Sonnevend Pál újabb három évre az ÁJK dékánja

2022.06.23.
Sonnevend Pál újabb három évre az ÁJK dékánja
Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora 2022. június 21-én adta át második ciklusára szóló dékáni megbízólevelét az Állam- és Jogtudományi Kar jelenlegi vezetőjének.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa 2022. március 8-án tartott ülésén támogatta Sonnevend Pál egyetemi tanár dékáni megbízását, ezzel egyidejűleg a Szenátus kari vezető tagjává is megválasztotta.

A dékánt a Kar vezetésében 2022. szeptember 1-től Somssich Réka egyetemi tanár oktatási és tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettesként, Rozsnyai Krisztina egyetemi tanár nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesként, valamint Kajtár Gábor habilitált egyetemi docens tudományos ügyekért felelős dékánhelyettesként segíti.

Sonnevend Pál 2019. július 1-jétől áll az Állam- és Jogtudományi Kar élén.