Ombudsman

ELTE Egyetemi ombudsman

ELTE Egyetemi ombudsman
„Az egyetemi ombudsmani tisztség létrehozása határozott állásfoglalás az Eötvös Loránd Tudományegyetem alapvető értékei és az egyetemi polgárok jogainak védelme mellett.”

Értékelvű egyetem
Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának bevezetője.

Az egyetemi polgárok számára rendelkezésre álló támogatási formák
AZ ELTE-n nagy hagyománya van az egyetemi polgárok érdekképviseletének és számos támogatási forma, szolgáltatás érhető el.

Válaszaink az aktuális társadalmi kihívásokra
A megszokott intézményi eljárások nem mindig kínálnak megoldást a legsúlyosabb társadalmi kihívásokra. Ezekre kíván Egyetemünk új stratégiai válaszokat adni.

Miért egyetemi ombudsman?
Szükség van egy olyan szereplőre, akinek elsődleges feladata az intézményi gyakorlatok és szemlélet hosszú távú alakítása.

Milyen egyetemi ombudsman?
A szervezet kialakítása során elsősorban a magyar felsőoktatási környezetből és az ELTE működéséből következő sajátosságokat kell figyelembe venni.

A következő lépések
Figyelemfelkeltő kampány az előítéletesség és szexizmus ellen, egyetemi fórumok az egyetemi ombudsman feladatköréről, működéséről.

Miért jelentenek az egyetemek mintát társadalmi környezetük számára?
Interjú Aáry-Tamás Lajossal, az oktatási jogok biztosával, Gregor Anikóval, a TáTK egyetemi adjunktusával, az előítéletességgel, szexizmussal kapcsolatos attitűdöket és tapasztalatokat vizsgáló kutatás vezetőjével és Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal, a hallgatói ügyek rektori biztosával.

Egyetemi ombudsman-modellek összehasonlító vizsgálata
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke mellett működő tudományos diákkörök (Alapjogi TDK, Közjogi Kör) tagjaiból 2017 őszén, önkéntes alapon alakult meg az egyetemi ombudsman modelleket vizsgáló kutatócsoport, amely most elkészült tanulmányában az egyetemi ombudsman-modelleket vizsgálja nemzetközi kitekintésben.

Szabályzat az egyetemi ombudsmanról
2018. november 12-én az Egyetem Szenátusa nagy többséggel elfogadta az egyetemi ombudsmanról szóló szabályzatot.

Elérhetőségek

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, fszt. 23., 24.
Telefon/Mellék: (36) 1 411 6500/5274, 5421; (36) 1 411 6700/5274, 5421 ; (36) 1 485 5200/5274, 5421
E-mail: ombudsman@elte.hu

 
Dr. Székely László
egyetemi docens, ombudsman
 
Mellék: 5421
Szoba: fsz. 24.
E-mail: szekely@ajk.elte.hu
Fogadóóra: hétfő 15:30-16:30
Szakmai önéletrajz

 
Dr. Dósa Ágnes
egyetemi docens, ombudsmanhelyettes
 
Mellék: 5421
Szoba: fsz. 24.
E-mail: dosa.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Fogadóóra: kedd 08:00-09:00
Szakmai önéletrajz

Younes Nagy Éva titkárságvezető

Mellék: 5274
Szoba: fsz. 23.
E-mail: nagyeva@ajk.elte.hu

Ombudsmani pályázat 2023
dr. Sebők Melinda
dr. Székely László
Emlékeztető az ELTE Egyetemi Ombudsman Választó Bizottság üléséről