Környezetvédelmi szakpszichológus képzés indul a PPK-n

2021.04.27.
Környezetvédelmi szakpszichológus képzés indul a PPK-n
Az Ember—Környezet Tranzakció Intézet országosan egyedülálló továbbképzése a klímaváltozás, a fenntartható fejlődés, a környezeti nevelés pszichológiai vonatkozásaival foglalkozik.

A fenntarthatóságnak, a klímaváltozásnak ezernyi vetülete van a szervezetek életében, de a magánéletünkben is. Ha a klíma változik, az emberi viselkedésnek is változnia kell, és ez nem minden esetben megy végbe simán. Éppen ezért van egyre nagyobb igény olyan szakemberekre, akik segíteni tudnak a környezetvédelem és az emberi jóllét összhangjának megteremtésében.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán 2020 tavaszán alakult Ember—Környezet Tranzakció Intézet 2021-ben kétéves környezetvédelmi szakpszichológus szakirányú továbbképzést indít mester szakos diplomával rendelkező pszichológusok számára.

A képzésre olyan jelentkezőket várnak, akik szeretnének mélyebb ismeretekre szert tenni a környezettudatos és környezetkárosító viselkedések pszichológiai hátteréről, a fenntartható fogyasztásról, a környezettudatosságra ható informális és formális tényezőkről, a szemléletformálás, a pszichoedukáció lehetőségeiről, vagy akár a téma szervezetpszichológiai, munkapszichológiai aspektusairól.

Az első év az elméleti megalapozást szolgálja, a második, gyakorlatorientált évben pedig a projekttantárgy és az önálló kutatómunka keretében lesz lehetőség olyan szervezetekkel megismerkedni, amelyek úttörő munkát végeznek a fenntartható üzleti modellek, a környezeti nevelés, az ökopszichológiai megközelítések gyakorlati alkalmazása terén. A vendégoktatók között lesz erdőcoach, tapasztalati tanulással foglalkozó szakember és ökopszichológus is.

Mivel a képzés több tudományág határterületen mozog, a szervezők nagy hangsúlyt helyeznek az interdiszciplináris megközelítésre. A képzésnek fontos része a természettudományos alapozás. „Ugyanakkor az emberi viselkedés tudományos vizsgálata, a viselkedési mintázatok alakítása, esetenként a pszichológiai módszerekkel való segítségnyújtás már a pszichológus feladata. Példaként említhetjük a klímaszorongást vagy az ökogyászt, amellyel egyre többen fordulnak pszichológushoz” – magyarázza a képzést bemutatva Dúll Andrea intézetvezető.

Az új képzés társítható akár klinikai, akár szervezetpszichológiai, akár például iskolapszichológusi képzettség mellé.

Környetpszichológiai ismeretekre szükség lehet ökoiskolai programok támogatása, vállalati fenntarthatósági programok menedzselése vagy éppen a klímaváltozás fenyegetése miatt kialakuló pszichés problémák terápiája során. A nagyvállalatoknál ma már megkerülhetetlen szempont a fenntarthatóság, mind a munkatársak toborzásakor, mind az üzleti partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel való kommunikációban. Nagy szükség van olyan szakemberekre, akik képesek környezeti szempontú innovációkat létrehozni, le tudnak tenni az asztalra egy tudományosan megalapozott környezetpszichológia háttértanulmányt vagy fenntarthatósági jelentést. Érdemes tehát elvégezni a képzést, mert nagyon sokféle területen nyithat új lehetőségeket a pszichológus mesterdiplomával rendelkezők számára.

Az ELTE PPK környezetvédelmi szakpszichológus szakirányú továbbképzése 2021. június 3-án tartja nyílt napját online formában. A rendezvényre minden érdeklődőt várnak.

A PPK interjúját Dúll Andrea igazgatóval és Varga Attilával, az EKTI munkatársával itt olvashatja.