Új akadémiai kutatócsoportok az ELTE-n

2019.03.11.
Új akadémiai kutatócsoportok az ELTE-n
A Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoportok létrehozására 2018-ban kiírt pályázat eredményeként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen hét új vagy korábban már támogatott kutatócsoport kezdheti meg a munkát 2019 júliusától. Ezzel az idei évben is az ELTE nyerte el a legtöbb pályázatot, az összes támogatás egyharmadát.

A kiírás szerint a pályázat célja a hazai felsőoktatási intézményekben és kutatási tevékenységet végző közgyűjteményben vagy közintézményben kiemelkedő kutatási eredményeket elért személyek által vezetett tudományos műhelyek kialakítása és működésük támogatása, a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése (előnyben részesítve a fiatal kutatói utánpótlás-nevelést), az MTA kutatóintézet-hálózata és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés erősítése, a kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák művelésének támogatása bármely tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások területén.

Az 52 pályázó közül 30 fő nyújtott be pályázatot új kutatócsoport megalakítására, 16-an korábbi támogatott kutatócsoport folytatására pályáztak, 6 pályázó pedig korábban sikeres Lendület-kutatócsoportot vezetett.

Az anonim szakmai bírálók javaslata alapján meghozott MTA-elnöki döntés értelmében július 1-től 8 egyetemen összesen 524 millió forintos éves támogatással 21 kutatócsoport kezdheti meg ötéves munkáját: 7 a bölcsészet- és társadalomtudományok, 7 az élettudományok, szintén 7 a matematikai és természettudományok területén.

A nyertes ELTE-s pályázatok:

A kutatócsoport vezetője

Szervezeti egység

Kutatási téma

Császár Attila egyetemi tanár

MTA-ELTE Komplex Kémiai Rendszerek Kutatócsoport, ELTE TTK

Komplex kémiai rendszerek

Draskóczy István egyetemi tanár

MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, ELTE BTK

Repertorium Academicum Hungariae adatbázis készítése és közzététele

Harangi Szabolcs egyetemi tanár

MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport, ELTE TTK

Vulkanológiai kutatások a magmaképződéstől a felszíni folyamatokig és társadalmi hatásokig

Józsi Mihály egyetemi docens

TTK Immunológia Tanszék

A komplementrendszer működésének és befolyásolása lehetőségeinek kutatása

Mezey Barna egyetemi tanár

ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

A szuverenitás változatai a 19-20. század magyar jogfejlődésében

Szabó Gyula tudományos főmunkatárs

ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont

Exobolygórendszerek vizsgálata európai űrtávcsövekkel

Szőnyi Tamás egyetemi tanár

MTA-ELTE Geometriai és Algebrai Kombinatorikai Kutatócsoport, ELTE TTK

Algebrai módszerek geometriai és kombinatorikai problémákra

Font Márta, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára vezetésével induló Középkori Egyházi Archontológia Kutatócsoport az ELTE-vel közösen nyújtott be pályázatot: a támogatott projektben három fiatal kutató kezdheti meg a munkát tudományos segédmunkatársként, Thoroczkay Gábor, a BTK Középkori Történeti Tanszék habilitált egyetemi docense, valamint Dreska Gábor, a tanszék adjunktusa pedig a kutatócsoport külső munkatársaként vesz részt a kutatásban.

Az egyetemünkön működő MTA-ELTE kutatócsoportokról itt olvashat bővebben.

Forrás: MTA