Új dékán az ÁJK élén

2019.07.02.
Új dékán az ÁJK élén
2019. július 1-jén hivatalba lépett Sonnevend Pál, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar új dékánja. A Nemzetközi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára Menyhárd Attilát váltotta a poszton.

Sonnevend Pál 2000 óta oktat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, jelenleg a Nemzetközi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Jogi diplomát 1995-ben szerzett az ELTE ÁJK-n, 2002-ben jogi szakvizsgát tett. Doktori (PhD) fokozatát 2005-ben a Heidelbergi Egyetemen szerezte meg. 2016-ban habilitált, 2017-ben vehette át a professzori kinevezéséről szóló okiratot. Fő kutatási területe a nemzetközi közjog, az európai jog és az alkotmányjog, számos ezzel foglalkozó kutatási projekt felelőse, szakértője.

1997 és 2000 között az Alkotmánybíróság elnökének, majd volt elnökének szakmai tanácsadója volt. 2006 és 2010 között a Köztársasági Elnöki Hivatal Alkotmányügyi és Jogi Főosztályát vezette. 2010 óta az ELTE ÁJK nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesi tisztségét töltötte be. Tagja az MTA köztestületének, a FIDE – International Federation for European Law magyar tagozatának, illetve a Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékérem Alapítvány szakmai kuratóriumának. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2015-ben MTA Bolyai-plakett elismerésben részesítette. A Heidelbergi Egyetem és az Andrássy Egyetem vendégprofesszora.

Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora a Kari Tanács támogató határozata alapján Sonnevend Pálnak 2019. július 1-jétől három évre szóló kinevezést adott át, a dékáni beiktatásra 2019. június 27-én, a Kar tanévzáró fogadásán került sor. A rendezvény keretében Darázs Lénárd, az ELTE általános rektorhelyettese méltatta Menyhárd Attila leköszönő dékán tevékenységét, majd a megválasztott dékán részére átadta a kari vezetői tisztséget jelképező dékáni láncot.

Menyhárd Attila dékáni leköszönő beszéde