Négy díszdoktort avattak az ünnepi közgyűlésen

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szenátusának ünnepi közgyűlését 2012. november 9-én tartották az Aula Magnában. A rektori megnyitó után doctor et professor honoris causa címet adományoztak Wilhelm Braunedernek, Reinhard Oltnak, Schipp Ferencnek és Harriet Zuckermannak. A szenátus ülésén közreműködött az ELTE BTK Zenei Tanszék Vegyes Kórusa Erdős Ákos DLA egyetemi adjunktus vezényletével.Wilhelm Brauneder, az Universität Wien professor emeritusa, nemzetközileg ismert jogász, alkotmánytörténész díszdoktorrá avatását követő beszédében az osztrák–magyar jogi kapcsolatok és az intézmények közti együttműködés fontosságát hangsúlyozta. A professzor különösen köszönte, hogy a magyar felsőoktatás egyik vezető egyeteme ismerte el munkásságát.

Reinhardt Olt, a Frankfurter Allgemeine Zeitung budapesti tudósítója, egyetemi oktató magyar nyelven is köszöntötte az ünnepi közgyűlés résztvevőit. Kiemelte, hogy kutatási témája Kelet-Közép-Európa közös történetének megértését segíti elő. A díszdoktor szólt arról is, hogy az Európai Unió a határok lebontásával a közös gondolkodást és együttműködést segíti elő a térségben. Olt az Egyetem külkapcsolatait is méltatta.

Schipp Ferenc az Informatikai Kar professor emeritusaként részesült az egyetem által adható legmagasabb kitüntetésben. „A hetvenes évek közepén édesapám így szólt: Mondd fiam, jó ez valamire? Kutatásaim eredményei mára a mindennapi élet részévé váltak, ma már nagyobb bizalommal válaszolhatnék neki” – idézte fel a professzor köszönőbeszédében. Schipp professzor a számítástudomány iránti elköteleződésének forrásaként említette Pál László színes előadásait, illetve köszönetet mondott feleségének, tanítványainak és kollégáinak az évek alatt nyújtott inspirációért és segítségért is.

Harriet Zuckerman, a Columbia University professor emeritája különlegesnek és nagyszerűnek nevezte, hogy hazai egyetem részesítette elismerésben, hiszen a gyökerei Magyarországhoz kötik. A professzor asszony az Egyetemet nagyszerű intézménynek nevezte, amelyet a kiváló oktatók, a kritikus diákok és a hagyományok szoros kapcsolata jellemez. Harriet Zuckerman kiemelte: boldog, hogy ő is az Egyetem nagy családjához tartozhat.

A díszdoktorokról bővebben itt olvashat.
További képek az eseményről
Az összes kép elérhető itt

2012.11.10.