Több mint 300 díjjal tértek haza hallgatóink a 36. OTDK-ról

2023.05.17.
Több mint 300 díjjal tértek haza hallgatóink a 36. OTDK-ról
Az ELTE-sek idén valamennyi szekcióban elismerést szereztek, a megmérettetésen 98 első, 88 második és 49 harmadik helyezést, valamint 99 különdíjat kaptak. A Reménység-kitűzőt az Informatikatudományi, a Társadalomtudományi, valamint a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai szekciókban is ELTE-s hallgató vehette át.

36. alkalommal rendezte meg az OTDT a hungaricumnak számító, Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK). Magyarország legnagyobb egybefüggő tudományos rendezvényén idén több mint 14 ezer dolgozat közül került ki az a mintegy 5 ezer, amelyet a 16 szekcióban neveztek, az előadó diákok, a felkészítők és bírálók száma együttesen elérte a 13–14 ezret. 

A konferenciasorozatnak április 3–27. között 10 hazai egyetem adott otthont, az Informatikatudományi Szekció munkáját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara, a Közgazdaságtudományi Szekcióét a komárnói Selye János Egyetem irányította. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem két szekcióban ölthette magára a házigazda szerepét: április 24. és 26. között a Biológiai Szekciónak, április 13. és 15. között a Művészeti és Művészettudományi Szekciónak adott otthont intézményünk.

Hallgatóink kiválóságát mutatja, hogy valamennyi szekcióban sikerült legalább egy díjat szerezniük.

A legtöbb első helyezést a Fizika, Földtudományok és Matematika (22) és a Humán Tudományi (18) szekciókban érdemelték ki,

és ezekből hozták haza a legtöbb dobogós helyet is (a Humán Tudományi Szekcióban 52 díjat, a FiFöMa Szekcióban 45 díjat szereztek). 

Ezt követték az Állam- és Jogtudományi, a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi, valamint a Társadalomtudományi szekciók, ahol szekciónként 20-nál is több érmet mondhattak a magukénak, így az ELTE-sek végül 98 első, 88 második és 49 harmadik helyezéssel, valamint 99 különdíjjal zárták a versenyt.

A konferencián egyetemünk minden kara képviseltette magát, a legtöbben a Bölcsészettudományi Karról és a Természettudományi Karról indultak, de sokan pályáztak az Állam- és Jogtudományi Karról és a Pedagógiai és Pszichológiai Karról is. A Savaria Egetemi Központ 2019-ben vett részt először a versenyen, az idei OTDK-n pedig már kiemelkedő szombathelyi eredmények születtek. 

Az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói négy szekcióban összesen 38 díjjal gazdagodtak az idei megmérettetésen. Az Állam- és Jogtudományi Szekcióban nyújtott kiváló teljesítményüknek (11 első, 6 második, 3 harmadik helyezés és 8 különdíj) köszönhetően az ELTE a részt vevő egyetemek között összesítésben az első helyen végzett. Diákjaink remekeltek a Társadalomtudományi Szekcióban is, ahonnan 2 első, 1 második helyezéssel és 5 különdíjjal térhettek haza, és elismerést szereztek a pedagógiai, pszichológiai, andragógia és könyvtártudomány, valamint a had- és rendészettudomány területén is. A legjobb opponensnek járó díjat is többen megszerezték.

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karról 14 hallgatónak szurkolhattunk, a gyógypedagógia multidiszciplináris tudományterülete okán a Kar hallgatói négy OTDK szekcióban is megmérettettek. Pályamunkáikat 5 dobogós hellyel (3 első, 1-1 második, illetve harmadik helyezéssel), 6 különdíjjal és 1 jutalommal ismerték el. 

Óriási sikert könyvelhet el a Bölcsészettudományi Kar, amelynek hallgatói 207 elfogadott pályamunkával összesen 104 elismerést, 28 első, 31 második, 22 harmadik helyet és 23 különdíjat is szereztek. Több szekció több tagozatában (filozófia, esztétika, a könyvtárügy, a könyvtártörténet és az olvasáskutatás aktuális kérdései) mindhárom dobogós helyen BTK-s hallgatók végeztek, és közel azonos eredményt mutattak fel a média- és kommunikációtudománnyal foglalkozó tagozatokban és ókortudományokban is. Kiemelkedtek régészetben és középkori és kora újkori történelemben, a Művészeti és Művészettudományi Szekcióban pedig a BDPK hallgatóival közösen a legtöbb első helyezést nyerték el. 

A Gazdaságtudományi Karon összesen 8 dolgozat készült, többségük (7) a Közgazdaságtudományi Szekcióban került bemutatásra, a karnak itt sikerült 1 első helyet is elérnie.

Idén az Informatikai Kar hallgatói három szekcióban pályáztak és kaptak elismerést. A Műszaki Szekcióban 1 második helyezést szereztek, a Fizika, Földrajz és Matematika Szekcióban 2 első és 2 második helyet értek el. A kar különösen eredményes volt az Informatikatudományi Szekcióban, ahol hallgatói 3 első, 5 második, 1 harmadik helyezést és 2 különdíjat érdemeltek ki, emellett elnyerték a Reménység-kitűzőt, és a Roska-előadást is ők tarthatták. 

A Pedagógia és Pszichológiai Kart négy tudományterületi szekcióban 74 hallgató összesen 63 pályamunkával képviselte a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Hallgatói a megmérettetésről 11 első, 9 második és 8 harmadik hellyel, illetve 11 különdíjjal térhettek haza. A PPK-sok kiemelkedően teljesítettek a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi, valamint a Tanulás- és Tanításmódszertani–Tudástechnológiai Szekcióban, a Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióban pedig valamennyi ELTE-s helyezést ők szerezték, egyikük a Magyar Diáksport Szövetség jutalmát is megkapta. 

A Tanító- és Óvóképző Karról hét dolgozat került bemutatásra három szekcióban, a hallgatók 1 első, 2 harmadik helyet és 3 különdíjat szereztek. Somogyi Zsuzsanna két pályamunkával is indult, ezekkel legjobb lett a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai  Szekcióban, illetve kivívta a Ludwig Múzeum elismerését.

A Társadalomtudományi Kar hallgatói a társadalomtudományi mellett a közgazdaságtudományi területen értek el dobogós helyezéseket: Debrecenben és Komárnóban összesen 2 első, 1 második helyezést, 1 különdíjat és 1 dicséretet zsebeltek be. 

Összesen 103 díjával a Természettudományi Kar a BTK-hoz hasonlóan átütő sikert aratott. Hallgatóinak mérlege 29 első, 33 második, 10 harmadik helyezés és 31 különdíj. A FiFöMa Szekció hat tagozatában (asztrofizika, geofizika, magmás- és metamorf kőzettan/geokémia, őslénytan/történeti földtan, naprendszerkutatás/változó csillagászat, illetve kombinatorika és gráfelmélet) gyakorlatilag valamennyi díjat TTK-sok hozták el, a Kémia Szekcióban 15-ből 8 tagozaton értek el kiváló eredményt a kar versenyzői, akik a karon rendezett Biológia Szekcióban a hazai egyetemek között második helyen végeztek. 

A Savaria Egyetemi Központ hallgatói 9 szekcióban 9 első, 5 második, 6 harmadik helyezést, 8 különdíjat és 3 jutamat szereztek. A művészeti szekció megrendezésében a szombathelyi Vizuális Művészeti Tanszék aktívan közreműködött, a sporttudományiban az ELTE-ről csak szombathelyi hallgató lett díjazott, a szombathelyi siker révén az ELTE a műszaki területen is helyezéssel büszkélkedhet, a szombathelyi pszichológushallgatók pedig most indultak először a diákkonferencián (2017-ben indult a képzés). A két nyertes ELTE-s közgazdászhallgató közül is az egyik szombathelyi.

A Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának különdíját, a Reménység-kitűzőt az idei évben három ELTE-s hallgató vehette át: Szabari Mátyás (IK) az Informatikatudományi Szekcióban, Ürmössy Anna (TáTK) a Társadalomtudományi Szekcióban, Zsiray Barbara Renáta (ELTE BDPK) pedig a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban.

A szekciók nyitóelőadásainak megtartására idén is a doktori képzésben jelenleg résztvevő fiatalok közül kérték fel a legkiválóbbakat. Az idei Roska Tamás-díjas előadók közül hatan az Eötvös Loránd Tudományegyetemet képviselték. Közülük ketten-ketten a PPK, illetve a TTK, egy-egy hallgató pedig a BTK, illetve az IK doktorandusza.

Összes OTDK-s hírünk itt olvasható.