Konferencia Halász Gábor tiszteletére

2022.10.08.
Konferencia Halász Gábor tiszteletére
Kollégái, pályatársai és tanítványai köszöntötték 70. születésnapja alkalmából az ELTE Neveléstudományi Intézet professor emeritusát. A szeptember 27-i rendezvényen bemutatták a neki ajánlott, „Keresni az újat szüntelen…” című kötetet is.

Halász Gábor az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar professor emeritusa, az MTA doktora. PhD-fokozatát 1988-ban szerezte neveléstudományokból, 2003-ban az MTA doktorává avatták, 2007-ben habilitált az ELTE-n nevelés- és sporttudományokból. 2015 és 2020 között a Neveléstudomány Doktori Iskola vezetője volt. Kutatási területei az oktatáspolitika, az oktatásirányítás és -menedzsment, az oktatási rendszerek elmélete, az európai integráció és oktatás, illetve a felsőoktatás kérdései.

Az ünnepséget Zsolnai Anikó, a kar dékánja nyitotta meg, köszöntőt mondott Fehérvári Anikó, a Neveléstudományi Intézet igazgatója. Az első előadó Tracey Burns, az OECD CERI (Central for Educational Research and Innovation) munkatársa volt a komplex oktatási rendszerek kérdésköréről való beszámolójával, őt követte Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem professzora, aki személyes neveléstörténete titkaiba avatott be, majd Attila Pausits, a Krems-i Donau Egyetem professzora beszélt a tudományos professzió fontosságáról és relevanciájáról. Kaposi József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense Halász Gábor munkásságának bemutatásával támasztotta alá tézisét, miszerint a kutató egyben konstruktőr, végül a tanulás értelmezéséről, tanításának hatékonyságáról beszélt Michael Schratz, az Innsbruck Egyetem professzora.

Halász Gábor felszólalásában elmondta, hogy a komplex oktatási rendszerek állandóan változó, élő organizmusok, ezért kiszámíthatatlanok. Ehhez mérten komplexen kell fejlesztésükről gondolkodni. A tanulás mindent átfogó entitás – tette hozzá –, bármit lehet és kell is ebből a perspektívából nézni.

Az ünepségen bemutatták a professzor tiszteletére összeállított tanulmánykötetet is, amely a l’Harmattan Kiadónál jelent meg, Rónay Zoltán, Fazekas Ágnes, Horváth László és Kálmán Orsolya, a PPK oktatói szerkesztésében. A könyvben negyven szerző huszonkét műve olvasható, valamennyi kapcsolódik Halász Gábor tevékenységéhez: a tanulmányok egy-egy kutatás, oktatási projekt megalapozásáról, folyamatáról vagy éppen eredményeiről szólnak. A könyv minden olvasó számára izgalmas betekintést kínál a hazai oktatáskutatás és -fejlesztés színes, szerteágazó világába, emellett képet ad arról is, mi minden foglalkoztatta Halász Gábor professzort élete során.

Korábbi interjúinkat a professzorral ITT olvashatja, a PPK januári interjúját itt találja meg.

Forrás: ELTE PPK