Űrcentrumot alapított az ELTE

2021.09.23.
Űrcentrumot alapított az ELTE
Az ELTE Természettudományi Kara 2021. június 1-től megalapította az ELTE Asztrofizikai és Űrtudományi Centrumot, amely az asztrofizikai, csillagászati és űrtudományi kutatásokat hivatott összehangolni és koordinálni.

Az Űrcentrum igazgatója Frei Zsolt asztrofizikus, az ELTE Fizikai Intézet nemrégen leköszönt igazgatója; a Centrum tanácsának tagjai a Fizikai Intézet, a Kémiai Intézet és a Földrajz- és Földtudományi Intézet delegált professzorai. Az összekapcsolt tudományterületek képviselői így hatékonyabban és eredményesebben tudják végezni az asztrofizikai, a csillagászati és az asztrokémiai kutatásokat, valamint az űreszközök fejlesztését és az űrből végzett asztrofizikai megfigyeléseket. A TTK Kari Tanácsa a 2021. februári ülésén foglalt állást az ELTE Asztrofizikai és Űrtudományi Centrum mint nem önálló szervezeti egységként működő, intézetközi centrum létrehozása mellett.

Az ELTE Természettudományi Karán eddig az asztrofizikai, csillagászati és űrkutatással kapcsolatos kutatásokkal három különböző intézetben is foglalkoztak: a Földrajz- és Földtudományi Intézetben (ELTE Csillagászati Tanszék; ELTE Űrkutató Csoport, a Geofizikai és Űrtudományi Tanszéken belül), a Fizikai Intézetben (Atomfizikai Tanszék, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék) és a Kémiai Intézetben (ELTE Lendület Asztrokémiai Kutatócsoport). Ezek összehangolására született az oktatási és kutatási feladatokat ellátó Űrcentrum alapításának ötlete.

Ennek a széttagoltságnak tudománytörténeti okai vannak. 400 évvel ezelőtt a csillagászat nem különbözött a térképészettől, így az égbolt feltérképezésétől az égtérképek készítéséig minden a ma a Földrajz- és Földtudományi Intézet szervezeti egységeként működő Csillagászati Tanszék feladata lett. Amikor a fizikusok elkezdték felismerni a magfizika és a fúziós energiatermelés lényegét, valamint megérteni a csillagok születésének folyamatát, a szupernóvák működését, a kettős csillagok keletkezését, onnantól beszélhetünk asztrofizikáról. Ahogy aztán a kutatók elkezdték feltárni egy-egy bolygó születésének történetét, a légkör, a talaj összetételét és a bolygószerkezetet, előkerülnek asztrokémiai és asztrobiológiai kérdések is.

Az Űrcentrum gazdaságos működtetését biztosítandó a Centrum tagjai az ELTE Természettudományi Kar különböző intézeteiben dolgozó főállású kutatók, sőt az adminisztratív feladatokat is a résztvevő intézetek munkatársai látják el. Az Űrcentrum tanácsa 5 fős, a tagjai Petrovay Kristóf, az ELTE Csillagászati Tanszék vezetője; Lichtenberger János, az ELTE Űrkutató Csoport vezetője; Frei Zsolt, az Atomfizikai Tanszék vezetője; Csabai István, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék professzora és Tarczay György, a Lendület Asztrokémiai Kutatócsoport vezetője. A Dékán a Centrumtanács javaslatára nevezte ki az Asztrofizikai és Űrtudományi Centrum első igazgatójának Frei Zsolt professzort 2021. június 1-től.


Frei Zsolt előadást tart a 2017-es ELTEfeszten

Mivel az Űrcentrumnak önálló költségvetése és személyzete nincs, az asztrofizikai kutatások az egyik legfontosabb támogatási forrása az Asztro- és részecskefizikai Kiválósági Program. „Célunk, hogy jól meghatározott és körülhatárolt új űrkutatási programokra a jövőben külön pályázati forrásokat biztosítsunk” – mondta el az igazgató az Űrcentrum finanszírozására vonatkozóan. 

Az elkezdett kutatások finanszírozása céljából, a hamarosan lejáró Asztro- és részecskefizikai Kiválósági Program folytatásaként az ELTE újabb pályázatot nyújt be a 2021-2025 intervallumra, amely keretében az folytatni kívánják az elmúlt években már elkezdett kutatási programokat, teret biztosítva a magyar kutatócsoportok és űreszközök gyártásával foglalkozó startupok hatékony együttműködésének. A kiválósági programnak köszönhetően már most létrejött az a magyar intézményeken átívelő kutatói hálózat, amely versenyképessé teszi a magyar űripart. Például komoly együttműködés alakult ki az ELTE fizikusai és az ELKH Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet között az egyre több és nagyobb nemzetközi űrtudományi és asztrofizikai kísérletben való közös részvétel céljából.

Az ELTE Fizikai Intézetben működő Anyagtudományi Kiválósági Program és az Asztro- és részecskefizikai Kiválósági Program együttes sikere a nagy nemzetközi kollaborációkban és a világ legjobb asztrofizikai és részecskefizikai programjaiban (CERN, LIGO stb.) való magyar szereplés. A sok tehetséges fiatal kutató alkalmazása és az általuk írt rangos publikációk, valamint azok kiemelkedően magas hivatkozásai száma előrébb repítette az ELTE fizikus képzését a Shanghai világranglistán az első 150 legjobb képzés közé.

Forrás és további részletek az ELTE TTK honlapján