VI. Fiatal Kutatók Fóruma

VI. Fiatal Kutatók Fóruma
05/04

2022. május 04. 10:30 - 12:30

MTA Székház Díszterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)

05/04

2022. május 04. 10:30 - 12:30

MTA Székház Díszterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)


A Fiatal Kutatók Akadémiája rendezvényén a 2021 őszén készült „Fiatalok az akadémiai pályán” című felmérés eredményeit ismertetik. A kérdőív a kutatók helyzetével, karrierterveivel és nehézségeivel foglalkozott.

A felmérés az FKA, az ELKH KRTK, az MTA Könyvtár és Információs Központ, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésében, a TÁRKI segítségével valósult meg. Célkitűzéseiről és fő témáiról az alábbi videó ad rövid tájékoztatást. 

A 2021-es felmérés összeállítása és elemzése a következő kutatók önkéntes munkája révén valósult meg: Lengyel Balázs, Lőrincz László és Németh Brigitta (KRTK ANET Lab munkatársai), Munkácsy Balázs (BCE), Fröhlich Georgina (Országos Onkológiai Intézet, ELTE), Hatvani István Gábor (CSFK, ELTE), Máté Ágnes (SZTE), Tóth György (PTE), Solymosi Katalin (ELTE), Vida Zsófia (MTA KIK TTO). A felmérés segítségével a kutatócsoport tagjai arról szerettek volna pontos képet kapni, milyen beavatkozásokra van szükség ahhoz, hogy a fiatal kutatók és oktatók számára jobb kutatási feltételeket teremtsenek, és hatékonyan segíthessék a fiatalok szakmai előmenetelét az akadémiai pályán. A korábbi, 2018-ban végzett felmérés teljes beszámolója az alábbi oldalon található.

Program

  • 10:30: Köszöntők (Solymosi Katalin, a Fiatal Kutatók Akadémiájának társelnöke és Kollár László Péter, az MTA főtitkára)
  • 10:40: A „Fiatalok az akadémiai pályán” című 2021-es felmérés áttekintése (Lengyel Balázs kutatásvezető, a Fiatal Kutatók Akadémiájának tagja)
  • 11:25: Hazai fiatal kutatók publikációs és pályázati aktivitása (Lőrincz László, ELKH KRTK, KTI és Vida Zsófia Viktória, MTA KIK, TTO)
  • 11:40: Pandora panaszládája: a fiatal kutatók legfontosabb problémái saját szavaikkal (Máté Ágnes, a Fiatal Kutatók Akadémiájának vezetőségi tagja)
  • 11:55: Nyilvános fórum és vitaülés (Moderátor: Kecskés Gábor, a Fiatal Kutatók Akadémiájának vezetőségi tagja, 2 perces hozzászólások és válaszok)
  • 12:25: Zárszó (Török Péter, a Fiatal Kutatók Akadémiájának társelnöke)

A Fiatal Kutatók Akadémiája a fiatal kutatók sajátos, a pályaszakaszra jellemző élethelyzetével foglalkozó, az MTA fő célkitűzéseivel összhangban működő tudományos társaság.

Regisztráció