Kiváló ELTE-s kutatók VI.

2017.06.08.
Kiváló ELTE-s kutatók VI.
A Magyar Tudományos Művek Tárába feltöltött adatok alapján az ELTE Adat- és Stratégiai Információkezelési Irodája újabb kiválósági listát készített: a mostani jegyzék az elmúlt évtizedben (2007-2017) megjelent, teljes életművekre vonatkozó, szerzőként jegyzett tudományos jellegű szakkönyvek és monográfiák számát veszi alapul. A lista élén Miskolczy Ambrus történész, Ruzsa György művészettörténész és Hamza Gábor jogtudós állnak.

Az ELTE sokszínű kutatási profiljának és tudományos teljesítményének mérésére sokféle adat használható fel, ezek a tudományterületek és tudományos közösségek eltérő publikációs szokásai miatt más és más szempontból mutatják a teljesítményt, a hatást és a szakmai kiválóságot, és eltérő sorrendeket eredményezhetnek. Ezért az egyetem többfajta szempontrendszer szerint készít ilyen kiválósági listát, átfogva az egyetemi kutatások lehető legszélesebb spektrumát. A most kiadott listán az ELTE főállású oktatói és kutatói, valamint professor emeritusai egyaránt szerepelnek. A jegyzék összeállításakor nem csak kizárólagosan az ELTE-hez rendelt tudományos szakkönyveket vették figyelembe, ugyanakkor a szerkesztett kötetek vagy monográfiák nem számítottak a lista elkészítésekor.

Az első kiválósági listát 2014 áprilisában tette közzé az egyetem, a legtöbb független hivatkozással rendelkező főállású és professor emeritus oktató-kutató eredményeit kiemelve. 2014 őszén jelentek meg az ELTE legtöbb szakkönyvet és monográfiát jegyző főállású oktató-kutatóinak, valamint professor emeritusainak eredményeit összegyűjtő rangsorok. 2015 tavaszán egyetemünk legmagasabb Hirsch-indexszel rendelkező oktató-kutatóiról és professor emeritusairól készült kiválósági lista, 2015 decemberében pedig a publikációkra érkezett hivatkozások száma alapján állították össze az ELTE oktatóinak és kutatóinak kiválósági listáját.


Miskolczy Ambrus

A most megjelenő listán az első tízben az ÁJK, a BTK és az Egyetemi Könyvtár kutatói szerepelnek: Miskolczy Ambrus történész, egyetemi tanár; Ruzsa György művészettörténész, professor emeritus; Hamza Gábor jogtudós, egyetemi tanár; Pokol Béla jogtudós-politológus, egyetemi tanár; Gerő András történész, egyetemi tanár; Csoma Mózes orientalista, habilitált egyetemi docens; Sándor István jogtudós, habilitált egyetemi docens; Vörös Ferenc nyelvész, főiskolai tanár; Darida Veronika irodalomtudós, filozófus, habilitált egyetemi docens; Knapp Ilona Éva irodalomtörténész.

A teljes listán az ÁJK-ról 13, a BTK-ról 23, a TáTK-ról 5, a PPK-ról 4, az IK-ról és a TTK-ról két-két, az Egyetemi Könyvtárból pedig egy kutató szerepel.

A lista itt érhető el.

A jelenlegi lista a Rektori Kabinet Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda koordinálásával készült, a Magyar Tudományos Művek Tárának (MTMT) 2017. május 18-i állapotát rögzítve. Észrevételeiket örömmel várják a Stratégiai Iroda munkatársai ezen az e-mail-címen.

Rektori Kabinet Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda