Pályázati felhívás

Campus Mundi - pályázati felhívás

Figyelem! A Campus Mundi projekt 2022. szeptember 30-án lezárult! A projekt várható folytatásáról egyelőre nincsen információ.
A  nyertes mobilitások megvalósítására a projektzárás miatt szigorú határidőket kell betartani:
- az ösztöndíjas időszak legkésőbb 2022. szeptember 30-ig tarthatott,
- ezt követően a hallgatóknak 2 hét áll rendelkezésükre (kb. 2022. október 14-ig) a beszámolásra, valamint a mobilitás lezárására.

I. Általános tudnivalók a pályázáshoz (MÓDOSÍTVA: 2021.12.17.) - A PÁLYÁZÁS LEZÁRULT!

A) Általános pályázati feltételek
B) Elnyerhető támogatás összege
C) A pályázatok benyújtása
D) A pályázatok bírálata, pontozás

A) Általános pályázati feltételek

Legalább középszintű (B2), komplex, igazolt nyelvtudás (pl. nyelvvizsga, diploma, vagy egyéb hivatalos irat) szükséges a tanulmányok vagy a munka nyelvéből.

Külföldi részképzésre: Kizárólag olyan hallgató pályázhat, akinek állandó lakhelye konvergencia régiónak minősül (Budapesten és Pest megyén kívül egész Magyarország területe). A Tempus Közalapítvány kuratóriumának 2021. december 9-i döntése alapján az ösztöndíj ismét elérhető budapesti és Pest megyei lakosok számára is. 1 lezárt félév szükséges a pályázat benyújtásához (alap- és osztatlan képzésen a külföldi félév megkezdése előtt 2 lezárt félév szükséges) valamint aktív hallgatói jogviszony a külföldön töltött időszak alatt.

Külföldi szakmai gyakorlatra: Kizárólag olyan hallgató pályázhat, akinek állandó lakhelye konvergencia régiónak minősül (Budapesten és Pest megyén kívül egész Magyarország területe). A Tempus Közalapítvány kuratóriumának 2021. december 9-i döntése alapján az ösztöndíj ismét elérhető budapesti és Pest megyei lakosok számára is.
1 lezárt félév után lehet már pályázni, de frissdiplomás hallgatóként is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat! Várjuk szakirányú továbbképzési szakokról is a jelentkezéseket. Külföldi szakmai gyakorlat az ELTE belső szabályzatának megfelelően továbbra is aktív félévben megvalósítható. Kivételt képez a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat, melynek esetében abszolutórium megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a tervezett gyakornoki tevékenység, ugyanakkor a hallgatónak még aktív státusszal (abszolválását megelőzően) kell pályáznia rá.

Mester-, osztatlan és PhD-képzés alatt külföldi rövid tanulmányút keretében konferencia-előadás vagy poszter-prezentáció megtartására, továbbá kutatási vagy művészeti tevékenység megvalósítására lehet pályázni.

FIGYELEM! Visszamenőleges támogatás nem lehetséges, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj. (Tehát például a Tempus Közalapítvány számára a C) pontban szereplő módon, 2021. október 10-én benyújtott pályázat esetén 2021. október 11-től igényelhető támogatás).

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe

B) Elnyerhető támogatás összege

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén az ösztöndíj mértéke a pályázat típusától és a célországtól függően havi 200 000 – 350 000 Ft - ehhez a szociálisan rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft kiegészítő támogatást is pályázhatnak, illetve tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők a betegségükkel kapcsolatban felmerülő többletköltségek finanszírozásához is nyújthatnak be kiegészítő támogatási igényt. Az egyes országokra vonatkozó összegekért tekintse meg az alábbi táblázatokat: Campus Mundi részképzés 2021/22, Campus Mundi szakmai gyakorlat 2021/22.

Rövid tanulmányút megvalósításához célországtól és az időtartamtól függően 7 440 és 24 800 Ft/nap között lehet a támogatás összege. Az 1000 km-nél távolabbi utazásokhoz útiköltség-támogatás is igényelhető (65 000 – 160 000 Ft).

C) A pályázatok benyújtása

A pályázatok benyújtása online lehetséges, a mundi.scholarship.hu felületen, ahol a hallgatók megadhatják a személyes, és a pályázati adataikat, illetve ide kell feltölteniük a pályázati dokumentumokat is. 

A feltöltendő pályázati dokumentumok: (A pályázati dokumentumok itt elérhetők.)

 • Képzési adatok igazolása (tanulmányi igazolás):
  A kari Tanulmányi Hivatal állítja ki.
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez/szakmai gyakorlathoz, Kötelező mellékletek).
  A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet ideje alatt kérjük, hogy a tanulmányi igazolás megszerzése érdekében először töltse le a dokumentum sablonját, majd kövesse a Tanulmányi ügyek menete felületen, a „Jogviszony- és egyéb igazolás” pontban szereplő „teljesítés- és egyéb igazolás” esetén érvényes ügyrendet! A megkapott tanulmányi igazolást az eddigi eljárás szerint szkennelve tudja feltölteni a mundi.scholarship.hu felületre.
  FIGYELEM! Csak a hiánytalanul kitöltött, aláírt, lepecsételt sablon a fenti tanulmányi ügyrend alapján hivatalosan kiállított sablon az elfogadott!
 • Motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv. 
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez/szakmai gyakorlathoz, Kötelező mellékletek).
  FIGYELEM! Csak a sablon az elfogadott!
 • Fogadólevél – kizárólag szakmai gyakorlat és freemover részképzés esetén!
  Freemover részképzéshez a sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez/szakmai gyakorlathoz, Kötelező mellékletek).
  A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet ideje alatt az aláírt és lepecsételt fogadólevelet kiválthatja a fogadó intézménytől e-mailben kapott nyilatkozat, amennyiben az e-mailben a formanyomtatvány teljes szövege hiánytalanul szerepel. A pályázati dokumentumot tehát nem csatolt fájlként, hanem az e-mail levéltörzsébe beillesztve kapja meg a pályázó, így látszik, hogy az adott dokumentumot ki állította ki és ki küldte meg, a pályázó pedig az e-mail pdf fájlba történő kinyomtatásával, mentésével tudja igazolni annak hitelességét.
 • Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás:
  Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) 2020. március 23-i tájékoztatója alapján (IV.3.) a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben a dokumentum papíralapú ügyintézését (az eredeti aláírást és pecsétet) kiváltja az olyan elektronikus úton tett nyilatkozat (e-mailes levelezés), amelyet az arra jogosult az ELTE informatikai rendszerében biztosított felhasználónevével és jelszavával hoz létre, „ír alá”. Az oktató ennek megfelelően a hivatalos ELTE e-mail címéről (@...elte.hu végződésű e-mail-cím, vagy az Informatikai Kar levelezőrendszere) megírt e-mailben, a formanyomtatvány szövegének levéltörzsbe illesztésével nyilatkozik arról, hogy a hallgatót ajánlja Campus Mundi ösztöndíjra, illetve az ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) az erasmus@elte.hu címről hagyja jóvá a pályázatot.
  A pályázati dokumentumot tehát nem csatolt fájlként, hanem az e-mail levéltörzsébe beillesztve kapja meg a pályázó, így látszik, hogy az adott dokumentumot ki állította ki és ki küldte meg, a pályázó pedig az e-mail pdf fájlba történő kinyomtatásával, mentésével tudja igazolni azok hitelességét.
  Az online ügyintézés részletes útmutatóját itt találja, kérjük, kövesse a lépéseit.
 • ​​​Nyelvtudást igazoló dokumentum (a tanulmányok vagy munka nyelvéről)
  Legalább B2 szintű, hivatalos dokumentum.
  OLS teszt nem megfelelő!
 • Szociális kiegészítő támogatás igazolása (szükség esetén). 
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez/szakmai gyakorlathoz, Opcionális mellékletek)
 • Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők igazolása (szükség esetén)
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez/szakmai gyakorlathoz, Opcionális mellékletek)

Amennyiben a Campus Mundi pályázati felhívásnak megfelelően plusz pontokért (szakmai, tudományos, önkéntes tevékenység) további dokumentumok állnak rendelkezésére, feltétlenül mellékelje ezeket is! A bírálat során csak azokat a tevékenységeket tudják értékelni, amiről igazolást küld.

A pályázati dokumentumok formanyomtatványai itt érhetők el, a megfelelő pályázattípust kiválasztva.


FIGYELEM! A Tempus Közalapítvány havonta, nagyjából hónap közepén dönt kuratóriumi ülésén az elé terjesztett pályázatokról, amelyre általánosan az egy hónappal korábban benyújtott, egyetemi/kari szinten elbírált pályázatok kerülhetnek be.

A pályázattípusoknak megfelelő felhívásokat a leadási határidőkkel a II-IV. pontban találja.

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján. Kérjük, figyelmesen olvassák el az útmutatót és a bírálati szempontokat!

Amennyiben a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban kérdésük/kérésük van, kérjük, hogy keressék a Campus Mundi referenseit, Kaszt Mártát (részképzés, szakmai gyakorlat) marta.kaszt@tpf.hu és Holicza Pétert (rövid tanulmányút) peter.holicza@tpf.hu, valamint írjanak a Campus Mundi ügyfélszolgálatnak: campusmundi@tpf.hu.

A pályázatok leadásához sok sikert kívánunk!

D) A pályázatok bírálata, pontozás

2019 márciusától kezdve minden benyújtott pályázat formai ellenőrzését és szakmai értékelését a Tempus Közalapítvány munkatársai végzik

A benyújtott Campus Mundi pályázatokat a Tempus Közalapítvány folyamatosan fogja bírálni, de tekintettel a koronavírus miatt kialakult helyzetre, a támogatási döntéseket a vészhelyzet megszűnéséig csak feltételesen hozhatja meg.

Rövid tanulmányút esetén, ha a pályázat kutatási célú, a tartalmi bírálatot a Tempus Közalapítvány által felkért szakértő fogja végezni. Az elbírált pályázatokról a Tempus Közalapítvány havi rendszerességgel dönt kuratóriumi ülésén (általában hónap közepén), melyre általánosan az előző hónap végéig leadott pályázatokat fogadják be.

Pontozási rendszer

Elérhető max. pontszám: 100 pont.

Ebből részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

 • A tanulmányi eredményre járó max. pontszám: 50 pont. A számítási mód lejjebb található.
 • Motiváció és munkaterv minősége és tartalma: max. 30 pont
 • A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó, a felsőoktatási tanulmányok alatt végzett, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység: max. 5 pont
 • Nyelvvizsga: C1-C2 szintű (felsőfokú) komplex nyelvvizsga a tanulmányok nyelvéből - 5 pont
 • Egyéb, a felsőoktatási tanulmányok alatt teljesített szakmai és közéleti önkéntes tevékenység: max. 3 pont
 • Ha a hallgató vállalja, hogy aktív szerepet vállal a Campus Mundi program hazai népszerűsítésében, promóciójában: 2 pont
 • Korábbi mobilitás: max. 5 pont. (Ha a pályázó felsőoktatási tanulmányai során még nem vett részt felsőoktatási mobilitási ösztöndíj (Campus Mundi, Erasmus, Erasmus+, CEEPUS, Campus Hungary, EGT Alap, Államközi ösztöndíj stb.) keretében legalább 1 féléves vagy 1 trimeszteres részképzésben vagy legalább 2 hónapos szakmai gyakorlatban)

A részképzésre és szakmai gyakorlatra vonatkozó részletes pontozási rendszer itt található.

Tanulmányi eredményre járó pontszám számítási módja:

 • Részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

0-30 pont: a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag alatti, pontonként sávosan meghatározva;

0 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe nem éri el a szakátlag felét;

20-30 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  nagyobb vagy egyenlő mint a szakátlag fele de kisebb mint a szakátlag, sávosan meghatározva;

35 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  = szakátlag;

40-50 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag feletti, pontonként sávosan meghatározva

 • Rövid tanulmányút esetén:

0 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe nem éri el a szakátlag felét;
10 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  nagyobb vagy egyenlő mint a szakátlag fele de kisebb mint a szakátlag;
20 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  = szakátlag;
30 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag feletti

 • doktori hallgatók automatikusan 50 pontot kapnak a tanulmányi eredményükre vonatkozó bírálati szempontnál.

A szakátlagával kapcsolatban keresse kari koordinátorát.


II. Pályázati felhívás - Részképzés, 2021/22. tanév (MÓDOSÍTVA: 2021.12.17.) - LEZÁRULT

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet részképzésre a Campus Mundi Ösztöndíjprogramban a 2021/2022. tanévre (módosított felhívás).
A Tempus Közalapítvány, a Campus Mundi ösztöndíjprogram kezelője az alábbi módosításokról hozott döntéséről tájékoztatta az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatársait:
A Campus Mundi projekt meghosszabbításra került – 2022. szeptember 30-án zárul, így utoljára 2022. tavasz/nyár pályázható részképzés felhívás keretében. A 2021/2022. tanévi kiutazásokra pályázatot folyamatosan lehet benyújtani, részképzés esetén 2022. február 28-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig – ez utóbbi esetben a Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére. Pályázat visszamenőleges támogatásra nem nyújtható be. A mobilitások megvalósítására a projektzárás miatt szigorú határidőket kell betartani:
- az ösztöndíjas időszak legkésőbb 2022. szeptember 30-ig tarthat,
- ezt követően a hallgatóknak 2 hét áll majd rendelkezésükre (kb. 2022. október 14-ig) a beszámolásra, valamint a mobilitás lezárására.
- A költségvetés újratervezése következtében részképzés esetén az Európai Unió országain kívülre tervezett kiutazások csökkentett havi ösztöndíjakkal pályázhatók.

A járványügyi helyzetre tekintettel továbbra is lehet digitális kreditszerzésre (virtuális mobilitásra) is Campus Mundi ösztöndíjat pályázni. Teljesített kreditenként és félévente 10 000 Ft-ot kapnak a hallgatók, így 30 ECTS teljesítése esetén a félév végén 300 000 Ft támogatás jár – úgy, hogy a kurzusaikat itthonról teljesítik, a mobilitással kapcsolatban költségeik nem merülnek fel. A virtuális mobilitás ösztöndíjas ponthatára megegyezik az Európán belüli kiutazásokra vonatkozó ponthatárral (ez jelenleg a maximálisan elérhető 100 pontból 55 pont), azaz a felsőoktatási hallgatók széles körének elérhetővé válik az Európán kívüli egyetemeken folytatható virtuális tanulmányi félév – bármely képzési szinten és bármilyen képzési formában (nappali, levelező, vagy távoktatás).

A módosított, részletes pályázati felhívás elérhető itt, bővebb információ: campusmundi.hu

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak.

A hallgatók az ELTE érvényes Erasmus+ és más kétoldalú szerződései alapján, vagy freemover hallgatóként (vendéghallgatóként) bármely külföldi egyetemen teljesíthetik külföldi tanulmányaikat.

Az ELTE hallgatók csak abban az esetben nyerhetnek el Campus Mundi ösztöndíjat
- Erasmus+ programországba (Európa), intézményközi szerződésen alapuló részképzésre, ha Erasmus+ ösztöndíjat is elnyertek.
- Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemre, ha Erasmus+ ICM ösztöndíjat is elnyertek.
- Európán kívüli, kétoldalú együttműködésen alapuló partneregyetemre, ha elnyerték a partneregyetemen való részképzés lehetőségét az ELTE belső pályázatán
- Freemover hallgatóként olyan egyetemre, mely nem az ELTE (illetve az adott kar/tanszék) partneregyeteme, ha oda fogadólevéllel rendelkeznek. Ezt kérjük bemutatni kari koordinátorának, valamint az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának az intézményi jóváhagyás igénylésekor.

1. Pályázható időtartam

A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el, Európán kívüli célország esetén tanévente legfeljebb 5 hónap időtartam támogatható. Az időtartam Campus Mundi keretből nem hosszabbítható. Erasmus+ programországba (Európa), intézményközi szerződés keretében részképzésre kiutazók mobilitásukat Erasmus+ ösztöndíjra tudják hosszabbítaniFIGYELEM! Az Erasmus+ program szabályzata értelmében az Erasmus+ keretből történő hosszabbítás időtartamának részképzés esetén minimum 3 hónapnak (90 nap) kell lennie!

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Olyan ELTE-s hallgató, aki állandó lakhelye konvergencia régiónak minősül (Budapesten és Pest megyén kívül egész Magyarország területe):*

 • alap-, mester-, osztatlan-, vagy doktori képzésben legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
 • alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2 lezárt aktív félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori képzés esetében nem előfeltétel);
 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen;
 • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
 • Erasmus+ partneregyetemre tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatát;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.

*A Tempus Közalapítvány kuratóriumának 2021. december 9-i döntése alapján az ösztöndíj ismét elérhető budapesti és Pest megyei lakosok számára is.

3. Elnyerhető támogatás összege

Részképzés esetén a költségvetés újratervezésének eredményeképpen az ösztöndíj mértéke a célországtól függően havi 200 000 – 250 000 Ft - ehhez a szociálisan rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft kiegészítő támogatást is pályázhatnak, illetve tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők a betegségükkel kapcsolatban felmerülő többletköltségek finanszírozásához is nyújthatnak be kiegészítő támogatási igényt.

Az egyes országokra vonatkozó összegekért tekintse meg az alábbi táblázatot: Campus Mundi részképzés 2021/22

4. Pályázat leadása

A pályázatok benyújtása online lehetséges, a mundi.scholarship.hu felületen, ahol a hallgatók megadhatják a személyes, és a pályázati adataikat, illetve ide kell feltölteniük a pályázati dokumentumokat is. 

A) Feltöltendő pályázati dokumentumok: 

A pályázati dokumentumok itt elérhetők.

 • Képzési adatok igazolása (tanulmányi igazolás):
  A kari Tanulmányi Hivatal (tanulmányi ügyintéző) állítja ki.
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez, Kötelező mellékletek).
  A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet ideje alatt kérjük, hogy a tanulmányi igazolás megszerzése érdekében először töltse le a dokumentum sablonját, majd kövesse a Tanulmányi ügyek menete felületen, a „Jogviszony- és egyéb igazolás” pontban szereplő „teljesítés- és egyéb igazolás” esetén érvényes ügyrendet! A megkapott tanulmányi igazolást az eddigi eljárás szerint szkennelve tudja feltölteni a mundi.scholarship.hu felületre.
  FIGYELEM! Csak a hiánytalanul kitöltött, aláírt, lepecsételt sablon a fenti tanulmányi ügyrend alapján hivatalosan kiállított sablon az elfogadott!
 • Motivációs levél és tanulmányi terv.
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez, Kötelező mellékletek).
  FIGYELEM! Csak a sablon az elfogadott!
 • Fogadólevél – kizárólag freemover részképzés esetén!
  Freemover részképzéshez a sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez, Kötelező mellékletek).
  A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet ideje alatt az aláírt és lepecsételt fogadólevelet kiválthatja a fogadó intézménytől e-mailben kapott nyilatkozat, amennyiben az e-mailben a formanyomtatvány teljes szövege hiánytalanul szerepel. A pályázati dokumentumot tehát nem csatolt fájlként, hanem az e-mail levéltörzsébe beillesztve kapja meg a pályázó, így látszik, hogy az adott dokumentumot ki állította ki és ki küldte meg, a pályázó pedig az e-mail pdf fájlba történő kinyomtatásával, mentésével tudja igazolni annak hitelességét.
 • Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás:
  Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) 2020. március 23-i tájékoztatója alapján (IV.3.) a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben a dokumentum papíralapú ügyintézését (az eredeti aláírást és pecsétet) kiváltja az olyan elektronikus úton tett nyilatkozat (e-mailes levelezés), amelyet az arra jogosult az ELTE informatikai rendszerében biztosított felhasználónevével és jelszavával hoz létre, „ír alá”. Az oktató ennek megfelelően a hivatalos ELTE e-mail címéről (@...elte.hu végződésű e-mail-cím, vagy az Informatikai Kar levelezőrendszere) megírt e-mailben, a formanyomtatvány szövegének levéltörzsbe illesztésével nyilatkozik arról, hogy a hallgatót ajánlja Campus Mundi ösztöndíjra, illetve az ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) az erasmus@elte.hu címről hagyja jóvá a pályázatot.
  A pályázati dokumentumot tehát nem csatolt fájlként, hanem az e-mail levéltörzsébe beillesztve kapja meg a pályázó, így látszik, hogy az adott dokumentumot ki állította ki és ki küldte meg, a pályázó pedig az e-mail pdf fájlba történő kinyomtatásával, mentésével tudja igazolni azok hitelességét.
  Az online ügyintézés részletes útmutatóját itt találja, kérjük, kövesse a lépéseit.
 • ​​​Nyelvtudást igazoló dokumentum (a tanulmányok nyelvéről)
  Legalább B2 szintű, hivatalos dokumentum.
  OLS teszt nem megfelelő!
 • Szociális kiegészítő támogatás igazolása (szükség esetén). 
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez, Opcionális mellékletek)
 • Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők igazolása (szükség esetén)
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi részképzéshez, Opcionális mellékletek)

Amennyiben a Campus Mundi pályázati felhívásnak megfelelően plusz pontokért (szakmai, tudományos, önkéntes tevékenység) további dokumentumok állnak rendelkezésére, feltétlenül mellékelje ezeket is! A bírálat során csak azokat a tevékenységeket tudják értékelni, amiről igazolást küld.

B) A 2021/22-es tanévre vonatkozóan a Campus Mundi pályázatok leadásának határideje:

Pályázatot folyamatosan lehet benyújtani 2022. február 28-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig - ez utóbbi esetben a kiíró Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

1. Erasmus programországba (Európa), intézményközi szerződésen alapuló részképzésre jelentkezők:

 • 2021/22-es tanév tavaszi félévére fő- vagy pótpályázati (2021.01.29. - 2021.03.01., illetve 2021.09.06. - 2021.10.01.) felhívás keretében pályázók: Tekintettel a pályázható létszámkeret korlátozottságára, javasoljuk, hogy Campus Mundi pályázatát lehetőség szerint legkésőbb 2021. november 30-ig nyújtsa be.
  Figyelem! Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg kimerül, a kiíró Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

  Visszamenőleges támogatás nem lehetséges, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj. (Tehát például a Tempus Közalapítvány számára a C) pontban szereplő módon, 2021. október 10-én benyújtott pályázat esetén 2021. október 11-től igényelhető támogatás).

2. Svájcba, Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemre és kétoldalú együttműködésen alapuló partneregyetemre jelentkezők, valamint Freemover pályázók: 

Pályázat 2022. február 28-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig nyújtható be. Mivel a pályázat leadását követően, kb. 2-3 hónap múlva lesz eredmény, és még további 1 hónap, amíg az ösztöndíj megérkezik, ezért javasoljuk, hogy a kiutazás előtt legalább 3-4 hónappal adja le pályázatát.

Visszamenőleges támogatás nem lehetséges, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj. (Tehát például a Tempus Közalapítvány számára a C) pontban szereplő módon, 2021. október 10-én benyújtott pályázat esetén 2021. október 11-től igényelhető támogatás).

FIGYELEM: tanulmányi célú pályázat esetén különösen fontos figyelembe venni a partneregyetem jelölési és  jelentkezési határidejét. Amennyiben a partneregyetemre a hallgatót az ELTE nem jelöli, és a hallgató oda jelentkezését nem nyújtja be, az elnyert Campus Mundi ösztöndíj ellenére a hallgató nem fogja tudni megkezdeni a tanulmányait, mert a CM finanszírozza a tanulmányokat, de a kapcsolatot az ELTE tartja fenn a partnerrel.

Az egyetem Európán kívüli Erasmus+ (ICM) partneregyetemeinek, kétoldalú szerződésen alapuló partneregyetemeinek, illetve az Asia Exchange partneregyetemeinek aktuális tanévre vonatkozó jelentkezési határidejével kapcsolatban kérjük, keressék fel az adott területért felelős kollégánkat (Pályázás előtt, II. Kitől kérdezhetek).

FIGYELEM! A Tempus Közalapítvány havonta, hónap közepén dönt kuratóriumi ülésén az elé terjesztett pályázatokról, amelyre általánosan az egy hónappal korábban benyújtott, egyetemi/kari szinten elbírált pályázatok kerülhetnek be.

5. A pályázatok bírálata, pontozás

2019 márciusától kezdve, az új pályázati felület felállításával minden benyújtott pályázat formai ellenőrzését és szakmai értékelését a Tempus Közalapítvány munkatársai végzik

Az elbírált pályázatokról a Tempus Közalapítvány havi rendszerességgel dönt kuratóriumi ülésén (általában hónap közepén), melyre általánosan az előző hónap végéig leadott pályázatokat fogadják be. 

A benyújtott Campus Mundi pályázatokat a Tempus Közalapítvány folyamatosan fogja bírálni, de tekintettel a koronavírus miatt kialakult helyzetre, a támogatási döntéseket a vészhelyzet megszűnéséig csak feltételesen hozhatja meg.
Pontozási rendszer

Elérhető max. pontszám: 100 pont.

 • A tanulmányi eredményre járó max. pontszám: 50 pont. A számítási mód lejjebb található.
 • Motiváció és munkaterv minősége és tartalma: max. 30 pont
 • A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó, a felsőoktatási tanulmányok alatt végzett, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység: max. 5 pont
 • Nyelvvizsga: C1-C2 szintű (felsőfokú) komplex nyelvvizsga a tanulmányok nyelvéből - 5 pont
 • Egyéb, a felsőoktatási tanulmányok alatt teljesített szakmai és közéleti önkéntes tevékenység: max. 3 pont
 • Ha a hallgató vállalja, hogy aktív szerepet vállal a Campus Mundi program hazai népszerűsítésében, promóciójában: 2 pont
 • Korábbi mobilitás: max. 5 pont. (Ha a pályázó felsőoktatási tanulmányai során még nem vett részt felsőoktatási mobilitási ösztöndíj (Campus Mundi, Erasmus, Erasmus+, CEEPUS, Campus Hungary, EGT Alap, Államközi ösztöndíj stb.) keretében legalább 1 féléves vagy 1 trimeszteres részképzésben vagy legalább 2 hónapos szakmai gyakorlatban)

A részképzésre vonatkozó részletes pontozási rendszer a részletes felhívásban található a Tempus Közalapítvány honlapján.

Tanulmányi eredményre járó pontszám számítási módja:

 • Részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

0-30 pont: a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag alatti, pontonként sávosan meghatározva;

 • 0 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe nem éri el a szakátlag felét;
 • 20-30 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  nagyobb vagy egyenlő mint a szakátlag fele de kisebb mint a szakátlag, sávosan meghatározva;

35 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  = szakátlag;
40-50 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag feletti, pontonként sávosan meghatározva

 • doktori hallgatók automatikusan 50 pontot kapnak a tanulmányi eredményükre vonatkozó bírálati szempontnál.

A szakátlagával kapcsolatban keresse kari koordinátorát.

A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány munkatársai értékelik. Tájékoztatjuk a pályázó hallgatókat, hogy Európán kívüli célország esetében az ösztöndíjas ponthatár magasabb, mint Európán belüli célországok esetén (I.D.2. pont).

A leendő Campus Mundi pályázóknak azt javasoljuk, hogy elsősorban Európán belüli célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére. Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást.

Az ösztöndíjtípusra vonatkozó további információk, valamint további ELTE specifikus tudnivalók itt találhatók, kérjük, pályázás előtt olvassák el figyelmesen!

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján.


III. Pályázati felhívás - Szakmai gyakorlat, 2021/22. tanév (MÓDOSÍTVA: 2021.12.17.) - LEZÁRULT

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra a Campus Mundi Ösztöndíjprogramban a 2021/2022. tanévre (módosított felhívás).
Figyelem! A Tempus Közalapítvány, a Campus Mundi ösztöndíjprogram kezelője az alábbi módosításokról hozott döntéséről tájékoztatta az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkatársait:
A Campus Mundi projekt meghosszabbításra került – 2022. szeptember 30-án zárul, így utoljára 2022. tavasz/nyár pályázható szakmai gyakorlat felhívás keretében. A 2021/2022. tanévi kiutazásokra pályázatot folyamatosan lehet benyújtani, szakmai gyakorlat esetén 2022. június 30-ig 2022. július 31-ig (meghosszabbítva!), vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig – ez utóbbi esetben a Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére. Pályázat visszamenőleges támogatásra nem nyújtható be. A mobilitások megvalósítására a projektzárás miatt szigorú határidőket kell betartani:
- az ösztöndíjas időszak legkésőbb 2022. szeptember 30-ig tarthat,
- ezt követően a hallgatóknak 2 hét áll majd rendelkezésükre (kb. 2022. október 14-ig) a beszámolásra, valamint a mobilitás lezárására.
- Forráshiány miatt a 2021/22-es tanévre a program keretében Erasmus partnerországba (Európán kívülre) történő kiutazáshoz ösztöndíj támogatás csak 1 hónapra adható (változatlanul előfeltétel a minimum 15 kredit beszámítása).
- A  2022. júliusig meghoszabbított pályázati időszak kizárólag a közép-magyarországi régió hallgatói (budapesti vagy Pest megyei lakcím, vagy képzési hely szükséges) számára nyitott.

A módosított, részletes pályázati felhívás elérhető itt, bővebb információ: campusmundi.hu

A hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezhet az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban. A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie. 

Az ELTE hallgatók csak abban az esetben nyerhetnek el Campus Mundi ösztöndíjat Erasmus+ programországba, külföldi szakmai gyakorlatra, ha Erasmus+ ösztöndíjat is elnyertek. (Nem Európában megvalósítandó szakmai gyakorlat esetén ez a követelmény nem áll fent). Ha a hallgató elhasználta mind a 12 hónap Erasmus keretét, akkor még kimehet szakmai gyakorlatra csak Campus Mundi keretében!

1. A külföldi szakmai gyakorlat időtartama

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama Erasmus+ programországokba (Európa):

 • 3 hónap (90 nap, az utazási napok nem számítanak), mely legkésőbb 2022. szeptember 30-ig tarthat. Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a sikeresen elvégzett külföldi szakmai gyakorlatot 15 ECTS kredit értékben beszámítja az ELTE kari adminisztráció. Ezzel kapcsolatban kérjük, forduljon kari vagy tanszéki koordinátorához. Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a HKR 28. § (6) szerint "A Campus Mundi program keretében teljesített legalább két hónapot elérő külföldi szakmai gyakorlatot a mintatanterv illetve a képzési és kimeneti követelmények szerinti szakmai gyakorlatként vagy legalább összesen 15 kreditértékű tárgy(ak)ként el kell ismerni." (A rendelkezés a 2019/2020. tanévtől alkalmazandó.)
  3 hónapnál hosszabb időtartamra Campus Mundi támogatás nem pályázható. Így a 3 hónapnál hosszabbra tervezett mobilitás Campus Mundi keretből nem hosszabbítható. Erasmus+ programországba (Európa) kiutazó hallgatók mobilitásukat Erasmus+ ösztöndíjra tudják hosszabbítani.

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama nem Erasmus+ programországokba (Európán kívül):

 • 3 hónap (90 nap, az utazási napok nem számítanak), mely legkésőbb 2022. szeptember 30-ig tarthat. 3 hónapnál hosszabb időtartamra támogatás nem pályázható. Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a sikeresen elvégzett külföldi szakmai gyakorlatot 15 ECTS kredit értékben beszámítja az ELTE kari adminisztráció. Ezzel kapcsolatban kérjük, forduljon kari vagy tanszéki koordinátorához. Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy a HKR 28. § (6) szerint "A Campus Mundi program keretében teljesített legalább két hónapot elérő külföldi szakmai gyakorlatot a mintatanterv illetve a képzési és kimeneti követelmények szerinti szakmai gyakorlatként vagy legalább összesen 15 kreditértékű tárgy(ak)ként el kell ismerni." (A rendelkezés a 2019/2020. tanévtől alkalmazandó.) Felhívjuk figyelmét, hogy 2020. február 1-i hatállyal az Európán kívüli szakmai gyakorlatok esetén csak a kreditszerzéssel járó (min. 15 kredit beszámításra kerül), kötelező szakmai gyakorlatok támogathatók. Figyelem! Ösztöndíj támogatás csak 1 hónapra adható!

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Olyan ELTE-s hallgató, aki állandó lakhelye konvergencia régiónak minősül (Budapesten és Pest megyén kívül egész Magyarország területe):*

 • alap-, mester-, osztatlan képzés, valamint szakirányú továbbképzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
   
 • doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik;
   
 • a fogadó intézmény munkanyelvéből/munkanyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
   
 • Európán kívüli országba történő kiutazás esetén a megpályázott külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért az itthoni tanulmányokba 15 kreditet beszámít a küldő intézmény;
   
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

A külföldi szakmai gyakorlatot - Európán belüli kiutazás esetén - passzív félévben, vagy az abszolutórium megszerzése utáni 12 hónapon belül is lehet teljesíteni (ez utóbbi esetben a pályázatot még az aktív hallgatói jogviszony ideje alatt kell benyújtani).

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.

*A Tempus Közalapítvány kuratóriumának 2021. december 9-i döntése alapján az ösztöndíj ismét elérhető budapesti és Pest megyei lakosok számára is.

3. Elnyerhető támogatás összege

Szakmai gyakorlat esetén az ösztöndíj mértéke a célországtól függően havi 200 000 – 350 000 Ft - ehhez a szociálisan rászoruló hallgatók havi 35 000 Ft kiegészítő támogatást is pályázhatnak, illetve tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők a betegségükkel kapcsolatban felmerülő többletköltségek finanszírozásához is nyújthatnak be kiegészítő támogatási igényt.

Az egyes országokra vonatkozó összegekért tekintse meg az alábbi táblázatot: Campus Mundi szakmai gyakorlat 2021/22

4. Pályázat leadása

A pályázatok benyújtása online lehetséges, a mundi.scholarship.hu felületen, ahol a hallgatók megadhatják a személyes, és a pályázati adataikat, illetve ide kell feltölteniük a pályázati dokumentumokat is. 

A) Feltöltendő pályázati dokumentumok: 

A pályázati dokumentumok itt elérhetők.

 • Képzési adatok igazolása (tanulmányi igazolás):
  A kari Tanulmányi Hivatal (tanulmányi ügyintéző) állítja ki.
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz, Kötelező mellékletek).
  A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet ideje alatt kérjük, hogy a tanulmányi igazolás megszerzése érdekében először töltse le a dokumentum sablonját, majd kövesse a Tanulmányi ügyek menete felületen, a „Jogviszony- és egyéb igazolás” pontban szereplő „teljesítés- és egyéb igazolás” esetén érvényes ügyrendet! A megkapott tanulmányi igazolást az eddigi eljárás szerint szkennelve tudja feltölteni a mundi.scholarship.hu felületre.
  FIGYELEM! Csak a hiánytalanul kitöltött, aláírt, lepecsételt sablon a fenti tanulmányi ügyrend alapján hivatalosan kiállított sablon az elfogadott!
 • Motivációs levél és tanulmányi terv.
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz, Kötelező mellékletek).
  FIGYELEM! Csak a sablon az elfogadott!
 • Fogadólevél – kizárólag freemover részképzés esetén!
  Freemover részképzéshez a sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz, Kötelező mellékletek).
  A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet ideje alatt az aláírt és lepecsételt fogadólevelet kiválthatja a fogadó intézménytől e-mailben kapott nyilatkozat, amennyiben az e-mailben a formanyomtatvány teljes szövege hiánytalanul szerepel. A pályázati dokumentumot tehát nem csatolt fájlként, hanem az e-mail levéltörzsébe beillesztve kapja meg a pályázó, így látszik, hogy az adott dokumentumot ki állította ki és ki küldte meg, a pályázó pedig az e-mail pdf fájlba történő kinyomtatásával, mentésével tudja igazolni annak hitelességét.
 • Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás:
  Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) 2020. március 23-i tájékoztatója alapján (IV.3.) a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben a dokumentum papíralapú ügyintézését (az eredeti aláírást és pecsétet) kiváltja az olyan elektronikus úton tett nyilatkozat (e-mailes levelezés), amelyet az arra jogosult az ELTE informatikai rendszerében biztosított felhasználónevével és jelszavával hoz létre, „ír alá”. Az oktató ennek megfelelően a hivatalos ELTE e-mail címéről (@...elte.hu végződésű e-mail-cím, vagy az Informatikai Kar levelezőrendszere) megírt e-mailben, a formanyomtatvány szövegének levéltörzsbe illesztésével nyilatkozik arról, hogy a hallgatót ajánlja Campus Mundi ösztöndíjra, illetve az ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) az erasmus@elte.hu címről hagyja jóvá a pályázatot.
  A pályázati dokumentumot tehát nem csatolt fájlként, hanem az e-mail levéltörzsébe beillesztve kapja meg a pályázó, így látszik, hogy az adott dokumentumot ki állította ki és ki küldte meg, a pályázó pedig az e-mail pdf fájlba történő kinyomtatásával, mentésével tudja igazolni azok hitelességét.
  Az online ügyintézés részletes útmutatóját itt találja, kérjük, kövesse a lépéseit.
 • ​​​Nyelvtudást igazoló dokumentum (a tanulmányok nyelvéről)
  Legalább B2 szintű, hivatalos dokumentum.
  OLS teszt nem megfelelő!
 • Szociális kiegészítő támogatás igazolása (szükség esetén). 
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz, Opcionális mellékletek)
 • Tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élők igazolása (szükség esetén)
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj külföldi szakmai gyakorlathoz, Opcionális mellékletek)

Amennyiben a Campus Mundi pályázati felhívásnak megfelelően plusz pontokért (szakmai, tudományos, önkéntes tevékenység) további dokumentumok állnak rendelkezésére, feltétlenül mellékelje ezeket is! A bírálat során csak azokat a tevékenységeket tudják értékelni, amiről igazolást küld.

B) A 2021/22-es tanévre vonatkozóan a Campus Mundi pályázatok leadásának határideje:

Pályázatot folyamatosan lehet byenyújtani 2022. június 30-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig - ez utóbbi esetben a kiíró Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

    Benyújtási határidő az ELTE-n a célországnak megfelelően:

 • Erasmus+ programországba kiutazás (Európa):
  Pályázási időszakban Neptun-felületen Erasmus+-ra jelentkezők (2021.01.29. - 2021.03.01., illetve 2021.09.06. - 2021.10.01.): Tekintettel a pályázható létszámkeret korlátozottságára, javasoljuk, hogy Campus Mundi pályázatát lehetőség szerint legkésőbb 2021. november 30-ig nyújtsa be. Figyelem! Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg kimerül, a kiíró Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

Erasmus+ pályázási időszakon kívüli jelentkezés esetén javasoljuk, hogy Campus Mundi pályázatát  Erasmus+ pályázatával egyidőben, lehetőség szerint kiutazása előtt legalább 2 hónappal nyújtsa be. Figyelem! Amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg kimerül, a kiíró Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

Visszamenőleges támogatás nem lehetséges, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj. (Tehát például a Tempus Közalapítvány számára a C) pontban szereplő módon, 2021. október 10-én benyújtott pályázat esetén 2021. október 11-től igényelhető támogatás).

 • Európán kívüli (nem Erasmus+ programország) kiutazás:

Pályázat 2022. június 30-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig nyújtható be. Mivel a pályázat leadását követően, kb. 2-3 hónap múlva lesz eredmény, és még további 1 hónap, amíg az ösztöndíj megérkezik, ezért javasoljuk, hogy a kiutazás előtt legalább 3-4 hónappal adja le pályázatát.

Visszamenőleges támogatás nem lehetséges, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj. (Tehát például a Tempus Közalapítvány számára a C) pontban szereplő módon, 2021. október 10-én benyújtott pályázat esetén 2021. október 11-től igényelhető támogatás).

FIGYELEM! A Tempus Közalapítvány havonta, hónap közepén dönt kuratóriumi ülésén az elé terjesztett pályázatokról, amelyre általánosan az egy hónappal korábban benyújtott, egyetemi/kari szinten elbírált pályázatok kerülhetnek be.

5. A pályázatok bírálata, pontozás

2019 márciusától kezdve minden benyújtott pályázat formai ellenőrzését és szakmai értékelését a Tempus Közalapítvány munkatársai végzik! 

Az elbírált pályázatokról a Tempus Közalapítvány havi rendszerességgel dönt kuratóriumi ülésén (általában hónap közepén), melyre általánosan az előző hónap végéig leadott pályázatokat fogadják be.

Pontozási rendszer

Elérhető max. pontszám: 100 pont.

 • A tanulmányi eredményre járó max. pontszám: 50 pont. A számítási mód lejjebb található.
 • Motiváció és munkaterv minősége és tartalma: max. 30 pont
 • A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó, a felsőoktatási tanulmányok alatt végzett, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység: max. 5 pont
 • Nyelvvizsga: C1-C2 szintű (felsőfokú) komplex nyelvvizsga a tanulmányok nyelvéből - 5 pont
 • Egyéb, a felsőoktatási tanulmányok alatt teljesített szakmai és közéleti önkéntes tevékenység: max. 3 pont
 • Ha a hallgató vállalja, hogy aktív szerepet vállal a Campus Mundi program hazai népszerűsítésében, promóciójában: 2 pont
 • Korábbi mobilitás: max. 5 pont. (Ha a pályázó felsőoktatási tanulmányai során még nem vett részt felsőoktatási mobilitási ösztöndíj (Campus Mundi, Erasmus, Erasmus+, CEEPUS, Campus Hungary, EGT Alap, Államközi ösztöndíj stb.) keretében legalább 1 féléves vagy 1 trimeszteres részképzésben vagy legalább 2 hónapos szakmai gyakorlatban)

A  szakmai gyakorlatra vonatkozó részletes pontozási rendszer a részletes felhívásban található a Tempus Közalapítvány honlapján.

Tanulmányi eredményre járó pontszám számítási módja:

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

0-30 pont: a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag alatti, pontonként sávosan meghatározva;

0 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe nem éri el a szakátlag felét;

20-30 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  nagyobb vagy egyenlő mint a szakátlag fele de kisebb mint a szakátlag, sávosan meghatározva;

35 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe  = szakátlag;
40-50 pont: ha a pályázó összesített korrigált kreditindexe a szakátlag feletti, pontonként sávosan meghatározva

A doktori hallgatók automatikusan 50 pontot kapnak a tanulmányi eredményükre vonatkozó bírálati szempontnál.

A szakátlagával kapcsolatban keresse kari koordinátorát.

A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány munkatársai értékelik. Tájékoztatjuk a pályázó hallgatókat, hogy Európán kívüli célország esetében az ösztöndíjas ponthatár magasabb, mint Európán belüli célországok esetén (I.D.2. pont).

A leendő Campus Mundi pályázóknak azt javasoljuk, hogy elsősorban Európán belüli célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére. Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást.

Az ösztöndíjtípusra vonatkozó további információk, valamint további ELTE specifikus tudnivalók itt találhatók, kérjük, pályázás előtt olvassák el figyelmesen!

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján.


IV. Pályázati felhívás - Rövid tanulmányút (LEZÁRULT)

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet rövid tanulmányútra a Campus Mundi Ösztöndíjprogramban a 2020/21-es tanévre.

A hallgatók itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vehetnek részt: kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai kurzusra jelentkezhetnek (nyári egyetem, kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt. Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató szaktanára (szakvezetője/tanszékvezetője/intézetvezetője) vagy témavezetője jóváhagyott.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

ELTE-s hallgató, aki:

 • mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
 • osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
 • doktori képzésen folytat tanulmányokat, és
  •  doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal és a kiutazás időpontjában egy lezárt félévvel rendelkezik; vagy
  •  doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy
  •  doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták és a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz.

Továbbá:

 • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik vagy fokozatszerzési eljárásban vesz részt a pályázáskor megadott képzésen;
 • a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvvizsgával rendelkezik;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

A konvergencia régióban tanulmányokat folytató, vagy állandó lakhellyel rendelkező (Budapesten és Pest megyén kívüli) hallgatók pályázata előnyt élvez.

A bírálat során előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek megvalósításáért a küldő intézmény legalább 15 kreditet beszámít a pályázó tanulmányaiba

A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

A pályázatok leadása

Pályázatokat benyújtani a https://mundi.scholarship.hu/login oldalon lehet.

 • A tavaszi fordulóban beadott pályázatok 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között megvalósíthatóak.
  A pályázatok leadási határideje: 2020. április 30. (péntek) 23:00 óra
 • Az őszi fordulóban beadott pályázatok 2021. március 1. és 2021. augusztus 31. között megvalósíthatóak.
  A pályázatok leadási határideje: 2020. október 9. (péntek) 23:00 óra

A határidőig nem benyújtott pályázatok elvesznek, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázati felhívást és a pályázati dokumentumokat a www.campusmundi.hu oldalon (vagy közvetlenül itt) érhetik el.

A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet online ügyintézési rendje a Campus Mundi rövid tanulmányút érintett pályázati dokumentumaira vonatkozóan a következő:

 • Képzési adatok igazolása (tanulmányi igazolás):
  A kari Tanulmányi Hivatal állítja ki.
  A sablon itt érhető el (Campus Mundi ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz, Kötelező mellékletek).
  A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet ideje alatt kérjük, hogy a tanulmányi igazolás megszerzése érdekében először töltse le a dokumentum sablonját, majd kövesse a Tanulmányi ügyek menete felületen, a „Jogviszony- és egyéb igazolás” pontban szereplő „teljesítés- és egyéb igazolás” esetén érvényes ügyrendet! A megkapott tanulmányi igazolást az eddigi eljárás szerint szkennelve tudja feltölteni a mundi.scholarship.hu felületre.
  FIGYELEM! Csak a hiánytalanul kitöltött, a fenti tanulmányi ügyrend alapján hivatalosan kiállított sablon az elfogadott!
 • Szaktanári ajánlás:
  Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) 2020. március 23-i tájékoztatója alapján (IV.3.) a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben a dokumentum papíralapú ügyintézését kiváltja az olyan elektronikus úton tett nyilatkozat, amelyet az arra jogosult az ELTE informatikai rendszerében biztosított felhasználónevével és jelszavával hoz létre, „ír alá”. Az oktató tehát a hivatalos ELTE e-mail címéről (@...elte.hu végződésű e-mail-cím, vagy az Informatikai Kar levelezőrendszere) megírt e-mailben nyilatkozik arról, hogy a hallgatót ajánlja Campus Mundi ösztöndíjra.
  Az online ügyintézéshez kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Töltse le az igazolás sablonját (Campus Mundi ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz, Kötelező mellékletek).
  2. A dokumentum első oldalának tartalmát (pályázó hallgató adatai, szaktanári ajánlás) másolja ki egy e-mail szövegébe, és töltse ki az Önre vonatkozó adatokat.
  3. Kísérőszöveggel ellátva küldje el az e-mailt egy ELTE-s szaktanárnak, és kérje meg, hogy a „szaktanári ajánlás” rész kitöltésével javasolja Önt az ösztöndíjra. FIGYELEM! Két dologra kell ügyelnie a szaktanári ajánlás megszerzésénél:
   I. A szaktanár köteles arról nyilatkozni, hogy a Campus Mundi mobilitási tevékenység során teljesítendő kurzusokat / szakmai gyakorlatot beszámítják-e az Ön tanulmányaiba, illetve hogy szakmai gyakorlat esetén hány kreditértékben. Javasoljuk, a szaktanári ajánlást olyan oktatónak küldje el, aki jogosult ilyen nyilatkozat megtételére (pl. szakmai koordinátor).
   II. A szaktanári ajánlás csak az oktatók hivatalos (@...elte.hu végződésű) ELTE e-mail címéről fogadható el, pl. gmail-es címről nem érvényes!
  4. A szaktanári ajánlás megérkezését követően a levelezést mentse le dokumentumként úgy, hogy a formanyomtatvány teljes szövege hiánytalanul szerepel benne (pályázó hallgató adatai, a megkapott szaktanári ajánlás), és azt egy fájlként töltse fel a mundi.scholarship.hu felületre. Figyelem! Hiánytalanul feltöltött dokumentum formai hibának minősül!

Elnyerhető támogatás összege

Célország 25. napig 610. napig 11. naptól
Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok:
Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország
18 600 Ft/nap 11 160 Ft/nap 7 440 Ft/nap
Közepes megélhetési költségű európai országok:
Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország
21 700 Ft/nap 13 020 Ft/nap 8 680 Ft/nap

Magas megélhetési költségű európai országok:
Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország
és Egyéb országok

24 800 Ft/nap 14 880 Ft/nap 9 920 Ft/nap

Kiegészítő pályázati lehetőség

Útiköltség-támogatás: a legalább 1000 km távolságra utazó hallgatók útiköltség-támogatást igényelhetnek a pályázati felületen. 

Távolság Utazási átalány összege
0–999 km 0 Ft
1 000–2 499 km 65 000 Ft
2 500–3 999 km 120 000 Ft
4 000 km felett 160 000 Ft

Az ösztöndíjtípusra vonatkozó további információk, valamint az ELTE specifikus tudnivalók itt találhatók, kérjük, pályázás előtt olvassák el figyelmesen!

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján. Pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az érdeklődő hallgatók ezen kívül a campusmundi@tpf.hu oldalon, illetve munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 telefonszámon tehetik fel.