Erasmus+ szakmai gyakorlat (külföldi munkatapasztalat ELTE-s hallgatóknak)

Kötelező szakmai gyakorlatát külföldön teljesítené?
Nincs kötelező szakmai gyakorlat a tantervében, de szívesen dolgozna tanulmányai alatt Európa valamelyik országában?
Diplomaszerzés után nemzetközi munkatapasztalatot szerezne?

Az ELTE hallgatóinak lehetősége van 2-12 hónapos szakmai gyakorlat teljesítésére az Erasmus+ program keretei között. Az Erasmus+ szakmai gyakorlat lehetőséget nyújt külföldi munkatapasztalat/szakmai gyakorlat megszerzésére, az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével, bármilyen, az Erasmus+ szakmai gyakorlati programban részt vevő országban működő cégnél, szervezetnél, intézménynél.  

Az Erasmus+ programban részt vevő országok: 

 • Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).
 • Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország.
SZAKMAI GYAKORLAT (TANULMÁNYOK  ALATT) DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT 
folyamatosan pályázható (döntés kéthavonta)
külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap
bármely európai céghez, szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni

Ez a mobilitás a tanulmányok ideje alatt bármikor
(a nyári szünetben is) megvalósítható.

Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezhet. A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés után kell kezdődnie, és legkésőbb 1 évvel (360 nappal) a diploma megszerzése után be kell fejeződnie. Amennyiben a hallgató nem szerez diplomát az abszolválás félévében, úgy a diplomaszerzés időpontja helyett az abszolválás időpontját kell figyelembe venni.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne, pl. tanár szakos hallgatóknak.

Az Erasmus+ programra épülő Campus Mundi ösztöndíjakról itt tájékozódhat.

AZ ELTE hallgatói számára a Campus Mundi ösztöndíj elnyerésének feltétele az Erasmus+ ösztöndíjra való sikeres jelentkezés (Erasmus-státusz elnyerése) a külföldi szakmai gyakorlat esetében is!

A pályázás menete

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázatot az aktuális Erasmus+ pályázási időszakban (2020.01.31 - 2020.03.02) a Neptunban és egyes karokon papír alapon, a pályázási időszakon kívül csak papír alapon kell benyújtani kari nemzetközi koordinátora számára. (Az aktuális pályázati felhívást itt tekintheti meg.)

Figyelem! Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra aktív hallgatói státusszal kell pályázni, így a pályázatot még az abszolutórium megszerzése előtt kell beadnia!

A pályázathoz csatolandó dokumentumok listája:

 • motivációs levél és munkaterv (magyar nyelven és a szakmai gyakorlat nyelvén);
 • önéletrajz magyar nyelven és a tervezett szakmai gyakorlat nyelvén;
 • fogadólevél / meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak);
 • teljesítésigazolás az elmúlt félév tanulmányi eredményeiről;
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; illetve
 • bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).

Figyelem! A benyújtandó dokumentumok listája karonként eltérhet, ezért minden esetben konzultáljon kari nemzetközi koordinátorával a kari specifikumokról!

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) hoz döntést 2 havonta.

A 2020/2021-es tanévi ösztöndíjak összege 

Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)) egyetemeire utazók számára

havi 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 720 euró/hó. 

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT) egyetemeire utazók számára

havi 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 670 euró/hó.

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Észak-Macedónia (NMK), Törökország (TR) egyetemeire utazók számára 

havi 520 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással 620 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

Kiegészítő támogatási lehetőségek (A pályázati határidőkről a különböző ösztöndíjtípusok leírásában tájékozódjon)

 1. EHÖK Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás (Erasmus+ Start)
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
 3. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása
 4. ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat intézményi elismertetése

Az Erasmus+ szakmai gyakorlaton belül végzett tevékenységet a küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a hallgató előmenetelébe. A beszámítást minden esetben a hallgató kezdeményezi. Ha a külföldi cégnél végzett tevékenység illeszkedik a tanrendbe, kredit járhat érte, ha nem, a gyakorlat elvégzését a diplomamellékletben tünteti fel az egyetem. Ha diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlaton vett részt, az  Erasmus+ szakmai gyakorlat során megszerzett tapasztalatok, képességek és kompetenciák igazolásához érdemes elkészítenie Europass mobilitási igazolványát. Kattintson az europass.hu oldalon a mobilitási igazolvány fülre, majd az igénylés menüpontra, és válassza ki a szakmai gyakorlati célú mobilitási igazolvány elnevezésű adatbázist! A dokumentumot Önnek kell kitöltenie, majd a küldő és fogadó intézménnyel aláíratnia.

Mivel a beszámítás menete egyes esetekben eltérő lehet, a a beszámítás pontos menetéről érdeklődjön a szakfelelősénél/tanulmányi előadójánál. Az egyes szakok tanulmányi előadóit innen tudja kikeresni. 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Milyen szervezetet kereshetek meg, ha külföldön szeretnék gyakorlatot teljesíteni?

A szakmai gyakorlati mobilitás megpályázásakor nem egy előre meghatározott listából kell kiválasztani a gyakorlati helyet. A program „csak” a támogatást biztosítja, a gyakorlat megvalósításához kapcsolódó szervezési feladatok teljes mértékben a pályázóra hárulnak, beleértve a gyakorlati hely megtalálását és a szakmai program egyeztetését. Ez elsőre nehéz feladatnak tűnhet, cserébe viszont lehetővé teszi, hogy az igényeinek leginkább megfelelő gyakorlaton vehessen részt: szinte bármilyen céget, szervezetet választhat, amelynél a képzéséhez illeszkedő gyakorlatot tud végezni. (Kivételt jelentenek az uniós intézmények és szervek, illetve az EU-s programokat koordináló ügynökségek, nemzeti irodák.)

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

2. Hasznos oldalak/adatbázisok szakmai gyakorlat kereséséhez:

Az adatbázisokban könnyen és gyorsan tud hasonló felhívások között keresni, egyszerre nagyon sok lehetőségről értesülhet. A legjobb stratégia, ha az Önnek legszimpatikusabbakat felkeresi, és megpróbál közvetlen kapcsolatba kerülni a munkaadóval! 

3. Sok transznacionális cég, illetve nemzetközi intézmény rendelkezik évek óta futó gyakornoki programmal, amelyet folyamatosan hirdetnek a honlapjukon.

4. Spontán jelentkezés. Előfordulhat, hogy nem konkrét pozíciók között szemezgetve találja meg azt a helyet, ahol a legszívesebben végezné szakmai gyakorlatát. Ebben az esetben írjon a kiszemelt cégnek/szervezetnek/intézménynek, és érdeklődjön a gyakornoki lehetőségekről. A kapcsolatfelvételkor mondja el, hogy Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíjra fog pályázni/már elnyerte a pályázatát, így foglalkoztatása semmilyen anyagi terhet nem ró a leendő fogadóhelyre. Hívja fel a figyelmet arra, hogy a szakmai gyakornokságának kereteit a Learning Agreement háromoldalú (Ön, a küldő intézmény /ELTE/ és a fogadóintézmény /kiszemelt cég vagy szervezet/) szerződés szabályozza. A fogadóhelynek nincs szüksége semmilyen engedélyre az Erasmus+ szakmai gyakorlati programban való részvételhez. Nincs más dolga, mint megismerni és áttanulmányozni a Learning Agreementet, kiállítani Önnek egy fogadónyilatkozatot, amellyel pályázhat az Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíjra, majd sikeres pályázás és szerződéskötés esetén aláírnia a szerződést és betartania az abban foglaltakat.

Hány órában kell dolgoznom a szakmai gyakorlatom alatt?

A szakmai gyakorlat alatt a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban kell dolgozni, ami általában heti 35-40 óra, de minimum 30 órában.

Kapok/kaphatok fizetést a munkámért?

A szakmai gyakorlaton folytatott munkáért a hallgató Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíjat kap (az országonként csoportosított 3 ösztöndíjkategória feljebb megtalálható), ez azonban nem zárja ki, hogy a munkáltatója ezen felül önkéntes alapon plusz juttatást nyújtson. Ez jelenthet pénzbeli juttatást, szállást, ellátást vagy egyéb kedvezményeket.