Nemzetközi sikerek a PPK-n

2017.08.31.
Nemzetközi sikerek a PPK-n
Két nemzetközi kutatási pályázathoz is támogatást nyert az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoportja 2017 nyarán. 

A berlini székhelyű Research Library for the History of Education at the the German Institute for International Educational Research ösztöndíja az összehasonlító történeti pedagógia témakörében nyújt támogatást fiatal kutatóknak. Idén négy (argentin, kolumbiai, kirgiz és magyar) pályázó kapott lehetőséget 1-3 hónap időtartamú könyvtári és levéltári kutatásra. A Pedagógiai és Pszichológiai Karról Szabó Zoltán András részesült támogatásban, akinek vizsgálati témája az oktatásügyi diskurzusok diffúziója Közép-Európában. A júliusban indult egyhónapos projekt fő célkitűzése a 20. századi német és osztrák reformdialógusok magyar oktatáspolitikára gyakorolt hatásának feltárása volt. 

A Humboldt Universität zu Berlin által kezdeményezett CENTRAL hálózat által kiírt CENTRAL-Kolleg projekt szintén fiatal kutatók (PhD hallgatók, posztdoktorok) és egyetemi hallgatók kutatási együttműködését biztosítja. A pályázatra öt közép-európai főváros (Bécs, Berlin, Budapest, Prága és Varsó) partneregyetemei adhatták be kutatási terveiket féléves nemzetközi tudományos projektek kivitelezésére, valamennyi tudományterületen. A három nyertes pályázat között volt a berlini Humboldt Egyetem, a prágai Károly Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem alkotta konzorcium is. A projektbe minden egyetem 1-1 fiatal kutatót és 2-2 BA és MA hallgatót delegálhat, akik közösen valósítják meg annak célkitűzéseit. Emellett a kutatásba az öt egyetemet képviselő témavezetők és kutató munkatársak mellett további hallgatók is bekapcsolódnak. A kutatás témája az öt közép-európai főváros közötti kulturális transzfer, valamint iskolarendszereik összehasonlító vizsgálata a 18-21. században. A júniustól az év végéig tartó pályázatban az ELTE PPK-ról Németh András professzor témavezetőként, Szabó Zoltán András fiatal kutatóként és a konzorcium vezetőjeként vesz részt.