” – árulta el a motivációval kapcsolatban Blahó Miklós.

Farkas Alexandra szerint ezt a szolgáltatást számos kutató és oktató fel tudná használni az ismeretterjesztésben és az oktatásban, mivel a szoftver segítségével bármilyen témájú előadás könnyen, programozói ismeretek nélkül átkonvertálható és bemutatható lenne egy planetáriumban. „A fejlesztés bővíthetné a hazai digitális planetáriumok műsorát, hiszen jelenleg kizárólag csillagászati célra használhatók ezek a rendszerek. Ezen felül például turisztikai vagy építőipari cégek egy hordozható planetáriumban is be tudnák mutatni úti céljaikat vagy terveiket, ami már profitot is jelenthet a szoftver felhasználójának. Az adott táj részletét vagy egy épület terveit nem egy prospektusban vagy egy kis modellen kell szemügyre vennünk, hanem kihasználhatnánk a gömbkupola nyújtotta térélményt és életnagyságban láthatnánk a kivetített képet” – magyarázta a találmány innovációs vonatkozásait.

A jövőre nézve mindketten azt tekintik legfontosabb feladatuknak, hogy doktori tanulmányaikat sikeresen befejezzék, így elsősorban az ehhez szükséges kutatások tervezésére és kivitelezésére, ezek publikálására koncentrálnak. Farkas Alexandra hozzátette: fontos része a munkájuknak a kutatások bemutatása a nagyközönségnek, így természetesen továbbra is terveznek előadásokat – akár már gömbvásznon is.

2013.03.21.