Értékelvű egyetem (Mission Statement)

Értékelvű egyetem (Mission Statement)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a „tudás közösségeként” határozza meg önmagát. A tudás iránti kölcsönös elkötelezettség, az oktatás, kutatás és a tanulás összhangja és magas szintű művelése mellett a közösség is meghatározó eleme az egyetemi létnek. Az oktatók, az egyetemi dolgozók és a hallgatók az ELTE-n belül változatos tevékenységi körökhöz kapcsolódóan, sokféle egyetemi közösség életében vesznek részt. Azok az alapvető értékek azonban, amelyek e közösségek működését meghatározzák, közösek. Ahogyan azt az Egyetem Etikai Kódexe is rögzíti, ilyen alapvető érték a másik ember tisztelete, az alapvető emberi értékek védelme, az elkötelezettség a véleménynyilvánítás, a tanulás, az oktatás, a kutatás szabadsága, az emberi méltóság tisztelete, az egyenlő bánásmód követelményének betartása, a hátrányos megkülönböztetés tilalma iránt.

Meggyőződésünk, hogy ezen értékeknek kell meghatározniuk az Egyetem működését, az egyetemi polgárok sokszínű közösségeinek mindennapi munkáját, szerepfelfogását, egymás közötti és másokkal kialakított kapcsolatait. Az ELTE polgáraira normaadó közösségként tekintünk, amelynek nemcsak a tudomány művelésében, hanem működési elveiben és gyakorlatában is mintát kell nyújtnia társadalmi környezete számára.

A fenti elkötelezettség az évek során érdekképviseleti fórumokat, szervezeti és szabályozási megoldásokat, támogatási formákat, összehangolt tervezési munkát és tudományos kutatásokat hívott életre abból a célból, hogy minél hatékonyabban alakíthassuk ezen értékek mentén az ELTE életét. E folyamat következő lépése Magyarország első egyetemi (intézményi) ombudsmani tisztségének létrehozása. Az egyetemi ombudsman elsődleges feladata az, hogy – valamennyi egyetemi polgár érdekében eljárva – tájékoztatási, javaslattételi, jogvédelmi tevékenységével tovább erősítse Egyetemünk értékelvű működését. Elkötelezettek vagyunk egy olyan egyetem mellett, amelynek minden polgára egyaránt fontos, egyúttal kellő tiszteletet, figyelmet és támogatást kap. Az egyetemi ombudsmani tisztség létrehozása határozott állásfoglalás az Eötvös Loránd Tudományegyetem alavető értékei és az egyetemi polgárok jogainak védelme mellett.

Borhy László 
rektor