Részképzési lehetőség külföldi partneregyetemen - Pótpályázati felhívás a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterére

2021.05.17.
Részképzési lehetőség külföldi partneregyetemen - Pótpályázati felhívás a 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterére

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Kabinet Nemzetközi Stratégiai Irodája pályázatot ír ki hallgatók számára az ELTE hallgatócseréről szóló intézményi kétoldalú együttműködései alapján a 2021-2022-es tanév tavaszi szemeszterére. A hallgatók részképzésre jelentkezhetnek a 2021-2022-es tanév tavaszi félévére a külföldi partneregyetemek valamelyikére. 

Pályázat leírása

Az intézményi kétoldalú együttműködések keretében a hallgatók tandíjmentes részképzésre pályázhatnak, egy szemeszter időtartamra. A kiválasztott pályázók a partneregyetemre jelölés lehetőségét nyerik el, a Nemzetközi Stratégiai Iroda által továbbított pályázatokat a partnerintézmény hagyja jóvá.

A jóváhagyás módja intézményenként eltér, a jelölt hallgatóknak rendszerint önállóan is jelentkezniük kell a partneregyetem által meghatározott módon. Erről a Nemzetközi Stratégiai Iroda tájékoztatást küld a nyertes pályázóknak.

Az ELTE és a partneregyetem ösztöndíjat nem biztosít. A kiválasztott hallgatók pályázhatnak Campus Mundi ösztöndíjra, amely Európán kivüli partneregyetemeken való részképzéshez is nyújt támogatást. A Campus Mundi felhívására kétoldalú szerződések alapján megvalósuló külföldi részképzésekre azok a hallgatók pályázhatnak, akik jelen pályázaton elnyerték a partneregyetemre jelölés lehetőségét.

Ki pályázhat?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alap-, mester- vagy doktori képzésen tanuló nappali tagozatos hallgatói. 

Kérjük, a levelező tagozatos hallgatók ellenőrizzék a kiválasztott egyetem honlapján a hallgatócserére vonatkozó követelményeket. Nem minden intézmény esetében elfogadott ez a képzési forma, tehát levelező tagozatos hallgatók ilyen esetben nem tudnak pályázni.

Választható intézmények

A partnerintézmények neve, elérhető képzési szintjei és területei az alábbi táblázatban találhatóak: Partneregyetemek listája.

A pályázatban csak egy intézmény jelölhető meg.

A pályázók feladata a képzési szintnek és tudományterületnek megfelelő egyetem kiválasztása. Kérjük, minden esetben nézzék át a partneregyetem honlapját és kurzuskínálatát.

Pályázás módja

A pályázati anyag részeként az alábbi dokumentumokat kell csatolni egy példányban:

 • Kitöltött, online űrlap (magyar nyelven)
 • Elvégzett tanegységekről kiadott igazolás (a Neptunból Excel fájlba exportált adatok a tanulmányi átlagokról (elérés: Neptun → "Tanulmányok" → "Tanulmányi átlagok")
 • Motivációs levél (1-2 oldal, angol nyelven)

Kérjük, pályázatukat minden esetben gondosan állítsák össze.

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be Csáky Ádám részére az alábbi címre: adam.csaky@rk.elte.hu.

A hallgató a pályázat benyújtásával az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz hozzájárul.

Jelentkezési határidő

A pályázat benyújtási határideje: 2021. július 18.

Fontos információk

 • A külföldi részképzésnek feltétele a jelölés, de a nyertes hallgatóknak jelentkezniük kell a külföldi partneregyetemen is. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a jelentkezési határidő egyetemenként eltér.
 • A partneregyetemek listája tartalmazza, milyen tudományterületre, képzési szintre és időtartamra jelölhet hallgatókat az ELTE. A képzésekkel kapcsolatos részletekért tanulmányozzák a külföldi egyetemek honlapját.
 • Kérjük, mindig tartsák szem előtt az adott egyetem által támasztott tanulmányi és nyelvi követelményeket (például több ázsiai egyetem csak bizonyos típusú és szintű nyelvvizsgát fogad el, illetve magas tanulmányi átlagot vár el).
 • Kérjük, tájékozódjanak a partneregyetemen cserehallgatók számára elérhető képzések nyelvéről. A partner nem minden esetben kínál kurzusokat angol nyelven.
 • A felsorolt partnerintézményeken kívül több európai egyetemre is lehet jelentkezni külföldi részképzésre kétoldalú együttműködés keretében. Ha európai partneregyetemre kívánnak pályázni, kérjük, külön érdeklődjenek. Erasmus+ országok esetében ugyanakkor elsősorban az Erasmus+ programot javasoljuk, amely ösztöndíjat is biztosít.
 • A Campus Mundi ösztöndíjról kérjük, olvassák el a fontos tudnivalókat az ELTE honlapján.
 • Külön felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Részképzési Pályázatra való jelentkezést megelőzően javasolt egyeztetniük a saját karuk Tanulmányi Osztályával a kint megszerzett kreditek ELTE-n történő elfogadtatását illetően. A partneregyetemen kiválasztott tárgyak kreditértékének ELTE-n történő elfogadtatása, azok értéke és beszámítása az ELTE Kari Tanulmányi Osztályok hatásköre.
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázathoz aktív hallgatói jogviszony szükséges a megpályázandó szemeszterre vonatkozóan. A kint elvégzett szemeszter normál ELTE szemeszternek felel meg, tehát aktív hallgatói státusz szükséges hozzá.

Információ A Koronavírus Járvánnyal Kapcsolatban

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a jelentkezések státusza a jelentkezés beadását követően is változhat, a pályázatok végső befogadásáról a partner intézmény dönt. Kísérjék tehát figyelemmel a partner intézmények által publikált tájékoztatást - információkat.

További információ

Csáky Ádám
Intézményközi kétoldalú együttműködések

e-mail: adam.csaky@rk.elte.hu 
telefon: +36 1 411-6500/1387

Letölthető dokumentumok