Távolléti oktatásra áll át az ELTE

2020.03.13.
Távolléti oktatásra áll át az ELTE
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatása az országos veszélyhelyzet bevezetése óta szükségessé vált intézkedésekről.

Az ELTE elkötelezett abban, hogy minden erőforrásával és eszközével támogassa a koronavírus terjedésének hazai megfékezését, a járvány kialakulásának megakadályozását a Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel és az ahhoz kapcsolódó kormányrendelettel összhangban és a dokumentumban elrendelt utasításoknak megfelelően.

Magyarország egyik vezető felsőoktatási intézményeként az ELTE mindent megtesz, hogy egyetemi polgárai, illetve környezetük koronavírus-fertőzésének kockázatait csökkentse, és intézkedéseivel részt vegyen a koronavírus magyarországi terjedésének megakadályozásáért vívott harcban. Intézkedéseit ennek a célnak megfelelően hozza meg az egyetemen 2020. február 28-án megalakult ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület (JOKT), melynek eddigi legutolsó, 2020. március 12-én tartott ülésén a korábban meghozott rendelkezések kerültek pontosításra, részletezésre.

Amint korábban a hírekben is szerepelt, a fent említett kormányzati döntés alapján a magyar hallgatóknak el kell hagyniuk kollégiumi tartózkodási helyüket, az ELTE esetében 2020. március 16-ig. Ennek végrehajtása a korábban kidolgozott vészforgatókönyvek alapján 2020. március 12-én megkezdődött. Az ELTE büszke hallgatóira, mert érintett kollégistái – igaz szomorúan vették tudomásul a hírt – érzékelve a helyzet komolyságát, rendkívül fegyelmezetten tettek eleget a kiköltözési utasításnak. Azok a magyar hallgatók, akiknek a kényszerű kiköltözés után nem lenne hová menniük, vagy esetükben egyéb különös méltánylást érdemlő nyomos ok áll fenn, kérelmezhetik az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületnél, hogy a kollégiumi helyükön maradhassanak. A kollégiumok munkatársai igyekeznek mindenkinek segíteni a költözéssel kapcsolatos esetleges nehézségek megoldásában, valamint a felmerülő kérdések mihamarabbi megválaszolásában. A nemzetközi és külhoni hallgatóknak nem kell elhagyniuk a kollégiumot.

Az ELTE rektora minden hallgató számára 2020. március 12–13. napokra rektori szünetet rendelt el,

a 2019/2020-as tanév tavaszi szünetét pedig – a tanév rendjében meghatározott időtartamot megváltoztatva – 2020. március 16–20. között tartják meg.

2020. március 23-tól az ellenkező rendelkezésig távolléti oktatásra áll át a felsőoktatási intézmény. A rektori, illetve tavaszi szünet alatt az ELTE oktatói kidolgozzák a kurzusok távolléti oktatás formájában történő módszertanát és tananyagát. Ha az adott kurzus jellege miatt a távolléti oktatás megszervezése nem lehetséges, akkor elhagyott tanegységnek lesz tekintendő. A hallgatóktól az kérik, hogy kísérjék figyelemmel a kari, intézeti, oktatói és kurzus tájékoztatókat az elektronikus tananyagokkal kapcsolatban, és álljanak készen arra, hogy 2020. március 23-tól az elektronikus tananyagot fogadni tudják, az ehhez szükséges technikai feltételekkel rendelkezzenek.

A dolgozatok, szakdolgozatvédések, időközi vizsgák stb. rendjére vonatkozó változásokat a kari specialitásokat és a hallgatók érdekeinek figyelembe vételével dolgozza ki az ELTE vezetése, és erről időben tájékoztatást nyújt majd az érintettek részére.

Az egyetem központi honlapján és a kari oldalakon is néhány napon belül külön tájékoztatót adnak ki, hogy a személyes ügyfélszolgálat helyetti elektronikus ügyintézés milyen formában érhető majd el, illetve a diákigazolvány érvényesítéséről is tájékoztatják a hallgatókat.

A 2019/2020-as tanév tavaszi vizsgaidőszak esetleges meghosszabbítása központi kormányzati intézkedéstől függ, így ebben a kérdésben a kormányzati döntés megszületése után tud tájékoztatást adni az egyetem.

Az Egyetem oktatói, kutatói, adminisztratív és támogató személyzete a jogviszony jellegétől függetlenül – a hétvégék kivételével – a rektori, illetve tavaszi szünetben, valamint a távoktatás időszaka alatt is dolgoznak majd.

A tegnap kiadott tájékoztató teljes terjedelmében itt elérhető.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tisztában van azzal, hogy nagy médiafigyelem irányul most a felsőoktatási intézményekben zajló történésekre, ugyanakkor szeretné leszögezni, hogy elsősorban az intézkedésekben érintettek felé történő kommunikációt tartja kiemeltnek, illetve erőforrásait az intézkedések megfelelő és lehetőség szerint zökkenőmentes végrehajtására kívánja fordítani. Az ELTE szeretné kérni a médiumok együttműködését abban, hogy – a pánikot elkerülve – higgadtan és fegyelmezetten tudja a közvélemény kezelni a koronavírus magyarországi megjelenése miatt fennálló helyzetet.

Az ELTE a gyors és pontos tájékoztatás elősegítésére már múlt hónapban létrehozta központi oldalán a „Koronavírus Tájékoztató” aloldalt, melyen naprakészen közzétesz minden bevezetett aktuális intézkedést. Az információs oldalra feltöltött dokumentumok tárgyalják az ajánlásokat és kötelezéseket, amelyek érvényesek az egyetemi polgárokra, szervezeti egységekre és intézményekre. Az ELTE az oldal tartalmát folyamatosan frissíti, így minden aktuális információ és közlemény elérhető innen. Az egyetem kéri a média munkatársait, hogy elsődlegesen erről az oldalról tájékozódjanak az Eötvös Loránd Tudományegyetemet érintő ügyekben.