Négy fiatal kutatónk a legjobbak között

2021.09.27.
Négy fiatal kutatónk a legjobbak között
A Magyar Tudományos Akadémián ünnepség keretében köszöntötték az új Bolyai-ösztöndíjasokat és azokat, akiknek beszámolóját a Kuratórium a legmagasabbra értékelte. Az ELTE-ről Csanád Máté, Egedi-Kovács Emese, Fekete Balázs és Kende Anna munkáját ismerték el a legkiválóbbaknak járó plakettel.

Az MTA-n a Bolyai-napon adták át a Bolyai-ösztöndíj odaítéléséről szóló okleveleket. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2021-ben 24. alkalommal ítélte oda a magas presztizsű tudományos ösztöndíjat, amelyet idén 741 érvényesen pályázó közül 169-en nyertek el. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről ebben az évben 19-en kapták meg a már sikeres fiatal, PhD–vel rendelkező kutatókat segítő támogatást. Az új ösztöndíjasokról az alábbi hírünkben olvashat.

2001 óta a Kuratórium ezen a napon emléklappal ismeri el azokat is, akik záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kaptak. Közülük a legkiválóbbak MTA Bolyai-plakett kitüntetésben is részesülnek.

2021-ben a Kuratórium 200 fő záró kutatói jelentését értékelte: 99 főnek adományozott emléklapot, közülük 14 főnek pedig plakettet is. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről 4-en vehették át a legkiválóbbaknak járó plakettet: Csanád Máté (TTK), Egedi-Kovács Emese (BTK), Fekete Balázs (ÁJK) és Kende Anna (PPK).

Csanád Máté (TTK Atomfizikai Tanszék) kutatásai során az Univerzumot születése utáni első mikromásodpercben kitöltő kvarkanyag tulajdonságait vizsgálta fenomenológiai és kísérleti módszerekkel. Hidrodinamikai modellezéssel elemezte a kvarkanyag időfejlődését, illetve méréseket végzett, melyek során az anyag kifagyáskori eloszlását vizsgálta és a normális eloszlástól való eltérést karakterizálta.

Egedi-Kovács Emese (Eötvös József Collegium Byzantium Központ)  kutatása során egy 11. századi kétnyelvű (ógörög–ófrancia) bizánci kézirat mindkét szövegének kritikai kiadását készítette el. A kiemelkedő jelentőségű ófrancia nyelvemlék feltárása, valamint a kézirat átfogó elemzése új összefüggésekre világított rá a korabeli kulturális érintkezések tekintetében.

Fekete Balázs (ELKH és ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék) kutatásának célja a modern európai jogösszehasonlítás tudománytörténetének feldolgozása volt Thomas S. Kuhn paradigmaelméletének segítségével. Az eredményeket összefoglaló kötet, amely első a témában, a Hart Publishingnél jelent meg Oxfordban 2021 májusában.

Kende Anna (PPK Szociálpszichológiai Tanszék) számos nemzetközi kérdőíves vizsgálatot, terep- és laborkísérletet végzett a csoportközi konfliktusok proszociális megoldási lehetőségei, így az előítéletcsökkenés, a kollektív cselekvés és az önkéntesség témakörében. Többek között azt mutatta meg, hogy az egyéni szinten mérhető előítéletesség és az állampolgárság társadalmilag elfogadott definíciói hogyan segítik vagy éppen akadályozzák a roma integrációs programok sikerességét.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma az ösztöndíjban részesülők tudományos tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli. Az ösztöndíjasok éves és záró kutatói jelentésekben adnak számot munkájukról, melyek fő szempontjait a Kuratórium határozta meg. A beérkezett kutatói jelentéseket általában az ösztöndíjas pályázatának elbírálásában résztvevő egyik szakértő értékeli és terjeszti a szakértői kollégium elé, melynek javaslata alapján a végső értékelést a Kuratórium végzi el.

Az ünnepségen a hagyományoknak megfelelően három, a Bolyai-plakettet elnyert kutató előadást is tartott.

Forrás: MTA