Kitüntetések március 15. alkalmából

2019.03.18.
Kitüntetések március 15. alkalmából
Egyetemünk több oktatójának kiemelkedő szakmai teljesítményét ismerték el nemzeti ünnepünkön. Kiss Jenő nyelvész, a BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék professor emeritusa Széchenyi-díjat kapott.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke március 15. alkalmából Széchenyi-díjat adományozott Kiss Jenőnek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék professor emeritusának a magyar nyelvtörténet, nyelvjárások és a szociolingvisztika területén folytatott kimagasló színvonalú kutatásai, valamint iskolateremtő oktatói és jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként. 

Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült oktatóink közül Kismartony Katalin, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Ének-zenei Tanszékének egyetemi docense, a Wéber István Női Kar kórusvezetője, Mészárosné Darvay Sarolta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Természettudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docenseSzékely Mózes fizikus-szociálpszichológus, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség főtitkára, a Felsőoktatási Tervezési Testület korábbi elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának tudományos főmunkatársa, tízszeres ironman.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Dávid Géza, a történelemtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Orientalisztikai Intézete Török Filológiai Tanszékének egyetemi tanára, Groma István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Anyagfizikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára és Rácz József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Pszichológiai Tanácsadás Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban március 13-án átadták az idei Jedlik Ányos-díjakat is. A díjjal a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenységet, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásságot ismerték el március 15-e alkalmából. Idén a kitüntetést oktatóink közül Záray Gyula, az MTA kémiai tudomány kandidátusa és doktora, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára vehette át.

Trócsányi László igazságügyi miniszter Deák Ferenc-díjat adományozott Menyhárd Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár részére. A kitüntetés a Polgári Törvénykönyv, illetve a kapcsolódó magánjogi jogszabályok kodifikációjával és felülvizsgálatával összefüggő szakmai tevékenységét, valamint a jogtudományi oktatás, képzés megújítása során nyújtott két évtizedes vezetői és oktatói munkásságát ismeri el. (Korábbi interjúnkat Menyhárd Attilával itt olvashatja.)

Kiemelkedő színvonalú irodalmi tevékenysége elismeréseként József Attila-díjat kapott mások mellett Bengi László irodalomtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense.

Több évtizedes elkötelezett, az országos szervezetek elismerését is kiérdemlő magas szintű szakmai és emberséges, alkotó közösséget szervező vezetői munkájáért nyugállományba vonulása alkalmából Keszeiné Barki Katalin, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Savaria Könyvtár és Levéltár vezetője Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesült. Ugyanezt a kitüntetést vehette át Gáspár Mihály, az ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet – Szombathely professor emeritusa a felsőfokú oktatásban végzett több évtizedes kiemelkedő színvonalú munkájáért. A közgyűlés Pável Ágoston Emlékéremmel ismerte el Puskás János főiskolai tanár, az ELTE Savaria Egyetemi Központ Földrajz Tanszék oktatójának szakmai tevékenységét is.