Új utakon a társadalmi innovációban

2023.12.05.
Új utakon a társadalmi innovációban
A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő EaSI Nemzeti Kapcsolattartó Pontja 2023. november 28-án a hazai társadalmi innovációs programokat és pályázati lehetőségeket bemutató konferenciát szervezett. Az "Új utakon" című rendezvényen az ELTE konzorcumvezetésével működő Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) is kiemelten jelent meg.

A Bálna Honvédelmi Központban Vitályos Eszter, a KIM  parlamenti államtitkára köszöntötte a résztvevőket, elmondta, hogy a társadalmi innováció azokat a kezdeményezéseket jelenti, amelyek a társadalomban felmerülő kihívásokra és problémákra kívánnak újszerű, másoknak is mintául szolgáló válaszokat adni. Hangsúlyozta, hogy az új innovációs stratégiában, a Neumann János Programban a kormány célul tűzte ki, hogy Magyarország 2030-ra a legjobb 25, 2040-re pedig a világ legjobb 10 innovátor országa közé tartozzon. Ennek érdekében évente mintegy 300 milliárd forintot fordítanak innovációra. Kiemelte, hogy nagy szükség van a „helyi példamutató hősök" munkájára. Kiss Anita kabinetvezető Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató gondolatait tolmácsolva szintén a kis települések, közösségek társadalmi innovációs projektjeire hívta fel a figyelmet. 

Lengyel Zoltán, a KIM Stratégiai és Elemzési Főosztályának főosztályvezetője a társadalmi innovációról és annak hazai ökoszisztémájáról tartott előadást. Kiemelte, hogy a hazai defíníciós törekvésekhez nagy mértékben hozzájárult a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium Fehér könyve, valamint Jó gyakorlatok gyűjteménye is. Az ELTE vezetésével műkődő konzorcium a hazai társadalmi innovációs ökoszisztéma kulcsszereplőjeként jelenik meg a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal, az EaSI Nemzeti Kapcsolattartó Ponttal, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nemzeti kontaktpontjaival (Horizon Europe) közösen. 

Magyar Dániel az EaSI konferenciáján

A délelőtti szekció záró előadásaként Magyar Dániel, az ELTE Innovációs Központ igazgatója, a TINLAB vezetője mutatta be a labor tevékenységét és aktuális programjait. Elmondta, hogy a tudáscentrum mára Magyarország egyik vezető társadalmi innovációval foglalkozó műhelyévé vált, készen a nemzetközi együttműködési projektekbe való bekapcsolódásra. A konzorcium munkájában az alapító intézmények  – ELTE, Miskolci Egyetem, Pannon Egyetem, HÁRFA  Alapítvány – mellett jelenleg több mint száz együttműködő partner vesz részt, a társadalmi innovációs projekteket országszerte negyvenegy mentor segíti. Magyar Dániel felhívta a figyelmet a TINLAB egyedülálló lehetőségére is, amelyre december 15-ig jelentkezhetnek a társadalmi innovátorok. 

A rendezvényen bemutatták a Foglalkoztatás és a Társadalmi Innováció európai programját (EaSI - Employment and Social Innovation). Az uniós finanszírozási eszköz főbb céljai a fenntartható foglalkoztatás növelésének elősegítése, a megfelelő szociális védelem biztosítása, a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem, valamint a munkakörülmények javítása. A program céljainak eléréséhez közvetlen uniós forrású felhívásokat tesz közzé az Európai Bizottság pályázati portálján, amelyeket a tagállami szervezetek, intézmények és vállalkozások pályázhatnak meg. Az EaSI keretprogram budapesti Nemzeti Kapcsolattartó Pontjának feladatait 2022 októberétől a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő látja el, honlapjukon folyamatosan követhetőek a pályázati kiírások

A konferencia szakmai tablóin kiemelt társadalmi innovációs jó gyakorlatok jelentek meg, köztük két, az ELTE-n megvalósuló TINLAB-kutatás kapott helyet: bemutatkozott a vállalkozások szemléletformálásával foglalkozó DAT-program, valamint az új településelemzési gyakorlatot célzó nyírbátori mintaprojekt is. 

Forrás és fotók: EaSI