Robotokkal a jobb szövegértésért

2021.05.14.
Robotokkal a jobb szövegértésért
A Bárczi kutatóinak részvételével elkészült az inkluzív oktatást támogató RIDE projekt első két moduláris tananyagcsomagja a hozzájuk való módszertani segédanyaggal.

2019-ben az ELTE gyógypedagógiai karának közreműködésével elindult a RIDE projekt. A 4 ország 11 intézményét összefogó Erasmus+ program keretében a szakemberek olyan modulháló kifejlesztését és tesztelését tűzték ki célul, amely a robotika segítségével támogatja a 8–14 éves korosztály inkluzív (sokszínű, vegyes képességű) csoportokban történő fejlesztését. A modulháló 10 szöveg feldolgozásán keresztül, feladatlapokkal, építési és programozási ötlettárral, tanári útmutatókkal, módszertani segédanyagokkal, pedagógus képzéssel segíti a különböző területeken fejlesztést vagy éppen tehetséggondozást igénylő gyermekek támogatását.

A projekt résztvevői kidolgoztak egy modul mátrixot, amely a differenciálást úgy teszi lehetővé, hogy akár az egy csoportban, egy szövegrészleten közösen dolgozó gyermekek is személyre szabott fejlesztést kaphassanak. Mindezt maguk az irodalmi szövegrészletek és a megcélzott kilenc fejlesztési terület metszéspontjában létrehozott feladatlapok, tanári útmutatók, mintarobotok segítik, és rendelkezésre áll egy robotprogramozási tudástár is.

Az európai irodalomra és kulturális örökségre épülő tananyagok (mesék, regények és történelmi témák) között megtalálható A Pál utcai fiúk és a Vuk (Magyarország), a Camino de Santiago és a Don Quijote (Spanyolország), A távollévő fiú sétája és A képregényegér (Olaszország), Az öt kenyér és Az elvarázsolt disznó (Románia), az Alice Csodaországban és A dzsungel könyve (európai).

A kutatók a tananyagokat több változatban készítették el a különböző készségek és képességek (szövegértés, a grafomotoros készségek, a térbeli tájékozódás, figyelem, szociális kompetenciák, algoritmikus gondolkodás-létkompetenciák, technikai ismeretek, más tantárgyak robotikával történő tanítása, kreativitás, ill. tehetséggondozás) fejlesztéséhez. 

A tananyagok közül kettő már elérhető a RideRobotics honlapján, Az öt kenyér című román népmese és A Pál utcai fiúk történetrészleteket feldolgozó moduláris tananyacsomag és módszertani segédanyag. 

A tananyagkidolgozásban és a módszertani anyagok elkészítésében az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar kutatói is részt vesznek, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű diákok támogatására és az inkluzív oktatási környezet biztosítására.