Online vizsgák előkészítése, hallgatók hozzárendelése

2020.05.15.
Online vizsgák előkészítése, hallgatók hozzárendelése
A kvízeket, teszteket az oktatás folyamatában több céllal is használhatjuk. Ilyen például az önellenőrzés, vagy a félév végén a megszerzett tudás mérése. Ez utóbbi eset valósul meg egy-egy vizsga esetén is. Ekkor azonban a kvíz/teszt alkalmazása egy vizsgaszervezési folyamat része.

Miből is áll ez a folyamat?

Előszőr létre kell hoznunk a Neptun rendszerben a vizsgaalkalmat, hogy az előírt feltételeknek megfelelő hallgatók fel tudjanak rá jelentkezni, s a vizsga után az érdemjegyeket beírhassuk.

Majd létre kell hoznunk a kvíz/tesztsort abban az LMS rendszerben (Canvas, vagy Moodle) és kurzusban, amelyet az oktatás során is használtunk, s a tanulmányi rendszer segítségével generáltunk le. A kérdéssor elnevezésében célszerű a vizsga napját is megjeleníteni.

S ekkor felmerülhet az a kérdés, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy a kérdéssor kitöltésére csak azoknak a hallgatóknak legyen lehetősége, akik egy adott vizsgára feljelentkeztek, azaz ne az alapértelmezett beállítás – a kurzus összes hallgatója – érvényesüljön?

Erre több megoldás is kínálkozik, melyekből az alábbi kettőt emelnénk ki.

Jelszó használata

Mindkét LMS rendszerben lehetőségünk van a kérdéssorhoz jelszót rendelni. Csak az tudja kitölteni a kvízt/tesztet, aki ismeri a jelszót.

Megtehetjük, hogy jelszót rendelünk a kérdéssorhoz, s a Neptun rendszerben a vizsgára jelentkezettek számára a vizsga megkezdésekor csoportos üzenetként kiküldjük. A hallgatók egyrészt azonnal látják a tanulmányi rendszerben az üzenetet, másrészt, ha beállították a változások követésére az e-mail küldését, akkor levélben is megkapják az információt.

Ez egyben a módszer hátránya is, hiszen viszonylag gyorsan meg tudják egymás között osztani. Ezért mindenképpen fel kell hívni a hallgatók figyelmét arra, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályok alapján csak az vizsgázhat, aki előzetesen a Neptunban feljelentkezett az adott vizsgára.

Hallgatók hozzárendelése a vizsgához

Mindkét LMS rendszerben lehetőség van egy-egy kvízhez/teszthez hallgatókat rendelni.

A Canvas-ban a kvíz szerkesztő felületén, alul a „Hozzárendelés” (Assign) beállítási lehetőségnél, a „Mindenki” (Everyone) helyett bármely hallgató nevét meg lehet adni. Tehát a Neptun rendszerből bemásolhatjuk a vizsgára jelentkezetteket. Ezen kívül szekció nevét is meg lehet adni. Az egy vizsgaidőpontra Neptunban feljelentkező hallgatókból a kurzussal szinkronban lévő Canvas-kurzusfelület a canvas.elte.hu-n generál egy szekciót, így jóval egyszerűbbé válik a hallgatók hozzárendelése adott vizsgakvízhez. Bővebben ebben a cikkünkben írunk róla.

A Moodle-ben a kérdéssor szerkesztésénél, az „Elérhetőség korlátozása” beállítást használhatjuk a kitöltők megadására.

Ezekkel a beállításokkal biztosított, hogy csak az általunk megadott hallgatók tudják a kvízt/tesztet kitölteni.