Campus Mundi - pályázati felhívás

Campus Mundi intézményi jóváhagyás részképzéshez és szakmai gyakorlathoz
Az ELTE-n a kitöltött, szaktanár által már aláírt és lepecsételt INTÉZMÉNYI JÓVÁHAGYÁS dokumentumot Szontágh Anikó intézményi Erasmus+ koordinátor írja alá  Németh Katalin Anna mb. osztályvezető írhatja alá (Szontágh Anikó helyett). A dokumentummal kapcsolatos ügyintézést Pósch Orsolya végzi (erasmus@elte.hu).
A hiánytalanul kitöltött dokumentumot (a dokumentum minden oldalát kérjük, kitöltött fejléccel mindegyik oldalon, pályázatra vonatkozó adatokkal, szaktanári ajánlással - aláírva, lepecsételve) szkennelve (vagy telefonnal lefotózva) emailben küldjék el az erasmus@elte.hu címre. Az eredeti példányt nem kell személyesen behozniuk! A szkennelés/fotózás során ügyeljenek az olvashatóságra és a megfelelő felbontásra, mivel gyenge minőségű dokumentumok a nyomtatást és visszaszkennelést követően olvashatatlanná válnak! 
A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez/szakmai gyakorlathoz, Kötelező mellékletek).
Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az aláírt intézményi jóváhagyást a kézhezvételétől számított 3-4 munkanapon belül szkennelt formában megküldi a hallgató számára, a megadott email címre. 
FIGYELEM! Hiányosan kitöltött, szaktanár által még nem aláírt/lepecsételt dokumentumot nem fogadunk be aláírásra!

I. Általános tudnivalók a pályázáshoz

A) Általános pályázati feltételek
B) Elnyerhető támogatás összege
C) A pályázatok benyújtása
D) A pályázatok bírálata, pontozás

A) Általános pályázati feltételek

Legalább középszintű (B2), komplex, igazolt nyelvtudás (pl. nyelvvizsga, diploma, vagy egyéb hivatalos irat) szükséges a tanulmányok vagy a munka nyelvéből.

Külföldi részképzésre 1 lezárt félév után benyújtható a pályázat (alap- és osztatlan képzésen a külföldi félév megkezdése előtt 2 lezárt félév szükséges), valamint aktív hallgatói jogviszony szükséges a külföldön töltött időszak alatt.

Külföldi szakmai gyakorlatra 1 lezárt félév után lehet már pályázni, de frissdiplomás hallgatóként is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat! Várjuk szakirányú továbbképzési szakokról is a jelentkezéseket. Külföldi szakmai gyakorlat az ELTE belső szabályzatának megfelelően továbbra is aktív félévben megvalósítható. Kivételt képez a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat, melynek esetében abszolutórium megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a tervezett gyakornoki tevékenység, ugyanakkor a hallgatónak még aktív státusszal (abszolválását megelőzően) kell pályáznia rá.

Mester-, osztatlan és PhD-képzés alatt külföldi rövid tanulmányút keretében konferencia-előadás vagy poszter-prezentáció megtartására, továbbá kutatási vagy művészeti tevékenység megvalósítására lehet pályázni.

FIGYELEM! Visszamenőleges támogatás nem lehetséges, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj. (Tehát például a Tempus Közalapítvány számára a C) pontban szereplő módon, 2019. február 7-én benyújtott pályázat esetén 2019. február 8-tól igényelhető támogatás).

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe

B) Elnyerhető támogatás összege

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén az ösztöndíj mértéke a célországtól függően havi 200 000 – 350 000 Ft - ehhez a szociálisan rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft kiegészítő támogatást is pályázhatnak, illetve tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők a betegségükkel kapcsolatban felmerülő többletköltségek finanszírozásához is nyújthatnak be kiegészítő támogatási igényt.

 • Alacsonyabb megélhetési költségű országok: Albánia, Bulgária, Észtország, Grúzia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna: 200 000 Ft/hó
 • Közepes megélhetési költségű európai országok: Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország: 210 000 Ft/hó
 • Magas megélhetési költségű európai országok: Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország: 220 000 Ft/hó
 • Egyéb országok: 350 000 Ft/hó. Albánia, Grúzia, Montenegró, Szerbia és Ukrajna átkerült az alacsonyabb költségvetésű kategóriába!

Rövid tanulmányút megvalósításához célországtól és az időtartamtól függően 7 440 és 24 800 Ft/nap között lehet a támogatás összege. Az 1000 km-nél távolabbi utazásokhoz útiköltség-támogatás is igényelhető (65 000 – 160 000 Ft).

Államközi egyezmények keretében megvalósuló részképzés esetén havi 350 000 Ft nyerhető el. Az 1000 km-nél távolabbi utazásokhoz útiköltség-támogatás is igényelhető (65 000 – 250 000 Ft).

C) A pályázatok benyújtása

Elkészült a külföldi részképzésre (partneregyetem és Freemover mobilitás) és a szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázati felület, ahol a hallgatók megadhatják a személyes, és a pályázati adataikat, illetve ide kell feltölteniük a pályázati dokumentumokat is. A felület megnyitásával egy időben az átmeneti időszakra bevezetett pályáztatási módszer (Limesurvey kérdőív kitöltése és a pályázati dokumentumok e-mailben való megküldése) megszűnik.

A 2019/2020. tanévi részképzésre vonatkozó pályázatokat 2019. március 20-tól, a 2019/2020. tanévi szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázatokat pedig 2019. május 3-tól lehet feltölteni az új felületre.

A feltöltendő pályázati dokumentumok:

 • Pályázati adatlap
 • Tanulmányi igazolás:
  A kari Tanulmányi Hivatal állítja ki.
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez/szakmai gyakorlathoz, Kötelező mellékletek). 
  FIGYELEM! Csak a hiánytalanul kitöltött, aláírt, lepecsételt sablon az elfogadott!
 • Motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv. 
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez/szakmai gyakorlathoz, Kötelező mellékletek).
  FIGYELEM! Csak a sablon az elfogadott!
 • Fogadólevél – kizárólag szakmai gyakorlat és freemover részképzés esetén!
  Freemover részképzéshez a sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez/szakmai gyakorlathoz, Kötelező mellékletek).
 • Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás: 
  Az ELTE-n a kitöltött, szaktanár által már aláírt és lepecsételt INTÉZMÉNYI JÓVÁHAGYÁS dokumentumot Szontágh Anikó intézményi Erasmus+ koordinátor írja alá. A dokumentummal kapcsolatos ügyintézést Pósch Orsolya végzi (erasmus@elte.hu). A hiánytalanul kitöltött dokumentumot (a dokumentum minden oldalát kérjük, kitöltött fejléccel mindegyik oldalon, pályázatra vonatkozó adatokkal, szaktanári ajánlással - aláírva, lepecsételve) szkennelve (vagy telefonnal lefotózva) emailben küldjék el az erasmus@elte.hu címre. Az eredeti példányt nem kell személyesen behozniuk! A szkennelés/fotózás során ügyeljenek az olvashatóságra és a megfelelő felbontásra, mivel gyenge minőségű dokumentumok a nyomtatást és visszaszkennelést követően olvashatatlanná válnak!  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez/szakmai gyakorlathoz, Kötelező mellékletek).
  Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az aláírt intézményi jóváhagyást a kézhezvételétől számított 3-4 munkanapon belül szkennelt formában megküldi a hallgató számára, a megadott email címre. FIGYELEM! Hiányosan kitöltött, szaktanár által még nem aláírt/lepecsételt dokumentumot nem fogadunk be aláírásra! Részképzés esetén a kinti tanulmányok beszámítása kötelező!
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum (a munkanyelvről!)
  Legalább B2 szintű, hivatalos dokumentum.
  OLS teszt nem megfelelő!
 • Szociális kiegészítő támogatás igazolása (szükség esetén). 
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez/szakmai gyakorlathoz, Opcionális mellékletek)
 • Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők igazolása (szükség esetén)
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez/szakmai gyakorlathoz, Opcionális mellékletek)

Amennyiben a Campus Mundi pályázati felhívásnak megfelelően plusz pontokért (szakmai, tudományos, önkéntes tevékenység) további dokumentumok állnak rendelkezésére, feltétlenül mellékelje ezeket is! A bírálat során csak azokat a tevékenységeket tudják értékelni, amiről igazolást küld.

A pályázati dokumentumok formanyomtatványai itt érhetők el, a megfelelő pályázattípust kiválasztva.


FIGYELEM! A Tempus Közalapítvány havonta, hónap közepén dönt kuratóriumi ülésén az elé terjesztett pályázatokról, amelyre általánosan az egy hónappal korábban benyújtott, egyetemi/kari szinten elbírált pályázatok kerülhetnek be.

A pályázattípusoknak megfelelő felhívásokat a leadási határidőkkel a II-V. pontban találja.

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján. Kérjük, figyelmesen olvassák el az útmutatót és a bírálati szempontokat!

Amennyiben a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban kérdésük/kérésük van, kérjük, hogy keressék a Campus Mundi referenseit, Pelikán Szilviát (részképzés, szakmai gyakorlat) szilvia.pelikan@tpf.hu és Lőrik Lillát (rövid tanulmányút) lilla.lorik@tpf.hu, valamint írjanak a Campus Mundi ügyfélszolgálatnak: campusmundi@tpf.hu.

A pályázatok leadásához sok sikert kívánunk!

D) A pályázatok bírálata, pontozás

2019 márciusától kezdve, az új pályázati felület felállításával minden benyújtott pályázat formai ellenőrzését és szakmai értékelését a Tempus Közalapítvány munkatársai végzik

Rövid tanulmányút esetén, ha a pályázat kutatási célú, a tartalmi bírálatot a Tempus Közalapítvány által felkért szakértő fogja végezni. Az elbírált pályázatokról a Tempus Közalapítvány havi rendszerességgel dönt kuratóriumi ülésén (általában hónap közepén), melyre általánosan az előző hónap végéig leadott pályázatokat fogadják be.

1. Pontozási rendszer

Elérhető max. pontszám: 100 pont.

Ebből részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

 • A tanulmányi eredményre járó max. pontszám: 50 pont. A számítási mód lejjebb található.
 • Motiváció és munkaterv minősége és tartalma: max. 30 pont
 • A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó, a felsőoktatási tanulmányok alatt végzett, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység: max. 5 pont
 • Nyelvvizsga: C1-C2 szintű (felsőfokú) komplex nyelvvizsga a tanulmányok nyelvéből - 5 pont
 • Egyéb, a felsőoktatási tanulmányok alatt teljesített szakmai és közéleti önkéntes tevékenység: max. 3 pont
 • Ha a hallgató vállalja, hogy aktív szerepet vállal a Campus Mundi program hazai népszerűsítésében, promóciójában: 2 pont
 • Korábbi mobilitás: max. 5 pont. (Ha a pályázó felsőoktatási tanulmányai során még nem vett részt felsőoktatási mobilitási ösztöndíj (Campus Mundi, Erasmus, Erasmus+, CEEPUS, Campus Hungary, EGT Alap, Államközi ösztöndíj stb.) keretében legalább 1 féléves vagy 1 trimeszteres részképzésben vagy legalább 2 hónapos szakmai gyakorlatban)
 • 2020. január 1-i hatállyal pluszpontot ér: A Tempus Közalapítvány arra törekszik, hogy a kedvezményezettek 75%-a konvergencia régióbeli hallgató legyen. Ez az arány a jelenlegi támogatott hallgatók körében 62%, ezért a konvergencia régióba sorolható hallgatók pályázatait előnyben részesítik: az értékelés során 10 pontot kapnak azok a pályázók, akiknek képzési helye vagy állandó lakhelye konvergencia régióban van.

A részképzésre és szakmai gyakorlatra vonatkozó részletes pontozási rendszer itt található.

Tanulmányi eredményre járó pontszám számítási módja:

 • Részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

0-30 pont: a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag alatti, pontonként sávosan meghatározva;

 • 0 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe nem éri el a szakátlag felét;
 • 20-30 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  nagyobb vagy egyenlő mint a szakátlag fele de kisebb mint a szakátlag, sávosan meghatározva;

35 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  = szakátlag;
40-50 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag feletti, pontonként sávosan meghatározva

 • Rövid tanulmányút esetén:

0 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe nem éri el a szakátlag felét;
10 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  nagyobb vagy egyenlő mint a szakátlag fele de kisebb mint a szakátlag;
20 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  = szakátlag;
30 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag feletti

 • doktori hallgatók automatikusan 50 pontot kapnak a tanulmányi eredményükre vonatkozó bírálati szempontnál.

A szakátlagával kapcsolatban keresse kari koordinátorát.

2. Ponthatárok részképzés és szakmai gyakorlat esetén (iránymutató, változhat!)
 • Európán belüli célországok esetén (Erasmus+ programországok):
  • az 55, vagy annál magasabb pontszámot elért hallgatók ösztöndíjas státuszt kapnak,
  • a 36 és 54 pont közötti hallgatók tartaléklistás státuszba kerülnek,
  • a 35 pontot, vagy annál kevesebbet elért hallgatók pályázata elutasításra kerül.
 • Európán kívüli célországok esetén:
  • a 70, vagy annál magasabb pontszámot elért hallgatók ösztöndíjas státuszt kapnak,
  • az 60 és 69 pont közötti hallgatók tartaléklistás státuszba kerülnek,
  • az 59 pontot, vagy annál kevesebbet elért hallgatók pályázata elutasításra kerül.

II. Pályázati felhívás - Részképzés, 2019/20 - FELFÜGGESZTVE, NEM PÁLYÁZHATÓ!

FIGYELEM! Campus Mundi részképzés 2019/20 pályázati lehetőség felfüggesztve
Sajnálattal értesítem, hogy a Tempus Közalapítvány 2019. október 24-én az alábbiakról tájékoztatta az ELTE-t a Campus Mundi ösztöndíjra vonatkozóan: 
„A 2019/2020. tanévi külföldi részképzésre benyújtott és támogatott pályázatok száma kimerítette az erre a tanévre tervezett létszámot, ezért a külföldi részképzés pályázattípusra vonatkozó felhívást és pályázati lehetőséget 2019.10.24-én a Tempus Közalapítvány felfüggesztette. A korábban már benyújtott pályázatok bírálata folyamatban van, azokról várhatóan 2019. november végén dönt a Tempus Közalapítvány kuratóriuma.”
Ez azt jelenti, hogy a 2019. október 24. előtt véglegesített pályázatok még elbírálásra kerülnek, ugyanakkor az ezt követően benyújtott, részképzésre vonatkozó pályázatokat már nem fogadják be a 2019/20-as tanévre.
Legközelebbi pályázási lehetőség: várhatóan 2020 márciusában, a 2020/2021-es tanévre.
Figyelem! Külföldi szakmai gyakorlatra egyelőre változatlanul – folyamatosan – lehet pályázatot benyújtani! A változás csak a részképzés pályázattípust érinti. 
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet részképzésre a Campus Mundi Ösztöndíjprogramban a 2019/20-as tanévre.

A hallgatók a küldő egyetem érvényes Erasmus+ és más kétoldalú szerződései alapján, vagy freemover hallgatóként (vendéghallgatóként) bármely külföldi egyetemen teljesíthetik külföldi tanulmányaikat.

Az ELTE hallgatók csak abban az esetben nyerhetnek el Campus Mundi ösztöndíjat
- Erasmus+ programországba (Európa), intézményközi szerződésen alapuló részképzésre, ha Erasmus+ ösztöndíjat is elnyertek.
- Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemre, ha Erasmus+ ICM ösztöndíjat is elnyertek.
- Európán kívüli, kétoldalú együttműködésen alapuló partneregyetemre, ha elnyerték a partneregyetemen való részképzés lehetőségét az ELTE belső pályázatán

A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el, Campus Mundi keretből nem hosszabbítható. Erasmus+ programországba (Európa), intézményközi szerződés keretében részképzésre kiutazók mobilitásukat Erasmus+ ösztöndíjra tudják hosszabbítani. FIGYELEM! Az Erasmus+ program szabályzata értelmében az Erasmus+ keretből történő hosszabbítás időtartamának részképzés esetén minimum 3 hónapnak (90 nap) kell lennie!

A 2019/20-as tanévre vonatkozóan a Campus Mundi pályázatok leadásának határideje pályázattípustól függően:

1. Erasmus programországba (Európa), intézményközi szerződésen alapuló részképzésre jelentkezők:

 • 2019/20. őszi félév (2019. szeptember – 2020. január) belső, ELTE határidő: 2019. május 31.
 • 2019/20. tavaszi félév (2020. február – július) belső, ELTE határidő: 2019. november 15.

2. Svájcba, Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemre és kétoldalú együttműködésen alapuló partneregyetemre jelentkezők, valamint Freemover pályázók: 

FOLYAMATOS 2020. március 30-ig. (nem 2019!) Ez azt jelenti, hogy a pályázatot a megjelölt határidőig bármikor le lehet adni, és azokat folyamatosan bírálják az illetékes szakmai és formai bírálók. Fontos, hogy a pályázat leadását követően, kb. 2-3 hónap múlva lesz eredmény, és még további 1 hónap, amíg az ösztöndíj megérkezik, ezért javasoljuk, hogy a kiutazás előtt legalább 3-4 hónappal adja le pályázatát. 

Visszamenőleges támogatás nem lehetséges, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj. (Tehát például a Tempus Közalapítvány számára a C) pontban szereplő módon, 2019. február 7-én benyújtott pályázat esetén 2019. február 8-tól igényelhető támogatás).

FIGYELEM: tanulmányi célú pályázat esetén különösen fontos figyelembe venni a partneregyetem jelölési és  jelentkezési határidejét. Amennyiben a partneregyetemre a hallgatót az ELTE nem jelöli, és a hallgató oda jelentkezését nem nyújtja be, az elnyert Campus Mundi ösztöndíj ellenére a hallgató nem fogja tudni megkezdeni a tanulmányait, mert a CM finanszírozza a tanulmányokat, de a kapcsolatot az ELTE tartja fenn a partnerrel.

Az egyetem Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemeinek, kétoldalú szerződésen alapuló partneregyetemeinek, illetve az Asia Exchange partneregyetemeinek aktuális tanévre vonatkozó jelentkezési határidejével kapcsolatban kérjük, keressék fel az adott területért felelős kollégánkat (Pályázás előtt, II. Kitől kérdezhetek).

Az ösztöndíjtípusra vonatkozó további információk, valamint további ELTE specifikus tudnivalók itt találhatók, kérjük, pályázás előtt olvassák el figyelmesen!

Az általános tudnivalókat (Általános pályázati feltételek, Elnyerhető támogatás összege, A pályázatok benyújtása, A pályázatok bírálata és pontozás) a I. pontban találják.

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján.


III. Pályázati felhívás - Szakmai gyakorlat, 2019/20

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra a Campus Mundi Ösztöndíjprogramban a 2019/20-as tanévre.

A hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezhet az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban. A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.

Az ELTE hallgatók csak abban az esetben nyerhetnek el Campus Mundi ösztöndíjat Erasmus+ programországba, külföldi szakmai gyakorlatra, ha Erasmus+ ösztöndíjat is elnyertek. (Nem Európában megvalósítandó szakmai gyakorlat esetén ez a követelmény nem áll fent). Ha a hallgató elhasználta mind a 12 hónap Erasmus keretét, akkor még kimehet szakmai gyakorlatra csak Campus Mundi keretében!

A Tempus Közalapítvány 2020. február 1-i hatállyal módosította a 2019/2020. tanévi szakmai gyakorlat pályázati felhívást az alábbiak szerint:

 • Európán kívüli szakmai gyakorlatok esetén csak a kreditszerzéssel járó (min. 15 kredit beszámításra kerül), kötelező szakmai gyakorlatok támogathatók.
 • A fizetett szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók esetében a támogatott időtartam csökkenthető.
 • Törekednek arra, hogy a kedvezményezettek 75%-a konvergencia régióbeli hallgató legyen. Ez az arány a jelenlegi támogatott hallgatók körében 62%, ezért a konvergencia régióba sorolható hallgatók pályázatait előnyben részesítik: az értékelés során 10 pontot kapnak azok a pályázók, akiknek képzési helye vagy állandó lakhelye konvergencia régióban van.

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama:

3 hónap (minimum 90 nap, az utazási napokon kívül) lehet. Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért itthoni tanulmányaiba beszámítanak 15 kreditet. A mobilitás Campus Mundi keretből nem hosszabbítható. Erasmus+ programországba kiutazók mobilitásukat Erasmus+ ösztöndíjra hosszabbíthatják.

FIGYELEM! Az Erasmus+ program szabályzata értelmében az Erasmus+ keretből történő hosszabbítás időtartamának szakmai gyakorlat esetén pedig minimum 2 hónapnak (60 nap) kell lennie!

Pályázati időszak

2019. június 30-ig két szakmai gyakorlat felhívás lesz elérhető párhuzamosan, a megvalósítási időszaknak megfelelően:

1. 2018/2019. tanévi mobilitásokra: a 2019. szeptember 30-ig megvalósítandó szakmai gyakorlat pályázatok 

Benyújtási határidő: 2019. június 30. 23:00 óra  - LEJÁRT

2. 2019/2020. tanévi mobilitásokra: a 2019. június 1-től kezdődő (és 2020. szeptember 30-ig megvalósítandó) szakmai gyakorlat pályázatok. 

    Benyújtási határidő az ELTE-n a célországnak megfelelően:

 • Erasmus+ programországba kiutazás (Európa):

Pályázási időszakban (2019. január 28 - március 4.), Neptun-felületen Erasmus+-ra jelentkezők Campus Mundi pályázatukat az ELTE belső határidejének megfelelően 2019. május 31-ig tudják leadni. Meghosszabbítva! 2019. június 15.

Erasmus+ pályázási időszakon kívüli jelentkezés esetén javasoljuk, hogy Campus Mundi pályázatát  Erasmus+ pályázatával egyidőben, lehetőség szerint kiutazása előtt legalább 2 hónappal nyújtsa be.

 • Európán kívüli (nem Erasmus+ programország) kiutazás:

Benyújtási határidő FOLYAMATOS 2020. március 30-ig. (nem 2019!). Ez azt jelenti, hogy a pályázatot a megjelölt határidőig bármikor le lehet adni, és azokat folyamatosan bírálják az illetékes szakmai és formai bírálók.) Fontos, hogy a pályázat leadását követően, kb 2-3 hónap múlva lesz eredmény, és még további 1 hónap amíg az ösztöndíj megérkezik, ezért javasoljuk, hogy a kiutazás előtt legalább 3-4 hónappal adja le pályázatát.

Visszamenőleges támogatás nem lehetséges, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj. (Tehát például a Tempus Közalapítvány számára a C) pontban szereplő módon, 2019. február 7-én benyújtott pályázat esetén 2019. február 8-tól igényelhető támogatás).


Az ösztöndíjtípusra vonatkozó további információk, valamint további ELTE specifikus tudnivalók itt találhatók, kérjük, pályázás előtt olvassák el figyelmesen!

Az általános tudnivalókat (Általános pályázati feltételek, Elnyerhető támogatás összege, A pályázatok benyújtása, A pályázatok bírálata és pontozás) a I. pontban találják.

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján.


IV. Pályázati felhívás - Rövid tanulmányút, 2019/20 - LEJÁRT

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet rövid tanulmányútra a Campus Mundi Ösztöndíjprogramban a 2019/20-as tanévre.

A hallgatók itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vehetnek részt: kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai kurzusra jelentkezhetnek (nyári egyetem, kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt. Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató szaktanára (szakvezetője/tanszékvezetője/intézetvezetője) vagy témavezetője jóváhagyott.

Pályázatot nyújthat be az a hallgató, aki:

 • mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
 • osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
 • doktori képzésen folytat tanulmányokat, és
  •  a doktori képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; vagy
  •  doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy
  •  doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták.

A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

A pályázatok leadása:

Pályázatokat benyújtani a https://scholarship.hu oldalon lehet.

 • A tavaszi fordulóban beadott pályázatok 2019. szeptember 1. és 2020. szeptember 30. között megvalósíthatóak.

A pályázatok leadási határideje: 2019. április 30. (kedd) 23:00 óra - LEJÁRT

 • Az őszi fordulóban beadott pályázatok 2020. március 1. és 2020. szeptember 30. között megvalósíthatóak.

A pályázatok leadási határideje: 2019. október 10. (csütörtök) 23:00 óra - LEJÁRT! A határidőig nem benyújtott pályázatok elvesznek, hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázati felhívást és a pályázati dokumentumokat a www.campusmundi.hu oldalon (vagy közvetlenül itt) érhetik el.

Az ösztöndíjtípusra vonatkozó további információk, valamint az ELTE specifikus tudnivalók itt találhatók, kérjük, pályázás előtt olvassák el figyelmesen!

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján. Pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az érdeklődő hallgatók ezen kívül a campusmundi@tpf.hu oldalon, illetve munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 telefonszámon tehetik fel.


V. Pályázati felhívás - Államközi egyezmények keretében megvalósuló részképzés, Stipendium Hungaricum partnerek irányába, 2019/20 - LEJÁRT

A Tempus Közalapítvány ösztöndíjpályázatot hirdet a 2019/2020-as tanévben államközi egyezmények keretében megvalósuló részképzés kiegészítő támogatására felsőoktatási hallgatók számára.

Mivel ez az ösztöndíjtípus államközi egyezményeken alapul, pályázni kizárólag a felhívásban megjelölt tevékenységekre és célországokba lehet.

Pályázható országok: Albán Köztársaság, Algériai Népi Demokratikus Köztársaság, Belarusz Köztársaság, Egyiptomi Arab Köztársaság, Georgia (Grúzia), Indiai Köztársaság, Indonéz Köztársaság, Iráni Iszlám Köztársaság, Izrael Állam, Jordán Hásimita Királyság, Kenyai Köztársaság, Kínai Népköztársaság, Kuvaiti Állam, Libanoni Köztársaság, Macedón Köztársaság, Marokkói Királyság, Mongólia, Oroszországi Föderáció, Pakisztáni Iszlám Köztársaság, Palesztin Autonómia, Thaiföldi Királyság, Tunéziai Köztársaság, Türkmén Köztársaság, Ukrajna, Üzbég Köztársaság és Vietnami Szocialista Köztársaság.

Pályázati határidők:

 • Összes ország (Izrael, Egyiptom, Kína kivételével): 2019. február 17. (LEJÁRT)
 • Izrael esetében: 2018. november 29. (LEJÁRT)
 • Egyiptom esetében: 2018. december 9. (LEJÁRT)
 • Kína esetében: 2019. január 20. (LEJÁRT)

A pályázás részletes leírása itt található.

Az ösztöndíjtípusra és a pályázás menetére vonatkozó további információk, valamint az ELTE specifikus tudnivalók itt találhatók, kérjük, pályázás előtt olvassák el figyelmesen!

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján.