További kiemelt projektek

További kiemelt projektek

DigitalTech EDIH 

A DigitalTech EDIH kiberbiztonsági, fintech, edtech, blockchain területén nyújt üzletfejlesztési képzéseket és tanácsadási szolgáltatásokat.  A projekt ingyenes képzésekkel és tanácsadási szolgáltatásokkal támogatja a hazai kkv-szektort és az állami szervezeteket, hogy digitális megoldások alkalmazásával növeljék versenyképességüket, hatékonyabbá tegyék működésüket. A DigitalTech EDIH szolgáltatásait igénybe vevők meghatározó hazai egyetemek és iparági szervezetek szakértőitől kapnak a gyakorlatba gyorsan átültethető információkat az alapoktól egészen a haladó szintig 

A DigitalTech EDIH szolgáltatásai az egész országban elérhetőek. A DigitalTech az Európai Unió európai digitális innovációs tudásközpontjainak (European Digital Innovation Hubs – EDIH) egyik hazai tagja, a konzorcium vezetője az EIT Digital Nonprofit Kft.  

Tovább a DigitalTech EDIH weboldalára 

Biotechnológia Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFIA) támogatásával 2017-ben indult Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) projekt az ELTE, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont, a SERVIER Gyógyászati Vegytani Kutatóintézet Zrt. és a CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft. együttműködésében valósult meg.  Az ELTE Biotechnológia FIEK fenntartható működése három pillérre épül:  

1. szolgáltatást végző molekuláris biomarker-laboratórium;  
2. új molekuláris biomarkerek kifejlesztése;  
3. a kutatócsoportok biotechnológiai tudására és készülékeire épülő K+F+I szolgáltatások 

Az ELTE Lágymányosi Campusán 2022. február 1-jén nyitott meg a csaknem 1 milliárd forintos beruházással kialakított, 440 négyzetméter alapterületű molekuláris mikrobiológiai laboratórium. Az ultramodern laboratórium kapacitásai kutatási célokat is szolgálnak, illetve szolgáltatásai elérhetőek az érdeklődő ipari partnerek, a klinikum, a gyógyszeripar, valamint a hazai egészségügyi biztosítási rendszer és a lakosság számára. 

Tovább a FIEK weboldalára 

Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma fejlesztése (EIÖ)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felhívásának célja az eredményorientált egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének, illetve hatékony működtetésének támogatása. A felsőoktatási intézményekben létrejövő kutatás-fejlesztési eredmények üzleti hasznosítása az oktatók, kutatók és hallgatók körében kifejlődő vállalkozói szemlélettel, a technológia-transzfer és az innováció intézményi szintű menedzsmentjével válik lehetővé. A vonatkozó pályázati kiíráson az ELTE is sikerrel szerepelt. A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00004 azonosító számú projekt  2023 szeptemberében zárult.

Az eredmények között kiemelt helyet foglal el a Kompetenciatérkép, amelyen már több mint 150 egyetemi kompetencia kereshető és szűrhető azzal a céllal, hogy az érdeklődő partnerek igény esetén közvetlenül felvehes­sék a kapcsolatot az intézménnyel. A pályázatnak köszönhetően hamarosan bevezetésre kerül az ELTE CRM-rendszere, amelyet kifejezetten egyetemek számára fejlesztenek ki, és nagymértékben segíti majd a tudás­hasznosítást, az egyetemi találmány-portfólió nyilvántartását, a hasznosítási szerződések nyomon követését.

Az EIÖ keretében meghirdetett Proof of Concept (POC) pályázati felhívás célja, hogy az ELTE-n létrejött szellemi alkotásokat, ötleteket és terveket magasabb érettségi szintre emelje, továbbá támogassa az egyetemi innovációs tevékenységet és előmozdítsa a kutatási eredmények üzleti hasznosítását. 

A pályázati forrásokból lehetőség nyílt az intézmény belső kompetenciáinak fejlesztésére is, és több tudás­transzfer­hez kapcsolódó nemzetközi rendezvényen való részvételre, valamint hasonló események megszervezésére is. A hallgatói innovációt támogató "Innovatív Hallgatói Ötletpályázat" meghirdetésén túl számos hallgatói workshop is várta az érdeklődőket. 

További információk

A Disability / Studies / and Social / Innovation Lab programjai (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) 

  • Participatív innováció és fogyatékosságtudomány - módszertani összekapcsolódások  

A projektben olyan munkaerőpiaci és co-design szemléletű szolgáltatásfejlesztéseket vizsgálnak, amelyek participatív megközelítéssel valósulnak meg a quadruple helix innovációs ökoszisztémában. A gyakorlatokkal lehetségessé válik a hazai fogyatékosságtudományi alapú participatív innovációk rendszerbe-sorolása és módszertani kategóriák kialakítása. 

  • Participatív innováció a quadruple helix ökoszisztémában 

Az ELTE know-how listáján szereplő, a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díjas „Együtt oktatunk!” participatív felsőoktatási módszertan célja, hogy a különféle segítő szakmákban dolgozó szakembereknek támogatást adjon a felnőtt fogyatékossággal élő emberekkel közös tevékenységekhez, munkához. Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, a kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája, a Református Missziói Központ Siketmissziója és az ELTE együttműködésében megvalósuló innováció célja az „Együtt oktatunk!” módszertan adaptálása és kipróbálása a pedagógiai, gyógypedagógiai felsőoktatáson túl a teológus- és lelkész képzésben.  

Tovább a Lab oldalára