Létrejött Magyarország első egyetemi ombudsman intézménye

2018.12.07.
Létrejött Magyarország első egyetemi ombudsman intézménye
Az ELTE Szenátusa 2018. november 12-én nagy többséggel szavazta meg az egyetemi ombudsmanról szóló szabályzatot. Számos vezető külföldi egyetemen hosszú ideje működnek egyetemi ombudsmanok, a magyarországi felsőoktatási intézmények közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezeti be először a tisztséget.

Az ombudsman olyan szigorú szakmai és etikai követelményeknek megfelelő egyetemi tisztségviselő, aki tevékenysége során az egyetem más szervezeti egységeitől függetlenül, a pártatlanság és a titoktartás követelményét maximálisan tiszteletben tartva jár el. Az ombudsmant bármely egyetemi polgár (hallgatók, oktatók, dolgozók) megkeresheti, ha úgy ítéli meg, hogy az egyetemi közegben olyan sérelem vagy méltánytalanság érte, amely őt méltóságában sérti, vagy amelyet egyébként nem tart tisztességesnek.

Más ombudsman-intézményekhez hasonlóan az egyetemi ombudsman döntési jogkörrel nem, azonban széleskörű vizsgálati jogosítványokkal rendelkezik. Ezek biztosítják számára, hogy az általa vizsgált ügyekben egyetemi szereplőket közvetlenül megkereshessen, teljes körű tájékoztatást kaphasson, iratokba betekinthessen.

Feladata, hogy a hozzá forduló egyetemi polgárokkal egyeztetve tegyen javaslatot a probléma megoldására, szükség szerint vállaljon közvetítő szerepet a vitában, vagy kezdeményezze más egyetemi szereplők, döntéshozók és testületek eljárását. Az ombudsman a hozzá érkező panaszok alapján átfogóan is vizsgálhatja az egyetem tevékenységének, intézményi gyakorlatainak az egyetemi polgárokat érintő egyes területeit és azokkal összefüggésben ajánlásokat adhat ki. Az ombudsman a hozzá érkező panaszokról, a megtett intézkedési javaslatokról, a kiadott ajánlásokról, valamint az azokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről – személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett – rendszeresen tájékoztatja az egyetemi nyilvánosságot.

Az ombudsmani tisztségre szóló pályázatot legkésőbb 2019. február 11-én írja ki az Egyetem. A pályázatok véleményezésében az egyetemi polgárok is részt vehetnek. A következő időszakban az Egyetem több kommunikációs csatornán, rendszeresen tájékoztatja az egyetemi nyilvánosságot az egyetemi ombudsman tervezett tevékenységéről – ennek részeként a tavaszi szemeszterben valamennyi kar hallgatói számára felvehető, fakultatív kurzus is indul majd.

Az egyetemi ombudsmani tisztség bevezetésének előzményei, valamint a kapcsolódó információk megtalálhatók a projekt honlapján.