Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

2021.03.15.
Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából
Perczel András kémikus és Prokopp Mária művészettörténész az ELTE új Széchenyi-díjasai, mellettük az egyetem számos oktatójának munkáját ismerték el a 2021. március 15-i ünnepségek keretében.

Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk alkalmából Széchenyi-díjat adományozott

 • Perczel András akadémikus, egyetemi tanár, az ELTE TTK Szerves Kémia Tanszék vezetője részére a fehérjekémia és a szerkezeti biológia területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint iskolateremtő kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként;
 • Prokopp Mária művészettörténész, az ELTE BTK Művészettörténeti Intézet professor emeritusa részére az egyetemes és a magyar művészettörténet területén folytatott kiemelkedő színvonalú munkája, mély hivatástudatát megfellebbezhetetlen szakmai tudással ötvöző, könyvek, publikációk és ismeretterjesztő előadások sorát felvonultató életműve elismeréseként.

Új Széchenyi-díjasainkról bővebben olvashat ebben a cikkben.

Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült

 • Keszei Ernő vegyész, az MTA doktora, az ELTE TTK Kémiai Intézet professor emeritusa a Nemzetközi Bologna Csoport magyarországi képviselőjeként hazánk nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztésében vállalt kimagasló szerepe, valamint a magyar felsőoktatás külföldi sikereihez a hallgatók és az oktatók mobilitásának elősegítésével hozzájáruló munkája elismeréseként;
 • Kuzmann Ernő, az MTA doktora, az ELTE TTK Kémiai Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára a nukleáris kémia területén végzett kiemelkedő kutatói és oktatói munkája, különösen a Mössbauer-spektroszkópiai kutatásokban elért eredményei elismeréseként.

A nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehet át

 • Adamik Béla, az  ELTE BTK Latin Tanszékének egyetemi docense a császárkori latin nyelv területi változásainak és nyelvföldrajzi tagolódásának megismerését szolgáló számítógépes adatbázis létrehozásában vállalt kimagasló szerepe elismeréseként;
 • Balogh F. András, az ELTE BTK Német Nyelvű Irodalmak Tanszékét vezető egyetemi docens a magyar–német kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló munkája, valamint a Kárpát-medence német nyelvű irodalmának kutatása terén elért eredményei elismeréseként;
 • Ihász Ferenc, az ELTE PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely egyetemi tanára a sporttudomány, ezen belül a terheléstan területén végzett kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint a szakmai utánpótlás nevelésében és a szombathelyi sporttudományi kutatások nemzetközi rangra emelésében vállalt szerepe elismeréseként;
 • Nguyen Luu Lan Anh egyetemi docens, az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének igazgatója a pszichológia tudományterületét megújító, nagy hatású kutatói munkája, valamint szakterületén végzett iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként.

A köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta

 • Bodnár Ilona szociológus, az ELTE TÓK Könyvtárának vezetője részére több évtizedes könyvtárosi, könyvtárvezetői és oktatói tevékenysége, valamint a modern sportszociológia szemléletének, kutatásmódszereinek, illetve gyakorlatának népszerűsítésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként;
 • Radvai Teréz, az ELTE TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének mestertanára részére a hazai felsőoktatás, különösen a német nemzetiségi képzés területén végzett magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként;
 • Szabó Attiláné Erdélyi Erzsébet, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének nyugalmazott főiskolai docense részére a nyelvészet, a helytörténet és a néprajz területén folytatott több évtizedes, szerteágazó kutatói-oktatói munkája, valamint ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként;
 • Turmezeyné Heller Erika énektanár, karvezető, az ELTE TÓK Ének-zenei Tanszékének habilitált egyetemi docense részére a zenepedagógia területén végzett magas színvonalú kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája, valamint a zenei tehetséggondozást szolgáló tudományos szakmódszertani tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata elismerésben részesült a Magyarország jó hírnevét a nemzetközi sajtóban erősítő publikációs tevékenysége, valamint a Kárpát-medencében kisebbségben élő magyar közösségek történetét hitelesen bemutató írásai elismeréseként Reinhard Michael Olt történész, politológus, publicista, az ELTE 2012-ben avatott díszdoktora.

Borítókép: MTI / Mohai Balázs