Száz éve született Ádám György

2022.08.25.
Száz éve született Ádám György
Koszorúzással emlékeztek meg az Állami és Széchenyi-díjas pszichofiziológusról, az ELTE volt rektoráról egykori lakóhelyén, az angyalföldi Visegrádi utcában. 

Az ünnepségen a kiváló tudós családja, barátai és tisztelői, a kerület vezetői és a tudományos élet képviselői vettek részt.

Tóth József, Angyalföld polgármestere beszédében felidézte Ádám György kihívásokkal és megpróbáltatásokkal teli életútját, sikeres szakmai pályáját, kutatásait, széleskörű oktatási és tudományos ismeretterjesztő tevékenységét, illetve erős kötődését a kerülethez, amelynek díszpolgára is volt.

Ádám Ágnes személyes hangvételű beszédben emlékezett meg édesapjáról, a mindenben tökéletességre törekvő, precíz, határozott, célratörő, munkájának mindent alárendelő tudósról, derűs, ám lobbanékony természetéről, egyedülálló lexikális tudásáról. Felidézte Ádám György gyakran hangoztatott mondását:

„Kell, hogy legyen az embernek egy belső, érinthetetlen magja, ami stabilitást ad.”

Mindent megélt, mindent elért, mindenki szerette, akiket akart, hogy szeressék, és akkor távozott, amikor kellett. Ma lenne 100 éves – zárta beszédét Ádám Ágnes.

Ádám György emléktáblájánál ezután koszorút helyezett el Tóth József, a XIII. kerület polgármestere; a család nevében Ádám Ágnes; az Eötvös Loránd Tudományegyetem képviseletében Sziklai Péter tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes és Kathi Attila kommunikációs igazgató; a Magyar Pedagógiai Társaság nevében pedig Trencsényi László elnök. A koszorúzás alatt Ádám György unokahúga, Ádám Örzse brácsaművész és Vaughan Schlepp zongoraművész előadásában felvételről hangzott el Franz Xaver Mozart Op. 19. szonátájának 2. és 3. tétele.

Ádám György a Semmelweis Egyetemen, 1949-ben szerzett általános orvosi diplomát. Már pályája kezdetén elkötelezte magát a tudattalan, zsigeri ingerek és a magasabb agyműködési folyamatok kölcsönhatásának vizsgálata mellett, ennek a területnek élete során nemzetközi és hazai téren is vezető szakértőjévé vált. Több pszichofiziológiai témájú könyvet írt magyar és angol nyelven, utóbbiakat számos neves egyetemen ma is tankönyvként használják. 1966-tól dolgozott az ELTE-n, megalapította és 25 éven át vezette az első magyar Összehasonlító Élettani Tanszéket. 1972–1978 között rektorként is szolgált, ez idő alatt létrehozott két új biológus tanszéket. Az elsők között alapított doktori iskolát a viselkedés neurobiológiájáról, egyik kezdeményezője volt a Magyar Idegtudományi Társaság létrehozásának. A Magyar Pedagógiai Társaság és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke volt. 1979-ben az MTA rendes tagjává választotta, tudományos munkáját többek között Akadémiai Díjjal, Állami Díjjal, Eötvös József-díjjal és Széchenyi-díjjal ismerték el.

A tudós születésének 100. évfordulója alkalmából az ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézettel karöltve emlékkonferenciát szervez.

Megemlékezés Ádám György születésének 100. évfordulóján

Megemlékezés Ádám György születésének 100. évfordulóján

0

/

0

0

/

0