Pályázás előtt

Campus Mundi - pályázás előtt

Frissítés alatt!

I. Segítség az elinduláshoz

- Részképzés:

- Szakmai gyakorlati helyek:

További információ, illetve a folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató és/vagy szívesen fogadnak ELTE-s hallgatókat, itt érhető el.

II. Kitől kérdezhetek?
 • Campus Mundi pályázat benyújtása (általános információ, pályázati dokumentumok): Tempus Közalapítvány Campus Mundi referensei: campusmundi@tpf.hu
  • részképzés és szakmai gyakorlat: Kaszt Márta (marta.kaszt@tpf.hu, telefon: 237-1300 / 174. mellék)
  • rövid tanulmányi út: Holicza Péter (peter.holicza@tpf.hu, telefon: 237-1300 / 159. mellék)
 • A megpályázható partneregyetemek, ELTE specifikus szabályok, intézményi jóváhagyás aláíratása: Milovszky Krisztina, erasmus@elte.hu
 • Tanulmányi ügyek (tárgyelismertetés, Learning Agrement, szakmai gyakorlati lehetőségek): kari, illetve tanszéki ELTE koordinátor
 • Az ELTE Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemein megvalósuló részképzés: Szőke Julianna (erasmus.icm@dep.elte.hu)
 • Az egyetem Európán kívüli, kétoldalú szerződései alapján megvalósuló részképzés: Csáky Ádám Imre (adam.csaky@rk.elte.hu)
III. Pályázattípusok és követelmények

A Tempus Közalapítvány Campus Mundi programja által koordinált és finanszírozott Campus Mundi ösztöndíjprogram négyféle ösztöndíjat kínál a világ szinte bármely országába:

1. Részképzés

A hallgatók az ELTE partneregyetemein (A-E. pont): 

A) Erasmus+ programországba irányuló részképzés
B) Svájc
C) Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetem
D) Az egyetem Európán kívüli, kétoldalú szerződései alapján megvalósuló részképzés
E) Asia Echange

vagy freemover hallgatóként (F. pont) bármely külföldi egyetemen teljesíthetik külföldi tanulmányaikat.

A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Campus Mundi támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el, Campus Mundi keretből nem hosszabbítható! Erasmus+ programországba kiutazók Erasmus+ ösztöndíjra tudják hosszabbítani mobilitásukat.
Európán kívüli célország esetén tanévente legfeljebb 5 hónap időtartam támogatható.

Kiegészítő pályázati lehetőség:

 • szociális kiegészítő támogatás: a rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft-ot igényelhetnek
 • tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók a betegségükből adódó többletköltségek finanszírozásához igényelhetnek kiegészítő támogatást

Részképzéshez pályázható partneregyeteink listáját a I. pontban találják ezen az oldalon.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Erasmus+ hallgatók szociális kiegészítő támogatása, valamint fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók kiegészítő támogatása kizárólag Erasmus+ mobilitás keretében támogatott státuszú hallgató részére adható, azaz Campus Mundi ösztöndíjas, Erasmus+ zero grant státusz esetén a hallgató nem jogosult az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásra, valamint a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók kiegészítő támogatására! Campus Mundi pályázat benyújtásakor így kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy a Campus Mundi program keretében is nyújtsák be kiegészítő támogatási igényüket.

A pályázás általános tudnivalóit (Általános pályázati feltételek, Elnyerhető támogatás összege, A pályázatok benyújtása, A pályázatok bírálata és pontozás) és a pályázati felhívást itt találják. Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy Európán kívüli célországok (nem Erasmus+ programország) esetén a ponthatárok (I.D.2. pont) megemelkedtek!

További információ a Campus Mundi részképzésről itt található.

A) Erasmus+ programországba irányuló részképzés (Európa)

A pályázás feltétele, hogy a hallgató Erasmus+ ösztöndíjra is jelentkezett, ugyanis csak meglévő Erasmus+ intézményközi megállapodás alapján lehet maximum 3 partneregyetemet megpályázni.

Az Erasmus+ pályázati felhívás megtalálható a honlapunkon. A pályázható helyekkel és a pályázat benyújtásával kapcsolatban kérjük, hogy kari/intézeti koordinátorával konzultáljon, illetve a NEPTUN-felületen tájékozódjon! 

Campus Mundi pályázatuk benyújtásakor kérjük, fokozottan ügyeljenek az ELTE belső leadási határidejére (Pályázati felhívás, II. pont)!

Erasmus+ programországba irányuló részképzés esetén Campus Mundi mobilitását Erasmus+ ösztöndíjra tudja hosszabbítani.

B) Részképzés Svájcban

SVÁJCI ERASMUS PROGRAM (SEMP): Svájc kilépett a klasszikus Erasmus programból. Pályázni ezekhez a partnerekhez (I. pont) továbbra is a Neptunban kell, de a nominálást követően a hallgató ösztöndíját nem az ELTE-től, hanem a svájci fogadó intézménytől fogja kapni, illetőleg sikeres Campus Mundi pályázat esetén a Tempus Közalapítványtól.

További információért kérem, keresse kari koordinátorát.

C) Részképzés az ELTE Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemein

Amennyiben a hallgató az egyetem Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemeinek egyikén szeretne részképzést folytatni, úgy a pályázás előfeltétele, hogy a hallgató Erasmus+ ICM pályázatot nyújtson be.

Az Erasmus+ ICM pályázati felhívás megtalálható a honlapunkon, a pályázható egyetemek teljes listája pedig a I. pontban található.

Az ELTE Erasmus+ ICM partneregyetemein megvalósuló részképzéssel kapcsolatban Szőke Julianna (erasmus.icm@dep.elte.hu) ad felvilágosítást.

D) Részképzés az egyetem kétoldalú szerződései alapján

Amennyiben a hallgató az egyetem kétoldalú szerződései alapján szeretne bármely partneregyetemen részképzést folytatni, úgy a pályázás feltétele, hogy a hallgató elnyerje a partneregyetemen való részképzés lehetőségét az ELTE belső pályázatán. A pályázati felhívás megtalálható az egyetem honlapján.

A pályázható egyetemek listája a I. pontban található.

Az egyetem kétoldalú szerződései alapján megvalósuló részképzéssel kapcsolatban Csáky Ádám Imre (adam.csaky@rk.elte.hu) tud felvilágosítást adni.

E) Részképzés az Asia Exchange keretében

Az Asia Exchange szervezet népszerű ázsiai országokkal biztosít hallgatói cserét, egy szemeszterre vagy egy teljes tanévre, kedvezményes tandíjjal (50 euró kedvezmény). A program keretében felvehető kurzusok angol nyelvűek, amelyeknek listája megtalálható az Asia Exchange honlapján. A hallgatók a regisztrációs díjat, valamint a tandíjat a Campus Mundi ösztöndíjukból tudják finanszírozni, emiatt pályázatukat érdemes minél előbb benyújtani.

A hallgatók a Campus Mundi ösztöndíj keretében pályázhatnak részképzésre az alábbi partneregyetemekre:

Dél-Korea:

Indonézia:

Kína:

Malajzia:

Tajvan:

Thaiföld:

Új-Zéland:

Vietnám:

Az Asia Exchange honlapján, valamint partneregyetemeink listájában (I. pont) található arra vonatkozó információ, hogy mely tématerületről, illetve képzési szintről pályázhatóak az adott egyetemek, és milyen kurzusok vehetőek fel.

Jelentkezési határidő a partneregyetemekre:

 • 2020/21-es tanév tavaszi félévére: 2020. szeptember - 2021. január, egyetemtől függően. Az egyes egyetemekre vonatkozó pontos határidők megtalálhatók a szervezet honlapján az eseményeknél, vagy pedig a jelentkezési felületen, az adott egyetem nevére kattintva (2. pont).
 • 2021/22-es tanév őszi félévre: 2021. április - június. Az egyes egyetemekre vonatkozó pontos határidők megtalálhatók a szervezet honlapján az eseményeknél, vagy pedig a jelentkezési felületen.

A jelentkezésről bővebb információ (angol nyelven) itt.

Kontakt: info@asiaexchange.org

F) Freemover mobilitás

A Tempus Közalapítvány új szabályozása értelmében részképzés pályázattípus keretében már nem csak intézményközi vagy államközi szerződések alapján, hanem freemover mobilitásként is kiutazhatnak. Amennyiben a pályázó saját maga talál fogadó egyetemet, akkor aláírt fogadólevél (Letter of Acceptance) birtokában benyújthatja pályázatát (ehhez formanyomtatvány a TKA honlapján elérhető). A  Freemover pályázatok formai bírálatát és a tartalmi bírálatát is a Tempus Közalapítvány végzi.

A pályázat benyújtásakor kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy

 • a megfelelő pályázattípust válasszák ki (1. Campus Mundi részképzés (partneregyetemekre); 2. Campus Mundi freemover részképzés)!
 • az intézményi jóváhagyás aláírásra továbbításakor jelezzék, hogy Freemoverként pályáznak!
Emellett szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az új szabályok ellenére mi az ELTE-ről azt ajánljuk, hogy olyan egyetemre jelentkezzenek, amelyekre van intézményközi szerződés (A-E. pont), amely garantálja tandíjmentes tanulmányaikat.

2. Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat kapcsán a hallgató keres fogadó céget, illetőleg szervezetet. Fontos feltétel, hogy a szakmai gyakorlat során –minimum heti 30 órában teljesítendő- tevékenység szorosan kapcsolódjon a pályázat benyújtása időpontjában aktuális mindenkori tanulmányokhoz. 

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama Erasmus+ programországokba:

 • 3 hónap (90 nap, az utazási napok nem számítanak)
  Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a sikeresen elvégzett külföldi szakmai gyakorlatot 15 ECTS kredit értékben beszámítja az ELTE kari adminisztráció. Ezzel kapcsolatban kérjük, forduljon kari vagy tanszéki koordinátorához. Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a HKR 28. § (6) szerint "A Campus Mundi program keretében teljesített legalább két hónapot elérő külföldi szakmai gyakorlatot a mintatanterv illetve a képzési és kimeneti követelmények szerinti szakmai gyakorlatként vagy legalább összesen 15 kreditértékű tárgy(ak)ként el kell ismerni." (A rendelkezés a 2019/2020. tanévtől alkalmazandó.)
  3 hónapnál hosszabb időtartamra Campus Mundi támogatás nem pályázható. Így a 3 hónapnál hosszabbra tervezett mobilitás Campus Mundi keretből nem hosszabbítható. Erasmus+ programországba (Európa) kiutazó hallgatók mobilitásukat Erasmus+ ösztöndíjra tudják hosszabbítani.

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama nem Erasmus+ programországokba (Európán kívül):

 • 3 hónap (90 nap, az utazási napok nem számítanak). 3 hónapnál hosszabb időtartamra támogatás nem pályázható. 
  Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a sikeresen elvégzett külföldi szakmai gyakorlatot 15 ECTS kredit értékben beszámítja az ELTE kari adminisztráció. Ezzel kapcsolatban kérjük, forduljon kari vagy tanszéki koordinátorához. Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a HKR 28. § (6) szerint "A Campus Mundi program keretében teljesített legalább két hónapot elérő külföldi szakmai gyakorlatot a mintatanterv illetve a képzési és kimeneti követelmények szerinti szakmai gyakorlatként vagy legalább összesen 15 kreditértékű tárgy(ak)ként el kell ismerni." (A rendelkezés a 2019/2020. tanévtől alkalmazandó.) Felhívjuk figyelmét, hogy 2020. február 1-i hatállyal az Európán kívüli szakmai gyakorlatok esetén csak a kreditszerzéssel járó (min. 15 kredit beszámításra kerül), kötelező szakmai gyakorlatok támogathatók. 

Egyéb fontos infomációk:

A fizetett szakmai gyakorlatra benyújtott pályázatok esetében (amennyiben a hallgató fizetést, vagy természetbeni juttatást, pl. szállást, étkezést kap) csak résztámogatás adható, a résztámogatás összege függ az anyagi és/vagy természetbeni juttatás összegétől.

Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra a hallgató az utolsó aktív félévében, aktív státusszal jelentkezik, és a szakmai gyakorlat megvalósítását az abszolutórium megszerzését követően kezdi meg.

Az ELTE hallgatók csak abban az esetben nyerhetnek el Campus Mundi ösztöndíjat Erasmus+ programországba, külföldi szakmai gyakorlatra, ha Erasmus+ ösztöndíjat is elnyertek. (Nem Európában megvalósítandó szakmai gyakorlat esetén ez a követelmény nem áll fent). Ha a hallgató elhasználta mind a 12 hónap Erasmus keretét, akkor még kimehet szakmai gyakorlatra csak Campus Mundi keretében!

Kiegészítő pályázati lehetőség:

 • szociális kiegészítő támogatás: a rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft-ot igényelhetnek
 • tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók a betegségükből adódó többletköltségek finanszírozásához igényelhetnek kiegészítő támogatást

A pályázás általános tudnivalóit (Általános pályázati feltételek, Elnyerhető támogatás összege, A pályázatok benyújtása, A pályázatok bírálata és pontozás) és a pályázati felhívást itt találják. Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy Európán kívüli célországok (nem Erasmus+ programország) esetén a ponthatárok (I.D.2. pont) megemelkedtek!

További információ a Campus Mundi szakmai gyakorlatról itt található.

További hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:
Erasmus+ szakmai gyakorlat
http://erasmusintern.org/
https://europe-internship.com/
http://www.placement-uk.com/
http://www.tpf.hu/celcsoport/3538/hogyan-talalhatsz-szakmai-gyakorlati-helyet
https://tka.hu/celcsoport/9409/hogyan-keress-szakmai-gyakorlati-helyet
http://www.internship.muni.cz/
http://placement-uk.com/students-home/
https://www.espauk.com/students/
http://www.europlacement.com/
http://placementinportugal.com/


3. Rövid tanulmányi út (LEZÁRULT)

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató szaktanára (szakvezetője/tanszékvezetője/intézetvezetője) vagy témavezetője jóváhagyott. Fogadó céget, illetve szervezetet a hallgató keres. A jelenlegi tanulmányokhoz szorosan kötődő tevékenység vonatkozásában releváns ez a típusú mobilitás, úgy mint, kutatás, konferencia előadás, poszterprezentáció, intenzív szakmai kurzus (pl. nyári/téli egyetemi program – kivéve nyelvi kurzus!), illetőleg szakmai tanulmányi út.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

 • mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
 • osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
 • doktori képzésen folytat tanulmányokat, és
  •  doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal és a kiutazás időpontjában egy lezárt félévvel rendelkezik; vagy
  •  doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy
  •  doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták és a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz.
  • Továbbá:
   - a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik vagy fokozatszerzési eljárásban vesz részt a pályázáskor megadott képzésen;
   - a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvvizsgával rendelkezik;
   - vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül. Jelen mobilitás kapcsán 1000 km-nél távolabbi kiutazáshoz útiköltség-támogatás igényelhető (65 000 - 160 000 Ft).

A formai és tartalmi bírálatot is a Tempus Közalapítvány végzi. Abban az esetben, ha a rövid tanulmányi út kutatási célú, a tartalmi bírálatot a Tempus Közalapítvány által felkért szakértő fogja végezni.

A pályázásnak nem feltétele, hogy a hallgató Erasmus+ ösztöndíjra is jelentkezzen!

Az Asia Exchange keretében pályázható nyári egyetemek:

 • HUFS International Summer Session, Seoul. További információ és jelentkezési határidő itt.
 • Warmadewa International Summer Exchange, Bali. További információ és jelentkezési határidő itt.

További információ a Campus Mundi rövid tanulmányútról itt található.