Részképzési Lehetőség Külföldi Partneregyetemen

2020.01.15.
Részképzési Lehetőség Külföldi Partneregyetemen
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Kabinet Nemzetközi Irodája pályázatot ír ki hallgatók számára az ELTE hallgatócseréről szóló intézményi kétoldalú együttműködései alapján a 2020/2021-es tanévre. A hallgatók részképzésre jelentkezhetnek a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterére vagy tanévére a külföldi partneregyetemek valamelyikére. 

Pályázat leírása

Az intézményi kétoldalú együttműködések keretében a hallgatók tandíjmentes részképzésre pályázhatnak, partneregyetemtől függően egy vagy két szemeszter időtartamra. A kiválasztott pályázók a partneregyetemre jelölés lehetőségét nyerik el, a Nemzetközi Iroda által továbbított pályázatokat a partnerintézmény hagyja jóvá.

A jóváhagyás módja intézményenként eltér, a jelölt hallgatóknak rendszerint önállóan is jelentkezniük kell a partneregyetem által meghatározott módon. Erről a Nemzetközi Stratégiai Iroda tájékoztatást küld a nyertes pályázóknak.

Az ELTE és a partneregyetem ösztöndíjat nem biztosít. 

A kiválasztott hallgatók pályázhatnak Campus Mundi ösztöndíjra, amely Európán kivüli partneregyetemeken való részképzéshez is nyújt támogatást. 

A Campus Mundi felhívására kétoldalú szerződések alapján megvalósuló külföldi részképzésekre azok a hallgatók pályázhatnak, akik jelen pályázaton elnyerték a partneregyetemre jelölés lehetőségét.

Ki pályázhat?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alap-, mester- vagy doktori képzésen tanuló nappali tagozatos hallgatói. 

Kérjük, a levelező tagozatos hallgatók ellenőrizzék a kiválasztott egyetem honlapján a hallgatócserére vonatkozó követelményeket. Nem minden intézmény esetében elfogadott ez a képzési forma, tehát levelező tagozatos hallgatók ilyen esetben nem tudnak pályázni.

Választható intézmények

A partnerintézmények neve, elérhető képzési szintjei és területei az alábbi táblázatban találhatóak: Partneregyetemek listája.

A pályázatban csak egy intézmény jelölhető meg.

A pályázók feladata a képzési szintnek és tudományterületnek megfelelő egyetem kiválasztása. Kérjük, minden esetben nézzék át a partneregyetem honlapját és kurzuskínálatát.

Pályázás módja

A pályázati anyag részeként az alábbi dokumentumokat kell csatolni egy példányban:

  • Kitöltött, online űrlap (magyar nyelven)
  • Elvégzett tanegységekről kiadott igazolás (angol nyelven, a Tanulmányi Hivataltól igényelhető)
  • Motivációs levél (1-2 oldal, angol nyelven)

Kérjük, pályázatukat minden esetben gondosan állítsák össze.

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be Csáky Ádám részére az alábbi címre: adam.csaky@rk.elte.hu.

A hallgató a pályázat benyújtásával az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz hozzájárul.

Jelentkezési határidő

A pályázat benyújtási határideje: 2020. március 14.

A pályázat benyújtási határideje a Kyoto University-re 2020. január 24, az Osaka University-re 2020. február 29, valamint a Seinan Gakuin University-re és a Meiji University-re: 2020. február 15.

Fontos információk

  • A külföldi részképzésnek feltétele a jelölés, de a nyertes hallgatóknak jelentkezniük kell a külföldi partneregyetemen is. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a jelentkezési határidő egyetemenként eltér.
  • A partneregyetemek listája tartalmazza, milyen tudományterületre, képzési szintre és időtartamra jelölhet hallgatókat az ELTE. A képzésekkel kapcsolatos részletekért tanulmányozzák a külföldi egyetemek honlapját.
  • Kérjük, mindig tartsák szem előtt az adott egyetem által támasztott tanulmányi és nyelvi követelményeket (például több ázsiai egyetem csak bizonyos típusú és szintű nyelvvizsgát fogad el, illetve magas tanulmányi átlagot vár el).
  • Kérjük, tájékozódjanak a partneregyetemen cserehallgatók számára elérhető képzések nyelvéről. A partner nem minden esetben kínál kurzusokat angol nyelven.
  • A felsorolt partnerintézményeken kívül több európai egyetemre is lehet jelentkezni külföldi részképzésre kétoldalú együttműködés keretében. Ha európai partneregyetemre kívánnak pályázni, kérjük, külön érdeklődjenek. Erasmus+ országok esetében ugyanakkor elsősorban az Erasmus+ programot javasoljuk, amely ösztöndíjat is biztosít.
  • A Campus Mundi ösztöndíjról kérjük, olvassák el a fontos tudnivalókat az ELTE honlapján.

További információ

Csáky Ádám
Intézményközi kétoldalú együttműködések

e-mail: adam.csaky@rk.elte.hu 
telefon: +36 1 411-6500/1387

Letölthető dokumentumok