Sikerrel zárult a laptopkampány 2024-ben is!

Chogyelkáné Babócsy Ildikó | 2024.06.03.
Sikerrel zárult a laptopkampány 2024-ben is!
Az ELTE Oktatási Igazgatósága 2024. március 4. és 2024. május 15. között újra meghirdette digitális eszközfejlesztési kampányát. Az RRF-2.1.2-21-2022-00023 Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturális és készségfejlesztése az ELTE-n c. projekt keretében zajló kampányban az Egyetem azon közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató-kutató munkatársai kaphattak új laptopot, akik legalább 3 db kurzust teljesítettek az ELTE Oktatási Igazgatósága által szervezett oktatásmódszertani önjáró képzésekből.

A kampány során az OKTIG Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztálya által kínált 12 változatos témákat felölelő önjáró (Self-paced) kurzus iránt összesen 268 fő érdeklődött. A résztvevők átlagosan 3 kurzusra jelentkeztek, a kampány időszak alatt összesen 385 tanúsítványt adó sikeres kurzusteljesítést jutalmazhattunk laptopokkal, így összesen 92 darab laptop talált gazdára.

A 2023. március 6. és 2024. május 15. között lezajlott két kampányban az oktatógárda negyede, összesen 585 oktató-kutató kolléga érdeklődött az önjáró kurzusok iránt, ami 754 sikeres kurzusteljesítést és 241 kiosztott eszközt jelent.

A jövőbeli kurzusok fejlesztése érdekében kérdőívben kértünk visszajelzést a résztvevők kurzusokkal kapcsolatos véleményéről, tapasztalataikról és motivációikról. Jelen összefoglaló a beérkezett 100 kérdőívből leszűrhető eredményeket foglalja össze. Bár a felmérés egyetemi szinten nem reprezentatív, a laptopot igénylő kollégák esetében teljeskörűnek tekinthető.

Kik igényeltek laptopot?

A kampány időszakában az önjáró kurzusra jelentkezők és a laptopra jogosultak között egyaránt képviseltette magát az Egyetem minden kara. A legtöbb eszköz idén a BTK, a TTK és az IK között került kiosztásra; az igénylők között legtöbben adjunktus, egyetemi docens és tanársegéd pozícióban dolgoznak.

1. ábra: Pályázatra jelentkezők kari megoszlása 2024-ben 

Honnan értesültek a munkatársak az önjáró kurzusokról és a laptopigénylés lehetőségéről? 

Az oktatók elérésében idén a legnagyobb hatást az Egyetemi Hírlevél, az Oktatásmódszertani hírlevél és a kari/intézeti levelezőlisták jelentették, miközben továbbra is jelentős volt a kampányban való részvétel szempontjából munkatársak közvetlen ajánlása és a Neptun-üzenetek szerepe. A februárban indult közösségi média felületek is hozzásegítettek néhány kollégát új eszközéhez.

2. ábra: Honnan értesültek a jelentkezők a pályázati lehetőségről? 

Tekintse meg és kövesse Ön is ELTE OKtatásfejlesztés csatornánkat a Facebook, Instagram, vagy LinkedIn oldalakon! Ezeken az oldalakon első kézből értesülhet pályázati lehetőségeinkről (mint például a most aktuális kurzusfejlesztési pályázat), rendszeresen bemutatjuk self paced kurzusainkat, és örömmel népszerűsítjük az Egyetemen folyó oktatásfejlesztési tevékenységeket.

Mi motiválta a résztvevőket?

Idén is kíváncsiak voltunk arra, mi motiválta a kampányban résztvevőket az önjáró képzésekre való jelentkezésben, illetve azok elvégzésére. Az előre meghatározott lehetőségek közül többszörös választást engedő kérdésben idén a laptopkampányban való részvétel mellett a szakmai fejlődés, önfejlesztés igénye, valamint a saját kurzusok minőségfejlesztésének vágya volt a három döntő motivációs elem, mindegyik esetben 80% feletti választással. A motivációs tényezők következő nagyobb csoportjában a kíváncsiság és érdeklődés áll 70% feletti értékkel, amit a hallgatói elégedettség növelésének igénye követ, több mint 50%-os választással. A válaszadók felének fontos tényező a kurzusok jellegéből fakadó rugalmasság, közel harmaduk esetében az online és ingyenes elérhetőség is támogatta a jelentkezést.

3. ábra: A résztvevők önjáró képzésekre való jelentkezési motivációja

A kurzusok elvégzésének motivációi nagyjából egybevágnak a jelentkezéssel kapcsolatos motivációkkal: azzal az örömteli különbséggel, hogy ennél a kategóriánál a „szakmai fejlődés, önfejlesztés”, valamint a „kurzusok minőségbiztosítása” lehetőségek választása megelőzte a laptopkampányban való részvétel megjelölését. A rugalmasság, ingyenes hozzáférhetőség és online elérhetőség a kurzusok elvégzésében is fontos motivációs tényező volt a kitöltők bő egyharmadának, míg a hallgatói elégedettség növelése a válaszadók több, mint felének jelentett a teljesítéshez hajtóerőt.

4. ábra: A résztvevők motivációs forrásai a kurzusok elvégzéséhez 

Melyek a legnépszerűbb kurzusok? 

Az Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztálya által kínált jelenlegi 12 önjáró kurzus (a kurzuskínálat bővülhet). >>Jelentkezzen Ön is módszertani képzéseinkre! 

 

Módszertani fókuszú kurzusok:

 • Figyelemfelkeltő és hallgatói tevékenységet ösztönző előadások tervezése és megvalósítása
 • A tükrözött osztályterem lehetőségei a felsőoktatási gyakorlatban

 • Interaktív prezentációk a Wooclap alkalmazással

 • Csoportmunka támogatása online


Canvas keretrendszerben való kurzusfelület készítését támogató kurzusok:

 • A Canvas LMS haladó használata

 • Canvas: Kvízek és kérdésbankok

 • Canvas: értékelési rendszer tervezése

 • Online kurzustartalom készítése 

 • Mitől jó egy online kurzus? 


Grafikai tervezéshez, videószerkesztéshez kapcsolódó kurzusok:

 • Grafikai alapok: Betűk és színek

 • Bevezetés a grafikai tervezés alapjaiba

 • Videószerkesztés az OpenShot nyílt forráskódú alkalmazás

 

5. ábra: A kampány keretében választott témák érdeklődési megoszlása

A kampány keretében elvégzett kurzusokkal szemben a kitöltők magas elégedettséget mutattak, a kurzusok összesített értékelése 1-5 terjedő skálán 4,54 eredményt ért el.

A Canvas keretrendszerben való saját kurzusfejlesztésben segítséget nyújtó kurzusaink voltak a legnépszerűbbek, közülük is a „Canvas LMS haladó használata” és a „Canvas: Kvízek és kérdésbankok” című képzések. Szintén magas arányú érdeklődésre tartottak számot módszertani témákat bemutató kurzusaink (mint például „A tükrözött osztályterem lehetőségei a felsőoktatási gyakorlatban”, vagy az „Interaktív prezentációk a Wooclap alkalmazással”), melyek közül került ki az összes kurzust tekintve (a tavalyi évhez hasonlóan idén is ) legnépszerűbb kurzus, a „Figyelemfelkeltő és hallgatói tevékenységet ösztönző előadások tervezése és megvalósítása”, amelyet a válaszadók több, mint egyötöde a leghasznosabbnak tart szakmai munkáját tekintve az elvégzett kurzusok közül.

Az e-learning ügyfélszolgálat nyújtotta segítséggel 15 esetben, módszertani konzultáció lehetőségével 2 esetben éltek a résztvevők, akik minden alkalommal elégedettek voltak az igényelt támogatással.

A kérdőívben nyitott kérdésekben is vártuk a résztvevők visszajelzéseit a kurzusokról, az alábbiakban ebből olvashatnak egy rövid válogatást

.„A fentiek túlmenően csak azt remélem, hogy folytatódni fog a változatos kurzusok kidolgozása, amely között mind több oktató találhat számára érdekeset vagy éppen hasznos fogódzókat nyújtó képzést.”

„Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget! Nagyon jó minőségű anyagokból tanulhatunk. Köszönet érte a készítőknek, óriási munkát végeznek!”

"A kurzusok jól áttekinthető formában, nemcsak tartalmuk, hanem megvalósításuk módjával is nagyban példát adtak a színvonalas online (illetve jelenléti oktatást támogató blended) kurzusok tervezéséhez, kivitelezéséhez.”

„A formátum meg is mutatta, amiről szólt, hogy hogyan lehet ilyen online képzést felépíteni.”

A jövőbeli kurzusok tekintetében a válaszadók nagy aránya végezne örömmel a mesterséges intelligenciához kapcsolódó önjáró kurzust, emellett idén is sokan jelezték képszerkesztéssel, vektorgrafikus- és videószerkesztő programokkal kapcsolatos képzési igényüket. A tavalyi válaszokhoz hasonlóan idén is nagy az igény az LMS rendszerek lehetőségeit bemutató új self-paced kurzusokra, de sokan jelentkeznének módszertani támogatást nyújtó képzésekre is (mint például projektmunka a felsőoktatásban, online és jelenléti csoportmunka támogatása, differenciálás).

Jó hírként osztjuk meg ezekhez kapcsolódva, hogy még az idei évben számos vágyott témakörben jelenik meg új önjáró kurzusunk, érdemes figyelni honlapunkat, közösségi oldalainkat!