Campus Mundi - pályázás előtt

I. Segítség az elinduláshoz

- Részképzés:

- Szakmai gyakorlati helyek:

További információ, illetve a folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat, itt érhető el.

II. Kitől kérdezhetek?
 • Campus Mundi pályázat benyújtása (általános információ, pályázati dokumentumok): Tempus Közalapítvány Campus Mundi referensei: campusmundi@tpf.hu
  • részképzés és szakmai gyakorlat: Pelikán Szilvia (szilvia.pelikan@tpf.hu, telefon: 237-1300 / 264. mellék)
  • rövid tanulmányi út: Holicza Péter (peter.holicza@tpf.hu, telefon: 237-1300 / 159. mellék)
 • A megpályázható partneregyetemek, ELTE specifikus szabályok, intézményi jóváhagyás aláíratása: Pósch Orsolya, erasmus@elte.hu
 • Tanulmányi ügyek (tárgyelismertetés, Learning Agrement, szakmai gyakorlati lehetőségek): kari, illetve tanszéki ELTE koordinátor
 • Az ELTE Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemein megvalósuló részképzés: Kovács Zsóka (zsoka.kovacs@dep.elte.hu)
 • Az egyetem Európán kívüli, kétoldalú szerződései alapján megvalósuló részképzés: Csáky Ádám Imre (adam.csaky@rk.elte.hu)
III. Pályázattípusok és követelmények

A Tempus Közalapítvány Campus Mundi programja által koordinált és finanszírozott Campus Mundi ösztöndíjprogram négyféle ösztöndíjat kínál a világ szinte bármely országába:

1. Részképzés

A hallgatók az ELTE partneregyetemein (A-E. pont): 

A) Erasmus+ programországba irányuló részképzés
B) Svájc
C) Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetem
D) Az egyetem Európán kívüli, kétoldalú szerződései alapján megvalósuló részképzés
E) Asia Echange

vagy freemover hallgatóként (F. pont) bármely külföldi egyetemen teljesíthetik külföldi tanulmányaikat.

A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Campus Mundi támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el, Campus Mundi keretből nem hosszabbítható! Erasmus+ programországba kiutazók Erasmus+ ösztöndíjra tudják hosszabbítani mobilitásukat.

Kiegészítő pályázati lehetőség:

 • szociális kiegészítő támogatás: a rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft-ot igényelhetnek
 • tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók a betegségükből adódó többletköltségek finanszírozásához igényelhetnek kiegészítő támogatást

Részképzéshez pályázható partneregyeteink listáját a I. pontban találják ezen az oldalon.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Erasmus+ hallgatók szociális kiegészítő támogatása, valamint fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók kiegészítő támogatása kizárólag Erasmus+ mobilitás keretében támogatott státuszú hallgató részére adható, azaz Campus Mundi ösztöndíjas, Erasmus+ zero grant státusz esetén a hallgató nem jogosult az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásra, valamint a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók kiegészítő támogatására! Campus Mundi pályázat benyújtásakor így kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy a Campus Mundi program keretében is nyújtsák be kiegészítő támogatási igényüket.

A pályázás általános tudnivalóit (Általános pályázati feltételek, Elnyerhető támogatás összege, A pályázatok benyújtása, A pályázatok bírálata és pontozás) és a pályázati felhívást itt találják. Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy Európán kívüli célországok (nem Erasmus+ programország) esetén a ponthatárok (I.D.2. pont) megemelkedtek!

További információ a Campus Mundi részképzésről itt található.

A) Erasmus+ programországba irányuló részképzés (Európa)

A pályázás feltétele, hogy a hallgató Erasmus+ ösztöndíjra is jelentkezett, ugyanis csak meglévő Erasmus+ intézményközi megállapodás alapján lehet maximum 3 partneregyetemet megpályázni.

Az Erasmus+ pályázati felhívás megtalálható a honlapunkon. A pályázható helyekkel és a pályázat benyújtásával kapcsolatban kérjük, hogy kari/intézeti koordinátorával konzultáljon, illetve a NEPTUN-felületen tájékozódjon! 

Campus Mundi pályázatuk benyújtásakor kérjük, fokozottan ügyeljenek az ELTE belső leadási határidejére (Pályázati felhívás, II. pont)!

Erasmus+ programországba irányuló részképzés esetén Campus Mundi mobilitását Erasmus+ ösztöndíjra tudja hosszabbítani.

B) Részképzés Svájcban

SVÁJCI ERASMUS PROGRAM (SEMP): Svájc kilépett a klasszikus Erasmus programból. Pályázni ezekhez a partnerekhez (I. pont) továbbra is a Neptunban kell, de a nominálást követően a hallgató ösztöndíját nem az ELTE-től, hanem a svájci fogadó intézménytől fogja kapni, illetőleg sikeres Campus Mundi pályázat esetén a Tempus Közalapítványtól.

További információért kérem, keresse kari koordinátorát.

C) Részképzés az ELTE Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemein

Amennyiben a hallgató az egyetem Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemeinek egyikén szeretne részképzést folytatni, úgy a pályázás előfeltétele, hogy a hallgató Erasmus+ ICM pályázatot nyújtson be.

Az Erasmus+ ICM pályázati felhívás megtalálható a honlapunkon, a pályázható egyetemek teljes listája pedig a I. pontban található.

Az ELTE Erasmus+ ICM partneregyetemein megvalósuló részképzéssel kapcsolatban Kovács Zsóka (zsoka.kovacs@dep.elte.hu) ad felvilágosítást.

D) Részképzés az egyetem kétoldalú szerződései alapján

Amennyiben a hallgató az egyetem kétoldalú szerződései alapján szeretne bármely partneregyetemen részképzést folytatni, úgy a pályázás feltétele, hogy a hallgató elnyerje a partneregyetemen való részképzés lehetőségét az ELTE belső pályázatán. A pályázati felhívás megtalálható az egyetem honlapján.

A pályázható egyetemek listája a I. pontban található.

Az egyetem kétoldalú szerződései alapján megvalósuló részképzéssel kapcsolatban Csáky Ádám Imre (adam.csaky@rk.elte.hu) tud felvilágosítást adni.

E) Részképzés az Asia Exchange keretében

Az Asia Exchange szervezet népszerű ázsiai országokkal biztosít hallgatói cserét, egy szemeszterre vagy egy teljes tanévre, kedvezményes tandíjjal (50 euró kedvezmény). A program keretében felvehető kurzusok angol nyelvűek, amelyeknek listája megtalálható az Asia Exchange honlapján. A hallgatók a regisztrációs díjat, valamint a tandíjat a Campus Mundi ösztöndíjukból tudják finanszírozni, emiatt pályázatukat érdemes minél előbb benyújtani.

A hallgatók a Campus Mundi ösztöndíj keretében pályázhatnak részképzésre az alábbi partneregyetemekre:

Dél-Korea:

Indonézia:

Kína:

Malajzia:

Tajvan:

Thaiföld:

Új-Zéland:

Az Asia Exchange honlapján, valamint partneregyetemeink listájában (I. pont) található arra vonatkozó információ, hogy mely tématerületről, illetve képzési szintről pályázhatóak az adott egyetemek, és milyen kurzusok vehetőek fel.

Jelentkezési határidő a partneregyetemekre:

 • 2019/20-as tanév őszi félévre: 2019. április - május. Az egyes egyetemekre vonatkozó pontos határidők megtalálhatók a szervezet honlapján az eseményeknél, vagy pedig a jelentkezési felületen, az adott egyetem nevére kattintva (2. pont).
 • 2019/20-as tanév tavaszi félévére: 2019. szeptember - 2020. január, egyetemtől függően. Az egyes egyetemekre vonatkozó pontos határidők megtalálhatók a szervezet honlapján az eseményeknél, vagy pedig a jelentkezési felületen.

A jelentkezésről bővebb információ (angol nyelven) itt.

Kontakt: info@asiaexchange.org

F) Freemover mobilitás

A Tempus Közalapítvány új szabályozása értelmében részképzés pályázattípus keretében már nem csak intézményközi vagy államközi szerződések alapján, hanem freemover mobilitásként is kiutazhatnak. Amennyiben a pályázó saját maga talál fogadó egyetemet, akkor aláírt fogadólevél (Letter of Acceptance) birtokában benyújthatja pályázatát (ehhez formanyomtatvány a TKA honlapján elérhető). A  Freemover pályázatok formai bírálatát és a tartalmi bírálatát is a Tempus Közalapítvány végzi.

A pályázat benyújtásakor kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy

 • a megfelelő pályázattípust válasszák ki (1. Campus Mundi részképzés (partneregyetemekre); 2. Campus Mundi freemover részképzés)!
 • az intézményi jóváhagyás aláírásra továbbításakor jelezzék, hogy Freemoverként pályáznak!
Emellett szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az új szabályok ellenére mi az ELTE-ről azt ajánljuk, hogy olyan egyetemre jelentkezzenek, amelyekre van intézményközi szerződés (A-E. pont), amely garantálja tandíjmentes tanulmányaikat.

2. Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat kapcsán a hallgató keres fogadó céget, illetőleg szervezetet. Fontos feltétel, hogy a szakmai gyakorlat során –minimum heti 30 órában teljesítendő- tevékenység szorosan kapcsolódjon a pályázat benyújtása időpontjában aktuális mindenkori tanulmányokhoz. 

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama:

 • a 2018/2019. tanévi kiutazók esetében legalább 3 hónap (minimum 90 nap, az utazási napokon kívül), legfeljebb pedig 5 hónap lehet. Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért itthoni tanulmányaiba beszámítanak 15 kreditet.
 • a 2019/2020. tanévi kiutazók esetében legfeljebb 3 hónap (minimum 90 nap, az utazási napokon kívül) lehet. Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért itthoni tanulmányaiba beszámítanak 15 kreditet.

2020. február 1-i hatállyal az Európán kívüli szakmai gyakorlatok esetén csak a kreditszerzéssel járó (min. 15 kredit beszámításra kerül), kötelező szakmai gyakorlatok támogathatók.

A fizetett szakmai gyakorlatra benyújtott pályázatok esetében (amennyiben a hallgató fizetést, vagy természetbeni juttatást, pl. szállást, étkezést kap) a támogatott időtartam csökken!

A mobilitás Campus Mundi keretből nem hosszabbítható. Erasmus+ programországba (Európa) kiutazó hallgatók mobilitásukat Erasmus+ ösztöndíjra tudják hosszabbítani.

Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra a hallgató az utolsó aktív félévében, aktív státusszal jelentkezik, és a szakmai gyakorlat megvalósítását az abszolutórium megszerzését követően kezdi meg.

Az ELTE hallgatók csak abban az esetben nyerhetnek el Campus Mundi ösztöndíjat Erasmus+ programországba, külföldi szakmai gyakorlatra, ha Erasmus+ ösztöndíjat is elnyertek. (Nem Európában megvalósítandó szakmai gyakorlat esetén ez a követelmény nem áll fent). Ha a hallgató elhasználta mind a 12 hónap Erasmus keretét, akkor még kimehet szakmai gyakorlatra csak Campus Mundi keretében!

Kiegészítő pályázati lehetőség:

 • szociális kiegészítő támogatás: a rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft-ot igényelhetnek
 • tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók a betegségükből adódó többletköltségek finanszírozásához igényelhetnek kiegészítő támogatást

A pályázás általános tudnivalóit (Általános pályázati feltételek, Elnyerhető támogatás összege, A pályázatok benyújtása, A pályázatok bírálata és pontozás) és a pályázati felhívást itt találják. Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy Európán kívüli célországok (nem Erasmus+ programország) esetén a ponthatárok (I.D.2. pont) megemelkedtek!

További információ a Campus Mundi szakmai gyakorlatról itt található.

További hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:
Erasmus+ szakmai gyakorlat
http://erasmusintern.org/
https://europe-internship.com/
http://www.placement-uk.com/
http://www.tpf.hu/celcsoport/3538/hogyan-talalhatsz-szakmai-gyakorlati-helyet
https://tka.hu/celcsoport/9409/hogyan-keress-szakmai-gyakorlati-helyet
http://www.internship.muni.cz/
http://placement-uk.com/students-home/
https://www.espauk.com/students/
http://www.europlacement.com/
http://placementinportugal.com/


3. Rövid tanulmányi út

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató szaktanára (szakvezetője/tanszékvezetője/intézetvezetője) vagy témavezetője jóváhagyott. Fogadó céget, illetve szervezetet a hallgató keres. A jelenlegi tanulmányokhoz szorosan kötődő tevékenység vonatkozásában releváns ez a típusú mobilitás, úgy mint, kutatás, konferencia előadás, poszterprezentáció, intenzív szakmai kurzus (pl. nyári/téli egyetemi program – kivéve nyelvi kurzus!), illetőleg szakmai tanulmányi út.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

 • mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
 • osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
 • doktori képzésen folytat tanulmányokat, és
  •  a doktori képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; vagy
  •  doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy
  •  doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták.

A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül. Jelen mobilitás kapcsán 1000 km-nél távolabbi kiutazáshoz útiköltség-támogatás igényelhető (65 000 - 160 000 Ft).

A formai és tartalmi bírálatot is a Tempus Közalapítvány végzi. Abban az esetben, ha a rövid tanulmányi út kutatási célú, a tartalmi bírálatot a Tempus Közalapítvány által felkért szakértő fogja végezni.

A pályázásnak nem feltétele, hogy a hallgató Erasmus+ ösztöndíjra is jelentkezzen!

Az Asia Exchange keretében pályázható nyári egyetemek:

 • HUFS International Summer Session, Seoul. További információ és jelentkezési határidő itt.
 • Warmadewa International Summer Exchange, Bali. További információ és jelentkezési határidő itt.

További információ a Campus Mundi rövid tanulmányútról itt található.


4. Államközi egyezmények keretében megvalósuló részképzés, Stipendium Hungaricum partnerek irányába

Jelen esetben csak és kizárólag Stipendium Hungaricum országban lévő intézményi partnerkapcsolat alapján pályázható részképzés célú mobilitás. 

Pályázni kizárólag az aktuális pályázati felhívás 1. sz. mellékletében megjelölt tevékenységekre és célországokba lehet: Albán Köztársaság, Algériai Népi Demokratikus Köztársaság, Belarusz Köztársaság, Egyiptomi Arab Köztársaság, Georgia (Grúzia), Indiai Köztársaság, Indonéz Köztársaság, Iráni Iszlám Köztársaság, Izrael Állam, Jordán Hásimita Királyság, Kínai Népköztársaság, Kuvaiti Állam, Libanoni Köztársaság, Macedón Köztársaság, Marokkói Királyság, Mongólia, Oroszországi Föderáció, Pakisztáni Iszlám Köztársaság, Palesztin Autonómia, Tunéziai Köztársaság, Türkmén Köztársaság, Ukrajna és Vietnami Szocialista Köztársaság.

Igényelhető útiköltség támogatás 1000 km-nél távolabbi utazások esetén (65 000 - 250 000 Ft).

A hallgatók a Campus Mundi online rendszer (www.scholarship.hu) helyreállításáig emailben, illetve online kérdőíven keresztül tudnak jelentkezni. A pályázás részletes leírása itt található.

A pályázatok formai bírálatát és a tartalmi bírálatát is a Tempus Közalapítvány végzi.

További információ a Campus Mundi Államközi egyezmények keretében megvalósuló részképzésről itt található.