Pázmány-nap

Pázmány-nap
05/11

2018. május 11. 10:00

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. em.)

05/11

2018. május 11. 10:00 -

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. em.)


Az ELTE Szenátusa 2018. május 11-én ünnepi közgyűlést tart az Aula Magnában az Egyetem Pázmány Péter általi, 1635-ös alapítására emlékezve.

A Pázmány-napi előadást minden évben az egyetem egyik kiemelkedő eredményeket elért professzora tartja saját kutatási területéről. Az 1991-ben indult előadássorozat 2016-ban ünnepelte 25. évfordulóját. 2018 Pázmány-napi előadója Nagy Marianna, az ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék egyetemi tanára, aki A jogi felelősség kihívásai a 21. században címmel osztja meg gondolatait a közönséggel az Aula Magnában. Az előadás prelegálóját az egyetem idén is Jubileumi Ezüst Emlékéremmel tünteti ki. A professzorral készített interjúnkat itt olvashatja.

Az előadást követően doctor et professor honoris causa címek adományozására kerül sor. Az egyetem olyan nagy hatású tudósoknak adományozza a címet, akik általában több évtizedes, gyümölcsöző kapcsolatban állnak az ELTE-vel. Az idei év új díszdoktorai: Hugh Beale, a Warwick Egyetem professzora, José Jackson Coelho Sampaio, a Cearái Állami Egyetem rektora és professzora, Aviv Malkiel Weinstein, az Ariel Egyetem professzora, valamint Waldemar Zacharasiewicz, a Bécsi Egyetem professzora.

Az ülésen közreműködik az ELTE BTK Zenei Tanszék vegyes kórusa, vezényel: Erdős Ákos főiskolai docens. A díszdoktorok tiszteletére az ELTE „Eötvös” Művészeti Együttes ünnepi koncertet ad 18 órai kezdettel: a programon az ELTE Bartók Béla Énekkar és Egyetemi Koncertzenekar mellett fellép az ELTE Néptáncegyüttese is.

 

A díszdoktorokról

Hugh Beale a University of Warwick egyetemi tanára, a Harris Manchester College University of Oxford vezető kutatója, a Brit Akadémia tagja, az MTA tiszteleti tagja, illetve az európai polgári jog és szerződési jog elismert szakértője, vezéregyénisége. Tudományos munkássága kiemelkedő, vezető kutató és kommentátor az európai polgári jog és szerződési jog területén. Legjelentősebb munkái közé tartozik a „Principles of European Contract Law: Parts I & II (2000)” szerkesztése és kiadása, az Expert Group tagjaként az Európai Bizottság által javasolt „Common European Sales Law” előterjesztés kidolgozása, és 1999-től 2008-ig a koordinációs bizottság tagja az Európai törvénykönyv megalkotásánál (European Civil Code project). 2002-től 2004-ig a University of Warwick és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által koordinált „Hungarian–British Joint  Academic Research Programme” projekt brit főkoordinátora, szakmai tudásával  a magyar polgári törvénykönyv megreformálásáért felelős bizottságnak nyújtott segítséget. A professzor díszdoktori előadását 1973–2019: Has the UK’s membership of the EU had any lasting impact on either English or continental general contract law? címmel tartja az ELTE ÁJK-n, május 10-én.

José Jackson Coelho Sampaio a Cearái Állami Egyetem rektora. Tudományos pályafutását mindvégig az orvosi hivatás legbelsőbb lényege, a humanista törődés, az emberekkel való foglalkozás imperatívusza irányította, mely kiterjedt oktatási tevékenységében is könnyen felfedezhető. Vezető szerepet vállalt a brazil pszichiátria megreformálásának történelmi folyamatában, pszichiáterként számos intézményben dolgozott országszerte, melynek köszönhetően komoly szakmai tapasztalatra tett szert. Kutatásaiban és publikációiban elsősorban járványtannal, egészségpolitikával, a mentális egészség és a dolgozók egészségének témáival foglalkozik. Szakmai és akadémiai tevékenységéért számtalan díjjal és emlékéremmel tüntették ki. Rektorként nagy hangsúlyt fektet a technológiai innováció és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére, ilyen többek között a magyar nyelv és kultúra oktatásáért felelős lektorátus létrehozása, mely a második ilyen jellegű intézmény Brazíliában. Por uma psicologia e psicopatologia concretas című előadását 2018. május 8-án hallgathatjuk meg a PPK-n.

Aviv Malkiel Weinstein az Ariel Egyetem Integratív Agykutó Központjának vezetője. Az elmúlt 20 évben imponáló, nemzetközi színtéren is kiemelkedő kutatásokat végzett a pszichológiai, pszichofarmakológiai, neurobiológiai működések képalkotó technikákkal történő tanulmányozása, azok addikciós problémákkal küzdő személyek kezelésében való alkalmazása terén. Kutatásai kiterjedtek a sóvárgás és megvonás pszichológiai és idegélettani összetevőinek vizsgálatára. Nevéhez fűződik az első izraeli képalkotó technikákat alkalmazó agykutató labor felállítása, melynek keretében sor kerülhetett egyes pszichoaktív szerek, így az ecstasy és a kannabisz kognitív és motorikus funkciókra gyakorolt hatásának komplex vizsgálatára az úgynevezett rekreációs használók körében. Kutatói érdeklődésében az utóbbi években jelentős szerepet játszik a viselkedési addikciók vizsgálata, elsősorban a szerencsejáték, a kompulzív vásárlás, a hiperszexualitás és a testedzésfüggőség. A professzor Drug and behavioral addictions and there effects on brain címmel 2018. május 10-én a PPK-n tartja meg díszdoktori előadását.

Waldemar Zacharasiewicz a Bécsi Egyetem Angol-Amerikai Tanszékének professor emeritusa, az Osztrák Tudományos Akadémia rendes tagja. Munkásságának középpontjában a nemzeti és nemzetközi képalkotás, s különösen az Amerikáról és Amerikában kialakított nemzetképek, a „másik” országról szerzett percepció, az amerikai Dél irodalma, Amerika Németország-képe áll, de kutatja a „klímateória” szerepét is az angol irodalomban. Hét önálló monográfiája jelent meg, társzerkesztőkkel további tizenhat. Publikációi az amerikai-európai kapcsolatok és kölcsönhatások számtalan részterületét járják körül. Az elmúlt évtizedek során széleskörű és Magyarország számára rendkívül hasznos, magyar vonatkozású kapcsolatrendszert épített ki, többek között egyetemünkkel is. Az észak-amerikai irodalom, kultúra és történelem átfogó és mély ismerete, jelentős történetelméleti és módszertani felkészültsége a világ egyik élvonalbeli amerikanista és kanadista szakemberévé avatják. Előadásának címe 2018. május 10-én a BTK-n: The German Paris? – Changes in the perception and representation of Vienna and Austria by British visitors between the 1830s and 1950s. 

Meghívó

Az egyetem alapításának 383. évfordulóját az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár is megünnepli: 2018. május 10-én délután Pázmány-ereklyéket bemutató rendhagyó, egynapos tárlattal, értékes, restaurálandó dokumentumok bemutatásával és az épület művészettörténeti érdekességeibe, a restaurátorműhely titkaiba beavató vezetésekkel várja az érdeklődőket.