Szép Magyar Beszéd verseny 2022

2022.03.03.
Szép Magyar Beszéd verseny 2022
A Kazinczy-díj Alapítvány országos versenyére az áprilisi Egyetemi Anyanyelvi Napokon kvalifikálhatják magukat az ELTE-s hallgatók.

Egyetemünk idén április végén rendezi meg az Egyetemi Anyanyelvi Napokat. A rendezvény egyben az országos Szép Magyar Beszéd verseny ELTE-s elődöntőjének is számít, hiszen az itt legjobban szereplő hat hallgatónk juthat tovább az országos döntőbe.

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ felsőoktatási hallgatók számára rendezett Szép Magyar Beszéd versenyének célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. A megmérettetésen, illetve az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak. A döntőt 2022. májusában rendezik meg.

A versenyzőknek két, 1–1 gépelt oldalnyi, 2–3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másik szöveget a verseny helyszínén kapják meg, és húsz perc felkészülési idő után olvassák fel.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

  • jó szövegértés és szöveghűség
  • a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése
  • a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás
  • jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata

Részletes pályázati kiírás