Optimisták a mesterszakos hallgatók

2019.03.05.
Optimisták a mesterszakos hallgatók
A Minőségügyi Iroda 2018 őszén ötödik alkalommal végzett felmérést a mesterképzésre felvételt nyert hallgatók körében. Az online kérdőívet több mint 800 hallgató töltötte ki, a kutatás eredményeit március 4-én mutatták be a Szenátusnak.

A Minőségügyi Iroda több mint tíz éve méri fel az elsőéves alap- és osztatlan képzésre, mesterképzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre jelentkező hallgatók véleményét az Egyetemmel kapcsolatban. A felmérés során a hallgatók intézmény- és szakválasztását leginkább befolyásoló tényezőkkel, az egyetemi élet különböző területeit érintő elképzeléseikkel, valamint jövőképükkel és karrierterveikkel is foglalkoznak.

A kitöltésre jogosult 2 142 főből 807 fő (38,05%) fejezte be a kérdőív kitöltését, a PPK és a TáTK hallgatói voltak a legaktívabbak. A minta nem reprezentatív. A válaszadók között a korábbi évekhez hasonlóan idén is a nők vannak többségben (közel 70%). A válaszadók átlagéletkora 23,61 év. Az adatok alapján látszik, hogy

a válaszadó hallgatók több mint fele az elmúlt évekhez hasonlóan az ELTE korábbi hallgatói közül rekrutálódott,

továbbá háromnegyedük az alapképzéses tanulmányainak befejezés után azonnal megkezdi mestertanulmányait. Minden ötödik hallgató szándékosan kihagyott egy vagy több évet a két képzés között, általában azért, hogy a mesterképzés előtt munkatapasztalatot szerezzen.

A mesterképzésre jelentkezők csaknem 98%-a az ELTE-t jelölte meg első helyen, ez az arány az elmúlt évben is 90% felett volt. A választásban a kérdőívet kitöltők több mint 80%-át az Egyetem jó hírneve és az oktatás magas színvonala befolyásolta.

A hallgatók optimistán tekintenek a jövőbe, hiszen több mint 56%-uk inkább könnyűnek vagy nagyon könnyűnek látja a diplomaszerzést követő elhelyezkedést. A válaszívet kitöltő hallgatók közül a legtöbben (328 fő) belföldön kívánnak munkába állni, közel 20%-uk a munka mellett még szeretné folytatni tanulmányait. A mesterképzésre felvételt nyert minden harmadik válaszadó tervei között szerepel a doktori képzés is.

Az egyetemi évek alatt a hallgatók nagyon fontosnak tartják a hallgatóbarát ügyintézést, a nemzetközi tanulmányi és ösztöndíj-szolgáltatásokat, a barátságos tereket és a tanulástámogatási szolgáltatásokat is. A mesterszakosok több mint 60 sportágat űznek: legjobban futni, jógázni és aerobikozni szeretnek. A hallgatók több mint 75%-a a mesterképzés ideje alatt is szeretne sportolni. Az az átlagos kezdő nettó fizetés (264 480 Ft), amellyel a hallgatók elégedettek lennének, az elmúlt évhez képest körülbelül 30 ezer forinttal magasabb.

Az alapképzésre felvételt nyert gólyák válaszaival ebben a cikkben foglalkoztunk.