Új kutatócsoport alakult a PPK-n

2020.02.03.
Új kutatócsoport alakult a PPK-n
Az ELTE több karának kutatói Rónay Zoltán, a Neveléstudományi Intézet egyetemi docense vezetésével inter- és multidiszciplináris megközelítésben vizsgálják az oktatás, a pedagógia, a neveléstudomány és a jog kapcsolódási pontjait, találkozását.

A kutatócsoport érdeklődésének homlokterében a jog, mint az oktatási tevékenység tárgya és kerete áll. Ebbe illeszkedve vizsgálja a jog – elsősorban nem jogászok számára – történő oktatását, e tevékenység pedagógiáját. Célja olyan tudományos eredmények felmutatása, amelyek segítik a jogtudatos professzióra való felkészülést, illetve a jog oktatását a pedagógus- és vezetőképzésben.

Kiemelten kutatja az oktatás szereplőinek (pedagógusok, tanulók és szüleik, valamint egyéb professzionális segítők és partnerek) joghoz való viszonyát, jogtudatosságát és cselekedeteik jognak való megfelelését, ezek motivációját. Mindezek mellett foglalkozik az oktatás jogi szabályozási kereteivel is, amelyhez elsődlegesen

nem a jogszabályok irányából, hanem a szabályozás alanyai és tárgya felől közelít.

Vizsgálja ezen felül a szabályozott intézményekben működő, szabályozott folyamatokban résztvevők reflexióit a szabályozásra is. 

A kutatócsoport az intézeti és kari határokon átívelő működésre törekszik, ezért, noha az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet keretében működik, alapításában az Állam- és Jogtudományi Kar és a Bárczi munkatársai, doktoranduszai is részt vettek. A csoport további szereplők csatlakozására is számít a jövőben.

A kutatócsoportot alapító Rónay Zoltán korábban közvetlenül az ELTE rektora alatt a jogi és igazgatási irányításáért felelt, érdeklődése a felsőoktatási jog iránt ekkoriban alakult ki. Az egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán folytatva munkáját, a jogtudatosságra nevelést már egyfajta missziónak tekinti; a témában 2018-ban jelent meg könyve az Eötvös Kiadó gondozásában. (A kötet kapcsán készült interjúnkat Rónay Zoltánnal itt olvashatja.)