Saját kép / ellenkép

Saját kép / ellenkép
09/20

2016. szeptember 20. 10:00 - 18:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 039.)

09/20

2016. szeptember 20. 10:00 - 18:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 039.)


Az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa a 2015–2016-os tanévben támogatást adott a Romakép Műhely égisze alatt megalakult multidiszciplináris kutatócsoportnak, amelynek vezetője Müllner András, a Média és Kommunikáció Tanszék habilitált egyetemi docense, tagjai az egyetem különböző, bölcsészet- és társadalomtudományi szakjait képviselő hallgatók. A kutatócsoport elmúlt évét 2016. szeptember 20-án műhelykonferencián összegzik.

A kutatócsoport kettős feladatot vállalt: egyrészt 2015 őszén előkészítette a 2016-os tavaszi Romakép Műhelyt (ennek témája többségében a roma közösségek médiahasználata volt), tavasszal pedig megszervezte azt. Az Egyetem különböző karairól érkező hallgatók a kutatást a Romakép Műhely egyes programpontjaihoz igazítva végezték el tavasszal és nyáron: terepmunkát végeztek, interjúkat és recenziókat készítettek, valamint tanulmányt írtak. A folyamatot a megszülető művek publikálásán túl a mostani műhelykonferencia zárja.

A Saját kép / ellenkép című konferencián a kutatócsoport tagjai ismertetik kutatásaik eredményeit, továbbá meghívtak olyan kutatókat is, akik a médiaantropológiainak is nevezhető tudományterület ismerői, vagy azzal érintkező témákban kutatnak, jelen esetben kifejezetten a magyarországi romák médiareprezentációjával a középpontban. A rendezvényen olyan platformokról lesz szó, amelyek a roma közösségek médiahasználatát tükrözik, segítik elő. A témák a jelenből és a közeli-távolabbi múltból származnak, és a közösségi médiahasználat sokféle műfaját felölelik: médiaterek és fizikai helyek, televíziós és rádiós műsorok, nyomtatott médiatermékek, filmfesztiválok, internetes műfajok, médiatáborok és -műhelyek, az újságíróképzés platformjai, szerkesztőségek gyakorlatai stb.

A konferencia védnöke Orosz Éva oktatási rektorhelyettes, a rendezvényt az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa támogatja.

Program

10:00 Köszöntő (Müllner András, Pócsik Andrea)

Közösségek megnyíló terekben

10:10: Kerényi György: Etnikai reprezentáció két magyarországi börtönrádióban
10:30: Major Réka (ELTE BTK): Roma nők önreprezentációja. A BUVERO roma női médiatábor
10:50: Teidelt Magdalena (ELTE TáTK): A Makói Videóműhelyről
11:10: Wagner Sára (ELTE BTK): Összhangban a zenével: A Snétberger Zenei Tehetség Központot megfogalmazó narratívák
11:30: Beszélgetés (Moderátor: Sipos Flóra)

11:50: Kávészünet

Közösségek antropológiai keretben

12:00: Szuhay Péter (Néprajzi Múzeum): Lokális és korosztályi kép etnikus kiadásban, közvetlenül és áttételben: BHIM RAO Egyesület, Szendrőlád
12:20: Vajda Melinda (ELTE TáTK): Rom pala le rom. Joka Daróczi János filmjeinek antropológiai vonatkozásai
12:40: Pala Mátyás (ELTE TáTK): Kijelölés és birtoklás. Egy online médiaantropológiai kutatás beszámolója
13:00: Komlósi Orsolya (Színház- és Filmművészeti Egyetem)
13:20: Beszélgetés (Moderátor: Wagner Sára)

13:40: Ebéd

Közösségek ellenképben

14:40: Bernáth Gábor (MTA TK): A kirekesztéssel szemben fellépő beszéd pozíciói és lehetséges dogmái – egy kutatás-sorozat tapasztalatai
15:00: Gunther Dóra (ELTE BTK): Cserehát hangja - Közösségi filmezés Csereháton
15:20: Bogdán Mária (MTA TK): Visszabeszélés és dekonstrukció – Az idegen reprezentációja a médiában
15:40: Sipos Flóra (ELTE TáTK): A Rólunk Hozzád projektről
16:00: Beszélgetés (Moderátor: Pala Mátyás)

16:20: Kávészünet

Közösségek és médiakeretek

16:30: Balogh Lídia (MTA TK): Cigányzenész – roma hős? Romák mint pozitív szereplők a médiában
16:50: Messing Vera (CEU): Romák és médiakeretek – ki fér hozzá a róla szóló képhez?
17:10: Guld Ádám (PTE BTK): Roma sztárok a YouTube-on. Az online média szerepe az új roma mulatós térnyerésében
17:30: Zsigó Jenő (Magyarországi Roma Parlament): Az Amaro Drom című lapról
17:50: Beszélgetés (Moderátor: Major Réka)

Forrás: ELTE BTK