Campus Mundi

Campus Mundi

Campus Mundi

A Campus Mundi Ösztöndíjról

A Tempus Közalapítvány Campus Mundi programja által koordinált és finanszírozott Campus Mundi ösztöndíjprogram négyféle ösztöndíjat kínál a világ szinte bármely országába:

I. részképzéshez,
II. szakmai gyakorlathoz,
III. rövid tanulmányúthoz,
IV. államközi egyezmények keretében megvalósuló külföldi részképzéshez, Stipendium Hungaricum országokba.

Az egyes ösztöndíj típusokra vonatkozó további információk, valamint az ELTE specifikus tudnivalók itt találhatók, kérjük, pályázás előtt olvassák el figyelmesen!

Újdonságok 2018/19 - Részképzés és rövid tanulmányi út az Asia Exchange keretében

Az Asia Exchange szervezet népszerű ázsiai országokkal biztosít hallgatói cserét, kedvezményes tandíjjal (50 euró kedvezmény). A program keretében felvehető kurzusok angol nyelvűek, amelyeknek listája megtalálható az Asia Exchange honlapján.

A hallgatók a Campus Mundi ösztöndíj keretében pályázhatnak részképzésre az alábbi partneregyetemekre:

Dél-Korea:

Indonézia:

Kína:

Malajzia:

Thaiföld:

Rövid tanulmányút keretében pályázható nyári egyetemek:

További információ itt (I.5. Részképzés az Asia Exchange keretében).


Újdonságok 2018/19 - Freemover mobilitás

A Tempus Közalapítvány új szabályozása értelmében részképzés pályázattípus keretében már nem csak intézményközi vagy államközi szerződések alapján, hanem freemover mobilitásként is kiutazhatnak.

Amennyiben a pályázó saját maga talál fogadó egyetemet, akkor aláírt fogadólevél (Letter of Acceptance) birtokában benyújthatja pályázatát (ehhez formanyomtatvány a TKA honlapján elérhető).

A pályázati folyamat megegyezik az intézményközi szerződésen alapuló részképzés pályázattal, de ez esetben a formai ellenőrzést és szakmai bírálatot, javaslattételt a TKA munkatársai végzik. A feltöltendő dokumentumokhoz a fogadó egyetem által aláírt Letter of Acceptance-t is kérik.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az új szabályok ellenére mi az ELTE-ről azt ajánljuk, hogy olyan egyetemre jelentkezzenek, amelyekre van intézményközi szerződés.

Újdonságok 2018/19 - Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat

külföldi szakmai gyakorlat 2-12 hónap időtartamban, de minimum 60 nap

Az Erasmus+-hoz hasonlóan már a Campus Mundi ösztöndíjprogram keretében is tudnak jelentkezni diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra.

Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezik, és a szakmai gyakorlat megvalósítását a diplomaszerzést követően kezdi meg (de akár már az abszolutórium megszerzését követően is).

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat vagy annak megvalósítása a tanulmányok során nehezen megvalósítható, pl. tanár szakos hallgatók!


Miért jó a Campus Mundi ösztöndíj?

Mert támogatásával hallgatóink bekapcsolódhatnak a nemzetközi tudományos életbe, új országokat fedezhetnek fel, külföldi szakemberekkel ismerkedhetnek meg! A Campus Mundi ösztöndíjprogram kiemelkedő összegű támogatást nyújt a felsőoktatási hallgatók szakmai céljainak megvalósításához. A 2016 és 2021 közötti időszakban tanévente várhatóan 1 500 hallgató számára biztosítja az ösztöndíjat a program.

Campus Mundi ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert, amellyel előnyt szereznek majd a munkaerőpiacon. Interkulturális környezetben tehetnek szert nem mindennapi élményekre, miközben nyelvtudásuk fejlődik és magabiztosabbá válnak. Amennyiben külföldi partneregyetemeink egyikén szeretne tanulni egy szemesztert - akár egy teljes tanévet az államközi egyezményeknek köszönhetően - vagy szakmai gyakorlatot szeretne külföldön teljesíteni, esetleg egy szakmai konferencián tartana előadást vagy kutatna, akkor ez az ösztöndíj Önnek szól!

Legfontosabb aktualitások és információk a programra vonatkozóan: magasabb támogatások és egyszerűbb pályázás
  • Campus Mundi részképzés esetén is folyamatosan lehet pályázni – szakmai gyakorlatra már eddig is folyamatosan lehetett jelentkezni.
  • 1 lezárt félév elég a pályázat benyújtásakor.
  • A tanulmányi eredményre járó pontszám számítási módja változott az alábbiak szerint:

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén:
0 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe nem éri el a szakátlag felét;
20 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  nagyobb vagy egyenlő mint a szakátlag fele de kisebb mint a szakátlag;
35 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  = szakátlag;
50 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag feletti

Rövid tanulmányút esetén:
0 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe nem éri el a szakátlag felét;
10 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  nagyobb vagy egyenlő mint a szakátlag fele de kisebb mint a szakátlag;
20 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  = szakátlag;
30 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag feletti

A doktori hallgatók automatikusan 50 pontot kapnak a tanulmányi eredményükre vonatkozó bírálati szempontnál.

  • Rövid tanulmányút esetében bővült a pályázható tevékenységek köre: konferencia előadás mellett poszterprezentáció is támogatható, valamint szakmai kurzusokon való részvételre is lehet pályázni (pl. szakmai nyári/téli egyetemi program - a nyelvi képzés nem!)
  • Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat esetében differenciáltan emelkedtek az ösztöndíj összegek és a szociális kiegészítő támogatás összege:

Erasmus+ programországok:

Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok: Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia: 200 000 Ft/hó
Közepes megélhetési költségű európai országok: Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország: 210 000 Ft/hó
Magas megélhetési költségű európai országok: Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország: 220 000 Ft/hó

Egyéb országok: 350 000 Ft/hó

Szociális kiegészítő támogatás összege (egységesen): 35 000 Ft/hó

A hallgatók a Campus Mundi online rendszeren keresztül jelentkezhetnek az ösztöndíjra (a korábbi éveknek megfelelően, a scholarship.hu oldalon keresztül).

Amennyiben a pályázati lehetőséggel kapcsolatban kérdésük/kérésük van, kérjük, hogy keressék a Campus Mundi csoport illetékes kollégáit.

A pályázatok leadásához sok sikert kívánunk!