Wilhelm Kühlmann díszdoktori előadása

Wilhelm Kühlmann díszdoktori előadása
05/11

2023. május 11. 17:00

ELTE BTK Germanisztikai Intézet (1088 Budapest, Rákóczi út 5., 253.)

05/11

2023. május 11. 17:00 -

ELTE BTK Germanisztikai Intézet (1088 Budapest, Rákóczi út 5., 253.)


A Heidelbergi Egyetem professzorát 2023. május 12-én díszdoktorává avatja az ELTE Szenátusa. Ebből az alkalomból tudományos előadást tart a tokaji borról a német irodalomban.

Wilhelm Kühlmann a német irodalomtudomány kiemelkedő személyisége, a kora újkori közép-európai, azon belül a német irodalom és művelődés egyik legjobb ismerője. A Heidelbergi Egyetem professor emeritusa, a Heidelbergi Tudományos Akadémia tagja. Munkásságának súlypontja a német humanista és későhumanista irodalom, de életműve átfogja az irodalom egész műfaji skáláját és időbeli spektrumát a XV. századtól napjainkig. 

Több mint negyven monográfiát és tudományos szövegkiadást készített, számos kutatási projektet vezetett, nagyszámú magiszteri dolgozatot, doktori disszertációt és habilitációs munkát ösztönzött és gondozott. A Frankfurter Allgemeine Zeitung feuilleton rovatában éveken át közölt könyvkritikákat, amivel jelentősen hozzájárult az irodalomtudomány és a kortárs irodalom társadalmi megbecsüléséhez. Tudományos munkásságában kitüntetett szerepet juttatott a magyar-német kapcsolatok elemzésének, több ilyen jellegű konferenciát szervezett és köteteket adott ki, illetve számtalan magyar hallgatót fogadott Heidelbergben, egyengette tudományos pályájukat, és ápolta, továbbvitte a két egyetem évszázados partneri viszonyát.

Díszdoktori előadásának súlypontját Barthold Heinrich Brockes bukolikus verse képezi (Das herrliche Geschöpf Des Tockayer-Weins), amelynek kapcsán a Magyarország-kép tartalmi, ideológiai és nem utolsó sorban poétikai momentumait vizsgálja és európai kontextusban láttatja. A tokaji bor kapcsán előképek, sztereotípiák és projekciók tárháza kerül az olvasó elé, amit az elemző kritikusan, ám mégis nagy empátiával közelít meg.