Válaszaink az aktuális társadalmi kihívásokra

Válaszaink az aktuális társadalmi kihívásokra

A közelmúltban az ELTE is szembesült azzal a jelenkori tapasztalattal, hogy a megszokott intézményi struktúrák és eljárások sok esetben elégtelennek bizonyulnak ahhoz, hogy adekvát válaszokat kínáljanak a legsúlyosabb társadalmi kihívásokra: ezek közül a fokozott pszichés terhelés, a szociális háttér bizonytalansága, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, az előítéletesség, a szexizmus és különböző erőszak-cselekmények emelhetők ki.

Egyetemünk stratégiai válaszokat kíván adni ezekre a kihívásokra. Ennek eredményeként került sor az Életvezetési Tanácsadó megerősítésére, szolgáltatásainak kiterjesztésére, amelyek 2015 novembere óta az országban elsőként a dolgozók számára is elérhetők, 2015-ben a Fogyatékosügyi Központ létrehozására, 2016-ban pedig az ígéretes középiskolásokat támogató Galaxis tehetséggondozási program elindítására.

Azon stratégiai lépéseket, amelyek hosszú távon az erőszak minden formáját határozottan elutasító, a nemek egyenlőségét valló, befogadó és toleráns egyetemi környezet kialakításához és fenntartásához vezetnek, a Szenátus által 2015 júniusában elfogadott Erőszak-megelőzési koncepcióban fogalmaztuk meg. A tervezési folyamat egyik fontos eleme 2016-ban az ELTE hallgatói körében, reprezentatív mintán lefolytatott kutatás, amely előítéletességgel, szexizmussal kapcsolatos attitűdöket és tapasztalatokat vizsgál és e jelenségek kontextusban történő értékelésének lehetőségét kínálja.

Tapasztalataink alapján újfajta szervezeti megoldások és mechanizmusok kialakítására van szükség, amelyek elsősorban az intézményi kultúrára, az egyetemi polgárok szemléletének formálására vannak hatással, ilyen módon hatékonyan tudják támogatni a befogadó és értékelvű egyetemi környezetet.

Kutatási eredmények

Research results  (Translated by Rita Béres-Deák)

A kutatás leírása