Újra indul az Innovációs Sajtóklub

Újra indul az Innovációs Sajtóklub
10/04

2022. október 04. 08:30

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., A ép. 202.)

10/04

2022. október 04. 08:30 -

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., A ép. 202.)


Ősztől újraindul az ELTE Innovációs Sajtóklubja, az októberi első alkalmon az Együtt oktatunk! participatív felsőoktatási módszertan kerül középpontba. 

A találkozón a résztvevők választ kaphatnak olyan kérdésekre, hogy

  • miért van szükség a fogyatékossággal élők bevonására az őket érintő tananyagok (szakok, kurzusok, kutatási témák) feldolgozásába?
  • milyen többlettudással rendelkeznek a részt vevő fogyatékossággal élők a főfoglalkozású oktatókhoz képest?
  • hogyan tudják segíteni a fogyatékossággal élők az akadémiai szereplőket a tananyag átadásában és a kutatásban?
  • milyen példát nyújt az egyedülálló módszertan a gyógypedagógiai képzési terület hallgatói számára a felnőtt fogyatékossággal élő személyekkel való közös munkában?

A sajtóklub előadói:

  • Könczei György, az ELTE BGGyK egyetemi tanára, a Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet vezetője, a Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely alapítója
  • Cserti-Szauer Csilla, gyógypedagógus, az ELTE BGGyK Általános Gyógypedagógiai Intézet tanársegédje

A 2016 óta formálódó és egyre bővülő, nemzetközi nóvumot jelentő most bemutatott konstrukció az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon belül működik, de a forma ma már a Pedagógiai és Pszichológiai Karon is megtalálható). A konstrukció elméleti hátterét a fogyatékosságtudomány (Disability Studies) nyújtja. A módszertan kiindulópontja, hogy a főfoglalkozású oktatók képzettek az oktatás hogyanjaiban, a fogyatékossággal élésről való tudásban azonban nincsenek saját erős tapasztalataik. Abban fogyatékossággal élő személyek rendelkeznek a szükséges többlettudással. Ezért olyan tartárgyakat/kurzusokat, amelyeknél mindkét tudásfajta együttes jelenléte szükséges, együtt és egyenrangúan tanítanak. Az egyenrangúságot a fogyatékossággal élő személyek és az ELTE BGGYK oktatói többtanáros modellben, közös tanítás során valósítják meg.

A sajtóklub az MEC_N 141307 jelű pályázat keretében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával valósul meg.

Regisztráció