Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj

2017.07.24.
Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj
Az Országos Széchényi Könyvtár pályázatot hirdet könyvtárszakmai tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, négy fő mesterszakos hallgató számára. 

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete között 2016. május 26-án létrejött szakmai együttműködés keretében meghirdetett ösztöndíj célja, hogy támogassa azokat a könyvtári hivatás iránt érdeklődő nappali tagozatos egyetemi hallgatókat, akik az új generáció képviselőiként gazdagítani kívánják a nemzeti könyvtárat, részt kívánnak venni tudásukkal és elkötelezettségükkel a szakmai fejlődésben, a rohamosan változó világhoz való alkalmazkodásban.

A pályázatokat feldolgozó, tájékoztató könyvtáros, illetve történész, irodalomtörténész szakterületekre várják azoktól az informatikus könyvtáros, illetve magyar/történelem szakon BA végzettséget szerzett hallgatóktól, akik felvételt nyertek szakirányú MA képzésre, vagy legalább egy évük van még hátra a szakirányú MA képzésből.

Az Országos Széchényi Könyvtár  a következőket biztosítja a nyertes pályázók számára:

  • ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig (maximum 24 hónapig);
  • az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmény függvényében havonta 60.000 Ft./70.000 Ft. vagy 80.000 Ft.;
  • szakmai mentorok segítsége a diplomamunka témaválasztásához és megírásához;
  • szakmai gyakorlat biztosítása a nemzeti könyvtárban;
  • a diploma megszerzését követően munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése (közalkalmazotti kinevezés) határozott időre, de legalább a támogatott időnek megfelelő idő mértékéig. A határozott idő leteltével a szerződés közös megegyezéssel határozatlan időtartamúra módosítható.
  • további karrierlehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. szeptember 30.

Az ösztöndíj odaítéléséről hozott döntésről az OSZK 2017. október 16-ig elektronikus levélben, valamint a honlapján történő közzététel útján értesíti a pályázókat.

Részletes pályázati felhívás