Stratégiai jelentőségű a tanárképzés megerősítése

2018.07.11.
Stratégiai jelentőségű a tanárképzés megerősítése
A Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemmel párhuzamosan az ELTE-n idén is megrendezték a Határon Túli Felsőoktatási Intézmények Fórumát, ahol az ELTE és külhoni partneregyetemek vezetői egyeztettek a felsőoktatási kapcsolatok fejlesztéséről, további együttműködési és pályázási lehetőségekről.

A hetedik alkalommal megszervezett találkozón 11 határon túli intézmény és a kormányzat képviselői, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetői vettek részt. Az egybegyűlteket július 9-én délután Horváth Zoltán dékán, levezető elnök köszöntötte, majd megkezdődött a határon túli együttműködés általános és operatív részleteinek megbeszélése munkacsoportokban. Az értekezlet eredményeit másnap, július 10-én, a Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem megnyitó ünnepségét követően plenáris ülésen foglalták össze és osztották meg a kormányzat képviselőivel. A plenáris ülést Darázs Lénárd általános rektorhelyettes nyitotta meg.

Az eseményen felsőszintű vezetőkkel és kutatótanárokkal képviseltették magukat a Kárpát-medence egyetemei: a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, a Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Eperjesi Egyetem, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Selye János Egyetem, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, az Ungvári Nemzeti Egyetem, az Újvidéki Egyetem és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem.

Az ELTE vezetését Darázs Lénárd általános rektorhelyettes, Scheuer Gyula kancellár, Mezey Barna korábbi rektor, az MRK Határon túli Bizottságának társelnöke és Horváth Zoltán képviselte. Jelen volt még mások mellett Cseszregi Tamás oktatási igazgató, Horváth László, az Eötvös Collegium igazgatója, valamint Mészáros Tamás, a MÁSZ szakmai igazgatója.

A kormány részéről a plenáris ülésen részt vett Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Juhász Hajnalka, a Külügyi Bizottság alelnöke, Molnár Zsolt, a Nemzeti Összetartozás Bizottság alelnöke, Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, Vitályos Eszter államtitkár és Lőrinczi Zoltán helyettes államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériumából, Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke és Tordai Péter, a Tempus Közalapítvány igazgatója.

A Makovecz Program jól segíti a kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatás intézményei közötti együttműködést, hozzájárul az akkreditációs feltételek teljesítéséhez, állapították meg a jelenlévők. Mindazonáltal a Fórum javasolja a rövid, tanulmányi kirándulás célú csoportos hallgatói mobilitás lehetőségének biztosítását, ahol erre igény mutatkozik, illetve a határon túli intézmények oktatói számára a magyarországi intézmények felé irányuló mobilitás támogatását is. Örömmel fogadja a program adminisztratív terheinek kezelésére a lebonyolítási költségkeret 3%-ra történő módosítását, de 5%-ra való emelését kéri. Javasolja, hogy a fogadó intézmények előre tervezett módon biztosítsanak a beérkező hallgatók számára helyet a létszámkorláttal meghirdetett gyakorlatokon, szemináriumokon.

Egyetemi szintű szerződések megkötése is segíthetné a fogadó intézmények több karát érintő hallgatói mobilitás előkészítését is. A Magyarországon tanuló határon túli hallgatók szülőföldi szakmai kapcsolatait erősítheti, ha ők is részt vesznek a programban. Időszerűvé vált a programok népszerűsítése a közösségi média eszközeivel is, ebben a hallgatók segíthetnének élményeik megosztásával.

A Fórum résztvevői tanári támogatással kombinált MOOC kurzusok kidolgozását és meghirdetését javasolják felsőoktatási intézmények összefogásában, oly módon, hogy azok akkreditált képzésekhez tartozzanak és kreditelismeréssel, garantált minőségi és számonkérési feltételek mellett legyenek felvehetők a partnerintézmények hallgatói számára. A meghirdetett előadásokat a tanár intézményéhez kellene kapcsolni, így az intézmény adhatná a kreditigazolást.

A kihelyezett képzések hallgatóinak szakmai kapcsolatai gyengék a szülőföldjük irányában, diplomájuk elismertetése nehézségekkel jár, így ez a képzési forma az elvándorlást erősíti, vetették fel. A kihelyezett tagozatok működtetése kizárólag akkor indokolt, ha az a határon túli partneregyetem saját képzéséhez vezet el. Kivételes esetekben kihelyezett mesterképzés már segítheti az alapképzésben diplomát szerzett hallgatók szülőföldön megtartását. Az új képzések létesítése előtt részletes elemzésekre van szükség annak várható hatásáról, amelynek során egyeztetni szükséges a régióban működő intézményekkel. Az elszívó hatások, az elvándorlás mérséklésére a helyben tanulók számára felkínált ösztöndíjak alkalmasak.

Stratégiai jelentőségű a tanárképzés megerősítése, a tanárok elismerése annak érdekében, hogy a magyar nyelvű közoktatásból többen jussanak el a sikeres érettségig és folytassák tanulmányaikat  a magyar nyelvű képzéseken. A tanárképzésben a tanulmányok alatt és pályakezdők ösztöndíjas támogatása lenne célszerű.

Az erdélyi magyar nyelvű orvosképzés helyzete kritikussá vált, mondták el, felgyorsult a MOGYE-n belül a magyar nyelvű képzés súlyának csökkenése, az oktatói utánpótlás megakadt, a képzés fennmaradásához gyors változásokra van szükség. 

Az egyetem feladata, hogy az őt fenntartó közösség fennmaradásához és fejlődéséhez járuljon hozzá, így alakítsa oktatási programját. A határon túli magyar nyelvű képzéseket folytató intézmények közötti szoros együttműködés és a képzési programok összehangolása segítheti azt, hogy a képzési kapacitások megfelelően szolgálják ezt a célt.

A tanácskozás közös ebéddel zárult.