Megéri Szombathelyre jelentkezni

2016.12.13.
Megéri Szombathelyre jelentkezni
Közös Nyílt napot tartott december 9-én az ELTE a Savaria Egyetemi Központtal Szombathelyen, amelyre 400 középiskolás érdeklődő érkezett. Mezey Barna rektor hallgatói kiválósági ösztöndíj alapítását jelentette be a magas pontszámmal felvettek számára.

A Díszterem zsúfolásig megtelt a 10 órakor kezdődő központi programokra. A házigazda jogán Németh István, a Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese köszöntötte a jelenlévőket és az ELTE megjelent vendégeit. Az ELTE részéről megtisztelte jelenlétével a programot Mezey Barna rektor, Horváth Zoltán, az IK dékánja, Surján Péter, a TTK dékánja, Horváth Erzsébet, a TTK dékánhelyettese, Fehérvári Anikó, a PPK dékáni megbízottja és Sujtó Attila az ELTE EHÖK elnöke. Németh István kiemelte: történelmi pillanat ez, megnyílik az út arra, hogy a Savaria Egyetemi Központ megújulva a régió legszínvonalasabb felsőoktatási képzési központjává váljon, melyre garancia az ELTE-vel történő integráció.

Mezey Barna rektor köszöntőjében leszögezte: az ELTE megérkezett Szombathelyre és ahogyan az A-épület homlokzatán olvasható, 2017. február 1-től Szombathely az ELTE részeként működik tovább. Kifejezte reményét, hogy az érdeklődők szívesen választják az ELTE-t, mint Magyarország első egyetemét – most már Szombathelyen is. Savaria Kiválósági Ösztöndíj alapítását jelentette be a megjelenteknek:

mindazon hallgatók, akik 400 pont feletti eredménnyel nyernek felvételt az ELTE Szombathelyi Campusára, havi 40 000 forint, akik pedig 450 pont feletti eredménnyel érkeznek, havi 80 000 forint ösztöndíjat kapnak az első tanulmányi évben.

"Bár tudom, hogy ez sok pénz, most mégis azt remélem, hogy minél több pénzt kell majd kifizetnünk, ugyanis az azt jelentené, hogy az ELTE szombathelyi képzéseire is a legkiválóbbak jelentkeznek" - fűzte hozzá Mezey Barna.

Sujtó Attila, az ELTE EHÖK elnöke köszöntőjében szólt a gazdag hallgatói lehetőségekről, amelyek ezután a szombathelyi campuson is elérhetőkké válnak az ELTE érkezésével. A központi előadásokban Márkus Attila, a Savaria Egyetemi Központ megbízottja és Gaspari Gábor, a Savaria Egyetemi Központ koordinátora ismertették a felvételi eljárásrend legfontosabb szabályait, határidőit. Külön szó esett a jelentkezések módjáról, a szombathelyi sajátosságokról és specifikumokról, valamint a felsőoktatás pénzügyi vetületeiről is.

Az előadásokat követően a SEK egyetemistái kísérték körbe az érdeklődőket az egyetemi túrán (UNIV GUIDE TOUR), bepillantva a sportcsarnokba, a kollégiumokba és az egyetemi könyvtárba.

A délutáni kínálatot az ELTE négy karához illeszkedően szervezték. A Bölcsészettudományi karról Borsodi Csaba dékánhelyettes érkezett, programot kínált az anglisztika, a germanisztika, a szlavisztika, a könyvtár, a Történelem, a Vizuális Művészeti és a Zenei Tanszék, bemutatták a magyartanár képzést. A Természettudományi Kart Surján Péter dékán képviselte, a helyi oktatók bemutatták a szombathelyi képzéseket. A Pedagógiai és Pszichológiai Kar Fehérvári Anikót delegálta a szombathelyi nyílt napra, e kar égisze alatt a sportcsarnokban rendeztek programokat, az A épületben pedig a pályaorientációs beszélgetés kérdéseibe és a motivációs levél írásába avatták be az érdeklődőket. Az Informatika Kar dékánja, Horváth Zoltán a Savaria Műszaki Intézetben tartott előadást az induló programtervező informatikus képzésről. A műszaki képzés népszerűsítésére laborlátogatásokat szerveztek, az aulában pedig interaktív kiállítással mutatkoztak be a duális gépészmérnökképzés partnercégei.