Lovász László az MTA új elnöke

2014. május 6-án, a 185. közgyűlés keddi munkanapján zárt ülésen választották meg a Magyar Tudományos Akadémia főállású vezetőit – az MTA elnökét, főtitkárát és főtitkárhelyettesét, továbbá az Akadémia alelnökeit, az elnökség egyes tagjait, a közgyűlési bizottságok tagjait és vezetőit. Az Akadémia elnökévé a voksok 61,8 százalékával Lovász Lászlót, az ELTE TTK Matematikai Intézet Számítógéptudományi Tanszékének egyetemi tanárát választották.

Főtitkárként Török Ádám, főtitkárhelyettesként Barnabás Beáta Mária segíti majd a munkáját. Szintén ELTE-s vonatkozású hír, hogy a társadalomtudományi alelnök Vékás Lajos, az ELTE ÁJK professor emeritusa, az ELTE korábbi rektora (1990–1993) lesz a következő három évben, társadalomtudományi elnökségi taggá pedig Szabó Miklóst, az ELTE BTK professor emeritusát, szintén az ELTE korábbi rektorát (1993–1999) választották. A most kinevezett vezetők közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem alumnusa Lovász László, Barnabás Beáta Mária, Szabó Miklós, Vékás Lajos, Freund Tamás élettudományi alelnök és Szász Domokos természettudományi alelnök is.


Lovász László 2013-ban az ELTE róla készített kisfilmjében

Lovász László matematikus 1948-ban született Budapesten. A matematikai tudományok kandidátusa fokozatot 1970-ben szerezte meg, 1971-ben pedig matematikusi diplomát és Dr. ret. nat. címet kapott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1977-ben a matematikai tudományok doktora lett. Akadémikussá 1979-ben, az MTA rendes tagjává 1985-ben választották. Kutatási területe a kombinatorika és a gráfelmélet, és ezek alkalmazásai a számítógép-tudomány és az operációkutatás területén. Jelentős szerepe van abban, hogy a magyar matematikai kutatások egyik súlyponti területe, a kombinatorika a modern matematika meghatározó ágává fejlődött. Legújabban a nagy hálózatok vizsgálatának matematikai alapjaival foglalkozott. Lovász László tartja pénteken, 2014. május 9-én az ELTE ünnepi szenátusi ülésén az idei év hagyományos Pázmány-előadását „A gráfelmélet 50 éve: fejtörőktől a tudomány alapjaihoz” címmel. A professzorról ebben az összeállításunkban olvashat bővebben.

Az Akadémia főállású vezetői az MTA elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese, akiket a Közgyűlés három évre a hazai akadémikusok közül választ meg. Ugyancsak három évre választják meg az Akadémia három alelnökét. Az elnök irányítja az MTA tevékenységét a Közgyűlés döntéseinek és határozatainak megfelelően, az Alapszabályban meghatározott módon, továbbá képviseli az Akadémiát, a központi költségvetési fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője, az MTA vagyona tekintetében pedig gyakorolja az Akadémiát megillető tulajdonosi jogokat. Két közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete.


Lovász László 2010-ben a tiszteletére rendezett flash mobon az ELTE Lágymányosi Campusának Gömbaulájában

Forrás: MTA

2014.05.06.