„Nehéz elvégezni, de érdemes”

Nyílt napot rendeztek az ELTE Informatikai Karán 2012. november 22-én. A rendezvényen az érdeklődők információkat szerezhettek a Karon elérhető képzésekről, közvetlenül az oktatóknak és a hallgatóknak tehettek fel kérdéseket a szakokról, diákéletről.Az eseményt dr. Kozsik Tamás, az Informatikai Kar dékánhelyettese nyitotta meg köszöntőjével melynek során ismertette a rendezvény programját, elmondta az érdeklődőknek, hogy milyen lehetőségeik vannak a karon folyó oktatásba való betekintésre, információk gyűjtésére. Dr. Gergó Lajos oktatási dékánhelyettes a programtervező informatikus BSc és MSc szakokat, azok szakirányait, valamint az informatikatanár szakot mutatta be, mellyel kapcsolatban kiemelte, hogy 2013 szeptemberétől újra egységes, osztatlan képzésként indul majd. Mint elmondta, az első három év egységes képzésben zajlik, majd két lehetséges irány közül választhatnak a hallgatók: aki általános iskolai informatikatanár szeretne lenni, annak további egy évet kell az egyetemre járnia, majd egy év tanítási gyakorlat következik, aki viszont középiskolában tanítana, annak további két évig kell egyetemi tanulmányokat folytatni az egyéves gyakorlat előtt. Megemlítette a Kar doktori iskoláját is, ami lehetőséget nyújt a hallgatóknak arra, hogy az ELTE-n szerezzék meg a PhD-fokozatukat, és a későbbiekben akár a tanszéken folyó kutatásokban és egyéb munkákban is részt vegyenek.


A programozó informatikus alapszakkal kapcsolatban dr. Gergó Lajos elmondta, hogy a három szakirány közül a modellező informatikus és a szoftverfejlesztő informatikus nagyobb hangsúlyt fektet az elméletre, ezért ezt azoknak ajánlja, akik tervezik, hogy mesterképzésben folytatják majd a tanulmányaikat. A szoftveralkalmazó informatikus szakirány gyakorlatorientáltabb, ezzel akár a hároméves alapképzés után is elég könnyen el lehet helyezkedni. Kiemelte, hogy a cégek visszajelzése az ELTE Informatikai Karán végzett hallgatókkal kapcsolatban igen pozitív, ami az erős alapoknak köszönhető. „Nem azt mondjuk el, hogy milyen halat, pontosan hogyan kell kifogni, hanem azt, milyen feladatok, eszközök vannak a horgászat területén, és ezeket hogyan kell sikeresen alkalmazni” – fogalmazott. Mint mondta: a programozó informatikus szakot „nehéz elvégezni, de érdemes”, amit az is mutat, hogy minden évben igen jelentős a túljelentkezés, 600–700 embert vesznek fel, a jelentkezők száma ugyanakkor 2000 körül van.

Az oktatási dékánhelyettes után Kiss Ádám, egyetemi tanár az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatának nevében köszöntötte résztvevőket. Arról nyújtott tájékoztatást, hogy a tanulás mellett milyen programok vannak a Karon, illetve milyen lehetőségek adódnak a kikapcsolódásra. Szót ejtett a gólyákat érintő programokról, a tanulmányok felénél esedékes „felezőbuliról”, a Lágymányosi Eötvös Napokról (LEN) és a kollégiumi rendezvényekről, de kiemelte, hogy szakmai jellegű eseményeket is gyakran tartanak, ilyen például a Szakmai Esti Mesék nevet viselő szakest, de a céges partnereknek is van lehetőségük bemutatkozni a hallgatók előtt. Hangsúlyozta, hogy a karon mentorrendszer is működik, aminek az a feladata, hogy segítsék az elsősöket eligazodni az egyetemen. Ennek érdekében hetente tartanak mentorórákat, ahol fontos információkat közölnek az újonnan belépett hallgatókkal, hogy könnyebben boldoguljanak az egyetemen.


A megnyitó után a potenciális felvételizők próbaelőadásokon vehettek részt, hogy jobban megismerhessék a Karon folyó oktatás menetét, és betekintést nyerhessenek abba, hogyan zajlik egy óra. Emellett információs standok álltak rendelkezésükre, ahol közvetlenül feltehették az őket legjobban foglalkoztató kérdéseket az idősebb hallgatóknak, de akár az oktatóknak is. A Karon folyó oktatáson túl a felvételi menetéről is információkat kaptak. Emellett az érdeklődők részt vehettek a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencián is.

2012.11.23.