Kompetenciatérkép

Szolgáltatások, kompetenciák

Az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma Fejlesztése (EIÖ) pályázat során létrejött az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kompetenciatérképe, amelyen több mint 150 projekt kereshető és szűrhető azzal a céllal, hogy az érdeklődő partnerek igény esetén közvetlenül felvehes­sék a kapcsolatot az intézménnyel.

Cím Kulcsszavak Kapcsolat Szervezeti egység
Cím Kulcsszavak Kapcsolat Szervezeti egység
Zenei művészetközvetítés hazai és határon túli cégek, intézmények számára: fiatal zeneművészek menedzsmentközpontjának kiépítése zenei művészetközvetítés, céges program szervezése, határokon átívelő együttműködés, zenei menedzsment Czakó Dóra ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet
Beszédzavarok és nyelvi zavarok beszédbeli tüneteinek vizsgálata új diagnosztikai eljárások fejlesztéséhez beszédzavar, nyelvi zavar, fonetikai jellemzők, pszicholingvisztikai jellemzők, folyamatos beszéd Bóna Judit ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
Életkori sajátosságok vizsgálata a beszédben életkor, beszéd, fonetika, pszicholingvisztika Bóna Judit ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
GABI - Gyermeknyelvi beszédadatbázis és információtár gyermeknyelv, beszéd, adatbázis Bóna Judit ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
Metaforikus szerkezetek azonosítása magyar nyelvű szövegekben (korpuszépítés és módszertani fejlesztés) metafora, korpusz, azonosítás Simon Gábor ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
A személyjelölés konstrukcióinak korpuszalapú, kognitív poétikai vizsgálata személyjelölés, korpusz, poétika, kogníció Tátrai Szilárd ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Olvasókörök és társadalmi egyesületek története olvasókör, társadalmi egyesület, olvasás, civil szervezetek, történet Barátné Hajdu Ágnes ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék
Az információ vizualizálása információ vizualizálása Barátné Hajdu Ágnes ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék
Osztályozáselmélet tartalomelemzés és -feltárás, osztályozás, információkeresés Barátné Hajdu Ágnes ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék
A magyar könyvkiadás története 1948-1956 kultúrtörténet, könyvtörténet, könyvkiadás, kiadótörténet, lektor, forráskutatás, forráskiadás, kultúrpolitika Bella Katalin ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék
Tudásszervezés és ismeretreprezentáció tudásszervezés, ismeretreprezentáció, tartalmi föltárás, tartalmi visszakeresés Csík Tibor ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
Oktató könyvtár információs műveltség, információkeresés, könyvtári oktatás, digitális-információs kompetenciák Csík Tibor ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
KutatásiNapló - Tartalomszolgáltatás-elemzések adatbázisa "tartalomszolgáltatás, digitalizálás, gyűjteményi adatbázis, keresés, GUI, SEO, kommunikáció, repozitóriumok, digitális könyvtárak, digitális bölcsészet, muzeológia" Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
InternetSzemle - IT híradatbázis informatika, információs társadalom, könyvtártudomány, web, közösségi média SEO, GUI, mesterséges intelligencia, adattudomány, szerzői jog, személyiségi jogok, GDPR, technológia Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
MindennapiNapló – kronológiai adatbázisépítés sajtótörténet, történeti kronológia, on-line adatforrások összekapcsolása, infografika, digitális bölcsészet Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
Fodor András Hálózati életműkiadás XX. századi magyar irodalom, irodalomtörténet, kultúrtörténet, művészettörténet, történelem Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
iTTiVoTT Budapest - urbanisztikai kutatás vendéglátóipar, helytörténet, közösségi terek, urbanisztika, várostörténet, reklámtörténet, helytörténeti kulturális örökség Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
Ódry Archivum - színháztörténeti kutatás színháztörténet, színészképzés, művelődéstörténet Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
Hullámfürdő záróra előtt - fürdőtörténeti kutatás balneológia, várostörténet, 30-as évek, Horthy-korszak, divat, elit Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
Neon Budapest - várostörténeti kutatás reklámtörténet, várostörténet, tipográfia, világítástechnika, helytörténeti kulturális örökség Fodor János ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Információtudományi Tanszék
Artikulációs elemzések tipikus beszélők körében beszéd, artikuláció Markó Alexandra ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport
A gyermeki artikuláció fejlődésének longitudinális és transzverzális vizsgálata beszéd, artikuláció, anyanyelv-elsajátítás Markó Alexandra ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport
Funkcionális anyanyelv-pedagógia anyanyelvi tudás, használatalapú nyelvtudomány, nyelvpedagógia, sikeres nyelvi szocializáció, tanulói perspektíva Tolcsvai Nagy Gábor ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program: Önvezető járművek, automatizáció, normativitás: Logikai és etikai kutatások technológia, mesterséges intelligencia, etika, logika Zvolenszky Zsófia ELTE BTK Filozófia Intézet
Az orvos-beteg kommunikáció nyelvészeti elemzése orvos-beteg kommunikáció, kommunikatív stratégiák, kérdőív, interjú Kuna Ágnes ELTE BTK Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék
Régészeti feltárás régészeti feltárás, megelőző feltárás, régészeti feladatellátás Szabó Gábor ELTE BTK Régészettudományi Intézet
Régészeti lelőhelyfelderítés lelőhelyfelderítés, térinformatika, légi fényképezés, régészeti geofizika, régészeti geomorfológia Czajlik Zoltán ELTE BTK Régészettudományi Intézet; Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék
Narratívák belső vizualizációjának vizsgálata vizuális gondolkodás, távolság érzékelés, pszichológiai távolság, befogadás vizsgálat Kovács András Bálint ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudományi Tanszék
Egyéni különbségek vizsgálata és a nyelvtanulók profilozása a hatékonyabb nyelvtanulásért nyelvtanulás, egyéni különbségek, eredményesség Csizér Kata ELTE BTK Amerikai Intézet, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Az interkulturális kompetencia fejlesztésének innovatív lehetőségei és módszerei az eredményesebb idegen nyelv tanításért és tanulásért idegen nyelv tanítás, nyelvtanulás, interkulturális kompetencia, diskurzuskompetencia, fordítói kompetencia Károly Krisztina ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Angol Nyelvpedagógia Tanszék
Történeti emlékhelyek és azok történeti - társadalmi kontextusa helyi hagyományok története, helytörténet, kulturális örökségvédelem, műemlékvédelem, település- és területfejlesztés, történeti emlékhelyek Nagy Balázs ELTE BTK Történeti Intézet, Középkori Történeti Tanszék
Innováció a latintanításban kompetencia-fejlesztés, nyelvtanítás, korszerűsítés Ferenczi Attila ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék
Forrásértelmezés mint szolgáltatás a piac érzékenyítése, szolgáltatás Rung Ádám ELTE BTK Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék
ProLang nyelvi szolgáltatások, nyelvi ipar, fordítás, tolmácsolás, terminológia, számítógéppel támogatott fordítás, gépi fordítás Sereg Judit ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete
Történeti szakfordítás fordítás, idegen nyelv, angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, lengyel, cseh Fóris Ákos ELTE BTK Történeti Intézet, Középkori Történeti Tanszék
Szaklektorálás lektorálás, könyvkiadás Fóris Ákos ELTE BTK Történeti Intézet, Középkori Történeti Tanszék
Szakértői munka középkori történelem témakörben szakértői munka, kiállítás, szakanyag, középkori történelem Fóris Ákos ELTE BTK Történeti Intézet, Középkori Történeti Tanszék
Mesterséges Intelligencia alkalmazások kutatása-fejlesztése mesterséges intelligencia, big data, gépi tanulás, mély tanulás, neurális hálózatok Lukács András ELTE TTK Matematikai Intézet, Számítógéptudományi Tanszék, MI Kutatócsoport
Bioinformatikai kutatások, big data bioinformatika Grolmusz Vince ELTE TTK Matematikai Intézet, Számítógéptudományi Tanszék
Dróntechnológiai kutatások dróntechnológia, csoportos robotika, önszerveződő autonóm rendszerek, csoportos intelligencia Vásárhelyi Gábor ELTE TTK Fizikai Intézet, Biológiai Fizikai Tanszék
Idegtudományi kutatások – a viselkedés molekuláris alapjai idegtudomány, gyógyszerfejlesztés Dobolyi Árpád, Vitéz-Cservenák Melinda ELTE TTK Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék
Kockázatmodellezés, kockázatbecslés kockázat, adattudomány Zempléni András ELTE TTK Matematikai Intézet, Valószínűségelméleti és Statisztikai Tanszék
Konfokális mikroszkópos vizsgálatok kivitelezése konfokális mikroszkópia Schlett Katalin ELTE TTK Biológiai Intézet, Élettani és Neurobiológiai Tanszék
Hálózatelemzés komplex hálózatok Palla Gergely ELTE TTK Fizikai Intézet, Biológiai Fizikai Tanszék
Ferrát(VI) tartalmú ipari szennyvíztisztitó szer vizsgálata ferrát, Mössbauer Homonnay Zoltán ELTE TTK Kémiai Intézet, Magkémiai Laboratórium
Szerves molekulák szintézise katalízis, gyógyszermolekulák, fluor Novák Zoltán ELTE TTK, ELTE "Lendület" Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport
Szervetlen oxid bázisú nanorendszerek szintézise, szerkezetvizsgálat nanoszerkezet, szervetlen porózus tömbi és szálas rendszerek, kriogélek, aerogélek Sinkó Katalin ELTE TTK Kémiai Intézet, Szol-gél Laboratórium
Kismolekulás krisztallográfia krisztallográfia, abszolút konfiguráció, szupramolekuláris kémia, polimorfia Harmat Veronika, Dürvanger Zsolt ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, ELTE-CrystalLAB
Fehérjekrisztallográfia fehérjekrisztallográfia, szerkezet-funkció összefüggések, atomi szintű szerkezet Harmat Veronika, Dürvanger Zsolt ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, ELTE-CrystalLAB
Geotermikus tárolók és felszín alatti vízáramlás modellezése felszínalatti vízáramlás, geotermikus hőcserélő, szennyező anyag transzport, hő- és tömegtranszport földtani rendszerekben, numerikus modellezés Galsa Attila ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Felszínközeli geofizikai mérések vertikális elektromos szondázás, geoelektromos tomográfia, földmágneses mérések Visnovitz Ferenc ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Műholdas termésbecslés Termésbecslés, műholdas adatok, MODIS Lichtenberger János ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Felsőlégkör állapotának monitorozása, űridőjárás és hatása a földi infrastruktúrára űridőjárás, plazmaszféra, ionoszféra, sugárzási övek Lichtenberger János ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Georeferencia történeti térképek, modern térképi koordináták, GPS, térinformatika Timár Gábor ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék
Alkalmazott őslénytan üledékes kőzetek, fúrás, kor, környezet Mohr Emőke ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Őslénytani Tanszék
Archeoszeizmológia Földrengés, biztonság, kritikus infrastruktúra Kázmér Miklós ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Őslénytani Tanszék
Űridőjárási adatszolgáltatás űrkutatás, űrtudomány, napfizika, asztrofizika, csillagászat, űridőjárás Petrovay Kristóf ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Csillagászati Tanszék
Csillagászati ismeretterjesztő programok csillagászat, asztrofizika, űrkutatás, ismeretterjesztés Forgácsné Dajka Emese ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Csillagászati Tanszék
Aszteroidák mozgásának előrejelzése űrkutatás, űrtudomány, égi mechanika, asztrofizika, csillagászat Forgácsné Dajka Emese ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Csillagászati Tanszék
Természetbúvár táborok gyerekeknek csillagászat, asztrofizika, űrkutatás, ismeretterjesztés, tábor Forgácsné Dajka Emese ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Csillagászati Tanszék
Biome-BGCMuSo modell biogeokémiai modell, növénymodell, szén-dioxid, dinitrogén oxid, metán, talaj szervesanyag készlet, agrár-menedzsment Barcza Zoltán ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék
Célzott környezeti, mikro- és agrometeorológiai mérések, adatfeldolgozás/modellezés Sugárzás- és energiamérleg komponensek, turbulens fluxusok, profilmérések (mérőtorony, kötött ballon, drón), agrometeorológiai indexek, párolgásszámítás, modellezés Weidinger Tamás ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék
Települési levegőminőség vizsgálatok légszennyezés, levegőminőség Mészáros Róbert, Leelőssy Ádám ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék
Légszennyező anyagok terjedésének modellezése légszennyezés, levegőminőség, környezeti terhelés Mészáros Róbert, Leelőssy Ádám ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék
Víztestek kémiai állapotfelmérése anion meghatározás, kation meghatározás, kémiai vízminősítés Magyari Enikő ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
Területi (európai, országos, regionális), települési társadalmi, gazdasági helyzetkép feltárása, területi, települési egyenlőtlenségek és folyamatok kutatása, fejlesztéspolitikai ajánlások készítése területi egyenlőtlenségek, területi fejlettség, térszerkezet, területi tőke Szabó Pál ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Fejlesztéspolitikai források felhasználásának területi hatásértékelése regionális gazdaságtan, területi egyenlőtlenségek, ökonometria, hatásértékelés Czaller László ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Általános és specifikus területi adatelemzés, területi statisztikai adatfeltárás és -elemzés lokális, regionális és globális szinten területi statisztika, adatelemzés, földrajzi adatok Jakobi Ákos ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Az információs világban keletkező digitális nyomok, mint adatszerű virtuális melléktermékek területi és térinformatikai feldolgozása új piaci vagy kutatási termékek fejlesztésében térbeli big data, digitális nyomok, térinformatika, geovizualizáció Jakobi Ákos ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Közlekedési, ezen belül elsősorban elérhetőségi, forgalmi kutatások végzése, összefüggésben a területi egyenlőtlenségek kérdésével. Térszerkezeti lehatárolások közlekedés, elérhetőség, forgalom, térinformatika, területi egyenlőtlenségek Szalkai Gábor ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Város, városi terek, városfejlődés, geopolitika, társadalom… mérések és tanulmányok város, városfejlődés, településszerkezet, Budapest, politikai földrajz, geopolitika Izsák Éva ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Regionális Tudományi Tanszék
Geopolitikai elemzés külpolitika, geopolitika, határ, EU, konfliktus, etnikumok Balogh Péter ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Város- és falukutatás város, falu, környezet, kutatás, fejlesztés Berki Márton ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Környezetdiagnosztikai vizsgálatok: környezet állapot felmérések vizes közegekben és talajokban, bioremediációs eljárások kidolgozása környezet diagnosztika, baktérium azonosítás, "early warning system"/ korai figyelmeztető rendszer, kármentesítés Tóth Erika ELTE TTK Biológiai Intézet, Mikrobiológiai Tanszék
Biológiai és élettelen anyagok elemtérképezése, Röntgenfluoreszcencia-leképezés módszerrel elemtérképezés, Röntgenfluoreszcencia, XRF, elemanalízis Solti Ádám ELTE TTK Biológiai Intézet, Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék
Fejlődési zavarok automatikus felismerése és mozgásfejlesztés okoseszközökkel és gépi tanulással autizmus, ADHD, mozgás, mesterséges intelligencia, gépi tanulás Konok Veronika ELTE TTK Biológiai Intézet, Etológiai Tanszék
Felületi morfológia jellemzése atomi erő mikroszkópia, optikai mikroszkópia, felületi morfológia Kiss Éva ELTE TTK Kémiai Intézet, Határfelület- és Nanoszerkezet Laboratórium
Nedvesedési tulajdonságok vizsgálata nedvesedés, peremszög, felületi energia, csepp-profil analízis Kiss Éva ELTE TTK Kémiai Intézet, Határfelület- és Nanoszerkezet Laboratórium
Részecskeméret meghatározás nanorészecske méret, méreteloszlás, dinamikus fényszóródás Kiss Éva ELTE TTK Kémiai Intézet, Határfelület- és Nanoszerkezet Laboratórium
Határfelületi reológia film viszkozitás, film elaszticitás, Langmuir mérleg, csepp-profil analízis Kiss Éva ELTE TTK Kémiai Intézet, Határfelület- és Nanoszerkezet Laboratórium
Raman spektroszkópos mikroanalitikai vizsgálatok anyagtudomány, ásványtan, geokémia, anyagvizsgálat Szabó Csaba ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, Litoszféra Fluidum Kutató Labor & Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum
ELTE Biotechnológia Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ NM23, biomarker, autoimmun, S100, Alzheimer, COPD, bioinformatika, EPHB1, predikció, onkológia WIF-1, tumor, ERK, mutáció, proteomika, szekvenálás, immunológia Kacskovics Imre ELTE TTK
Intelligens interface közös tudás kiaknázására MI szakértő és területi szakértő együttműködésében mesterséges intelligencia alkalmazása Lőrincz András ELTE IK Mesterséges Intelligencia Tanszék
Inkluzív iskolafejlesztés inklúzió, iskolafejlesztés, tantestületfejlesztés, sajátos nevelési igényű tanulók, beilleszkedési tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók, közösségfejlesztés Schiffer Csilla, Perlusz Andrea ELTE BGGyK Általános Gyógypedagógiai Intézet, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
Befogadó tervezés a felsőoktatás oktatási, tanulási környezetében egyetemes tervezés; hozzáférhetőség; részvétel; változatos összetételű populáció; digitális inklúzió Fazekas Ágnes Sarolta ELTE BGGyK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet
Szemléletformáló tréning segítőkutyák részvételével segítőkutya, inklúzió, szemléletformálás, közösségfejlesztés Loványi Eszter ELTE BGGyK Általános Gyógypedagógiai Intézet, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
IKT alapú szociometriai adatfelvétel támogatása szociometria, társas kapcsolatok, IKT Szekeres Ágota, Horváth Endre ELTE BGGyK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
Kora- és kisgyermekkori hallásvizsgálatok, a pedoaudiológia gyógypedagógiai specialitásai, a gyermekkort érintő aspektusainak megosztása pedoaudiológia gyógypedagógiai specialitásai, a gyermekkort érintő aspektusainak megosztása Keresztessy Éva ELTE BGGyK Általános Gyógypedagógiai Intézet, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
Együtt oktatunk, kutatunk, fejlesztünk az inkluzív felsőoktatásban program Társadalmi innováció, részvételi paradigma, participatív kutatás és oktatás, fogyatékos és nemfogyatékos személyek Csángó Dániel, Cserti-Szauer Csilla, Katona Vanda, Sándor Anikó ELTE BGGyK Disability / Studies / and Social / Innovation Lab
Participatív szemléletformáló tréning a fogyatékossággal élő személyek társadalmi befogadásának támogatására inklúzió, társadalmi felelősségvállalás, közösségfejlesztés, szemléletformálás, fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűd Perlusz Andrea, Dukic Monika ELTE BGGyK Általános Gyógypedagógiai Intézet, Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
Vezetővé válás nyomon követése vezetővé válás Szathmári Edit ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
Szervezeti bizalom, vezetői működés COVID idején szervezeti bizalom, vezetők, COVID Szathmári Edit ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
Szervezeti fókuszú egészségfejlesztő intervenció hatásvizsgálata stressz, kiégés, tanári, szervezeti fókusz Juhász Ágnes ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
Pénzügyi tudatosság fejlesztése gazdaságpszichológia, pénzügyi tudatosság Mihály Nikolett ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
Fogyasztói motivációk, attitűdök vizsgálata, fenntartható fogyasztási szokások felé való elmozdulás támogatása, webináriumok fenntarthatóság, környezettudatosság, fogyasztás Kiss Orhidea ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
A fizikai környezet ergonómiai szempontú elemzése és fejlesztése. „Hagyományos” szoftverek, multimédiás eszközök, virtuális környezetek, web-alapú interaktív környezetek, alkalmazások, egyéb információs terek felhasználó-központú ergonómiai elemzése és fejlesztése biztonság, hatékonyság, komfort, ergonómia, irodai és nem irodai munkahely, használhatóság, felhasználó-barát szoftverek, felhasználó-fókuszú fejlesztés Kiss Orhidea ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
Vezetői coaching, tréningek, szociális kompetencia fejlesztések, team-munkát támogató kompetenciák fejlesztése, team-coaching, munkakör elemzési, értékelési, kiválasztási, teljesítményértékelési, képzési folyamatok megtervezése, támogatása beosztott és vezetői szinteken egyaránt vezetőfejlesztés, szervezetfejlesztés, egyéni és team coaching, munkakör elemzés és értékelés Kiss Orhidea ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
Szervezeti diagnosztika és szervezetfejlesztés, szervezeti sikeresség kutatása, szervezeti változás támogatása szervezeti diagnózis, szervezetfejlesztés, szervezeti sikeresség, szervezeti változás Kádi Anna ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
Oktatásmarketing tanácsadás marketing, brandépítés, marketingstratégia, beiskolázási stratégia, iskola, egyetem Misley Helga ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
Szervezetfejlesztési tanácsadás oktatási intézmények számára szervezetfejlesztés, változásmenedzsment, tudásmenedzsment, stratégia, tanácsadás, innováció, implementáció, tanulószervezet Horváth László ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
Képzési programfejlesztés képzési programfejlesztés, képzési program felülvizsgálata, tanulási eredmények, tanulóközpontúság, tanulás-tanítás, kurrikulum Kálmán Orsolya ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Felsőoktatás-pedagógiai Módszertani Központ
Felsőoktatás-pedagógiai képzés/workshop felsőoktatás-pedagógia, didaktika, workshop, tanulás-tanítás, értékelés, módszertan Kálmán Orsolya ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Felsőoktatás-pedagógiai Módszertani Központ
Digitális transzformáció támogatása oktatási intézményekben digitális pedagógia, digitálisan kompetens szervezet, digitális transzformáció, tanulás-tanítás, értékelés, módszertan Horváth László ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
Szakpolitikai tanácsadás, elemzés (oktatás) szakpolitika, oktatáspolitika, esélyegyenlőség, lemorzsolódás, digitális transzformáció, tanárképzés, minőségbiztosítás, tanulás-tanítás, jó gyakorlatok Horváth László ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
Komplex intervenciók tervezését támogató szükségletmeghatározási eszköztár Komplex intervenciók tervezését támogató szükségletmeghatározási eszköztár Felvinczi Katalin ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Prevenciós programok szakmai standardok mentén történő működésének ellenőrzését szolgáló eszköztár működtetése prevenciós programgazdák és szakpolitikai döntéshozók számára prevenció, intervenciótervezés, bizonyítékokon alapuló döntéshozatal, eszközrendszer, minőség Felvinczi Katalin ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Életmód, egészség, szabadidő Életmód, életvitel, egészségfejlesztés, egészségmegőrzés, szabadidő, szabadidősport és leisure Bárdos György ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, Életmód, Egészség, Szabadidő Kutatócsoport
Testnevelés oktatás módszertana testnevelés, gimnasztika oktatása, Lábán Rudolf mozgáselemző rendszer Kovács Katalin ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet
Nemzetközi diák-barát egyetemi környezet kialakítása nemzetköziesítés, nemzetközi diákok akkulturációja Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet
Interkulturális/diverzitás szervezeti tréning szervezeti diverzitás, szervezeti kultúra, interkulturális kommunikáció, interkulturális szenzitivitás Borsfay Krisztina ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet
Interkulturális kompetencia tréning interkulturális kompetencia, interkulturális szenzitivitás, interkulturális tanácsadás Borsfay Krisztina ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet
Közterek, városi központok, települések szociofizikai elemzése személy-környezet összeillés, környezetpszichológia Dúll Andrea ELTE PPK Ember-Környezet Tranzakció intézet
Pszichológiai kérdőíves vagy megfigyeléses mérőeszközök fejlesztése mérés, pszichometria, humán erőforrások, egészség, személyiség Urbán Róbert ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
A motivációs interjú módszerének fejlesztése egészségcoaching, változás, motivációs beszélgetés Urbán Róbert ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Humán kutatás tervezés, konzultációs és alkalmazott statisztika alkalmazott statisztika, kutatásmódszertani konzultáció Urbán Róbert ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Dinamikai problémák, rezgések lengés, szigetelő, távvezeték, vibration, insulator, transmission line Kollár László ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Gyártástechnológiai folyamatok optimalizálása state of the art technology Andó Mátyás ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Hegesztéstechnológia fejlesztés, optimalizálás hegesztés, welding technology Szőlősi József ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Anyagvizsgálat, eljárásvizsgálat NDT, roncsolásmentes vizsgálatok Szőlősi József ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Áramlások numerikus modellezése, hőtranszport folyamatok NDT, roncsolásmentes vizsgálatok Fenyvesi Dániel ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Korszerű anyagvizsgálati eljárások fémek, polimerek, ötvözetek, kristályszerkezet, anyagszerkezet, kémiai összetétel, mechanikai tulajdonságok Sidor Jurij ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Anyagtechnológia fejlesztése és modellezése hengerlés, szimuláció, VEM, hőkezelés, fázis átalakulás, fémek, polimerek, ötvözetek Sidor Jurij ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Többtest-dinamikai elemzések többtest-dinamika, lengés, felfüggesztés, kerék, hajtásrendszerek, kopás, protézis Fekete Gusztáv ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Szilárdságtani elemzések kifáradás, VEM Safranyik Ferenc ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Szemcsés halmazok modellezése DEM, szemcsés halmaz, silóürítés, porozitás, ülepítés Safranyik Ferenc ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Egyedi elektronikai eszközök fejlesztése kutatásokhoz Egyedi elektronika, vezérlés, szabályzás Lajber Kristóf ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Rezgésdiagnosztika, digitális jelfeldolgozás Rezgésdignosztika, prediktív karban tartás, DSP, Digitális jelfeldolgozás Lajber Kristóf ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Gépszerkezetek kialakítása, funkcionális tervezése, visszamodellezés Géptervezés, visszamodellezés, prototípus Borbély Tibor ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Leanmenedzsment képzés Lean, projektmenedzsment Bak Árpád ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Komplex vállalati menedzsment módszerek tréning Lean, projektmenedzsment Bak Árpád ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Projektmenedzsment és microsoft project képzés Lean, projektmenedzsment Bak Árpád ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Lean projektek menedzsmentje Lean, projektmenedzsment Bak Árpád ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Járműipari gyártási folyamatok és termékek minőségbiztosítása Lean, projektmenedzsment Bak Árpád ELTE IK Savaria Műszaki Intézet
Hétköznapi hősök az iskolában” szociális kompetencia fejlesztő program vállalkozói nevelés; gazdasági nevelés; szociális vállalkozóképesség fejlesztése; együttműködő (erőszakmentes) kommunikáció; mindfulness Hercz Mária ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
Szülőtámogatás 3-6/7 éves gyermeket nevelő szülők részére fejlődési sajátosság, életkori jellemzők, szülők támogatása Bajzáth Angéla ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
Tanulókártya Projekt: Hátrányos helyzetű gyermekek oktatását elősegítő innovatív társasjáték hátrányos helyzet, tananyag, tanulókártyák, játékos elsajátítás, hatékonyabb tanulás Svraka Bernadett ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
Szexuális fejlődés és nevelés gyermek- és serdülőkorba szexuális fejlődés, szexuális nevelés, szocializáció, családi nevelés, intézményi nevelés, nemi esélyegyenlőség, szexuális abúzus megelőzés F. Lassú Zsuzsa ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
Pedagógiai fejlesztés külső szervezettel: demokratikus nevelés és oktatás demokratikus nevelés, demokratikus oktatás, alternatív pedagógia, intézményi reform, aktív tanulás, alternatív módszertan Lehmann Miklós ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszék
Gondolkodásfejlesztő matematikai játékok alkotóműhely matematika, gondolkodásfejlesztés, játék, óvoda, alsó tagozat Bagota Mónika ELTE TÓK Matematika Tanszék
Fenntarthatóságra nevelés környezetvédelem, természetvédelem, fenntarthatóságra nevelés Vitályos Gábor Áron ELTE TÓK Természettudományi Tanszék
Intézményfejlesztés, minőségfejlesztés, feltáró vizsgálat feltáró elemzés, klímavizsgálat, szervezeti kultúra fejlesztés, megosztott pedagógiai vezetési modell Serfőző Mónika, Hercz Mária ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
Intézményi és egyéni mérések, pedagógiai diagnosztika - Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata számolási rendszerek, részképességek, differenciáldiagnosztika, gyógypedagógiai szemlélet, terápia-relevancia Svraka Bernadett, Csíkos Csaba Antal ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék, Matematika Tanszék
Tananyag-taneszköz és tankönyvfejlesztés taneszköz, tankönyv, tanulásban akadályozott, 6-12 év Rádi Orsolya Márta ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
Készség-, képesség-és személyiségfejlesztő játékok tervezése, a játékvezetés jó gyakorlata és a dramatikus interaktív mesélés hatásai mesélés, interaktív dramatikus munka, hallás utáni szövegértés, személyiségfejlesztés, komplex játéktervezés, jó gyakorlatok, HR Kerekes Valéria ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
Innovatív tanulási formák és színterek, múzeumi tanulás 5-10 éves korban konstruktív tanulás, pedagógusképzés, közművelődés, közoktatás, felsőoktatás, múzeumszocializáció Kolosai Nedda Ilona ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
Múzeumpedagógiai projektek kulturális intézményekben múzeumpedagógia, magyar történelem, általános iskola 1-4. évfolyam Cúthné Gyóni Eszter, Gilányi Magdolna ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszék
Pályakezdő pedagógusok mentorálása tutori támogatással mentorok támogatás, pedagógusképzés, pályaszocializáció, gyakornok, tutor Golyán Szilvia ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
Kutatásmódszertani és mérésmetodikai tanácsadás Pedagógiai mérés-értékelés, Kutatásmódszertan Csíkos Csaba ELTE TÓK Matematika Tanszék
A szociális kompetenciákat, a kulturális érzékenységet, a méltányosság attitűdjét támogató kurzus és tanácsadás kisgyermeknevelőknek interkulturális kompetenciák, inklúzió, hátránycsökkentés, méltányosság, elfogadás, egyenrangú szülői és intézményi kommunikáció Bajzáth Angéla ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
Élővilágvédelem szakértői tevékenység környezet, populáció, életközösség, ökológia, természetvédelem Gyurácz József ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Biológiai Tanszék
Madármonitoring környezet, populáció, életközösség, ökológia, természetvédelem Gyurácz József ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Biológiai Tanszék
Térinformatikai tanácsadás és feldolgozás digitalizáció, GIS, térkép, műholdkép Kovács Gábor ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, Földrajzi Tanszék
Kistérségi egészséghálózat-fejlesztési konzultáció Az egészséghálózat-irányításhoz szükséges kompetenciák c. kutatás alapján egészség, egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, egészséghálózat, közösségfejlesztés, konzultáció Horváth Gábor ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Intézet, Egészségpolitia és Egészség-gazdaságtan Tanszék
Fókuszolás-orientált szupervíziós csoport szupervízió, fókuszolás-orientált módszer, Eugene T. Gendlin, szociális munka, esetmegbeszélés Miklós Barbara ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézete, Szociális Munka Tanszék
Térképes adatelemző képzés térinformatika, adatvezérelt értékesítés/menedzsment, piacelemzés, piackutatás, statisztika, statisztikai elemzés Bartók Béla ELTE TáTK Empirikus Tanulmányok Intézete, Statisztikai Tanszék, Társadalomtudományi Kutatások Módszertana Tanszék
Megújult európai fogyasztói adásvétel és a digitális tartalomszolgáltatás szabályozásának implementációja Magyarországon – egy versenyképességi kihívás a KKV szektor számára fogyasztói adásvétel-szabályozás, digitális tartalomszolgáltatás szabályozása, KKV-szektor, jogi összefüggések feltárása, hálózatosodás, társadalmi innováció Darázs Lénárd ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék
Digitális játékra épülő autizmus-szűrőrendszer érzelmi arckifejezés alapú szűrőalgoritmusa első változatának kialakítása – SHAKES projekt autizmus-specifikus támogatás, diagnosztika, multimodális interaktív rendszer, automatizált érzelemfelismerésen alapuló szűrőalgoritmus, társadalmi innováció Győri Miklós ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
"Együtt oktatunk!" Participatív felsőoktatási módszertan kidolgozása participatív módszertan, gyógypedagógia, szemléletformálás, közösségfejlesztés, fogyatékos és nem fogyatékos személyek, társadalmi innováció Könczey György ELTE BGGYK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet
IKT alapú diagnosztikus eszköz-, és tudásfejlesztés gyógypedagógia, pszichológia, digitális diagnosztika, terápia-relevancia, sajátos nevelési igényű tanulók, társadalmi innováció Mohai Katalin ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, ELTE IK Mesterséges Intelligencia Tanszék
Egy fogyatékos személyek inkluzív társadalmi részvételét segítő szemléletformáló program hatásvizsgálata inklúzió, társadalmi felelősségvállalás, közösségfejlesztés, szemléletformálás, fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűd, társadalmi innováció Perlusz Andrea ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
A fogyatékossággal élő embereket támogató, a formális és az informális szektorok ökoszisztémájában létrejött társadalmi innovációk a COVID–19 járvány idején mérés, felelősségvállalás, fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűd vizsgálata, hálózatelemzés, társadalmi innováció Tausz Katalin ELTE TáTK
Tanárok jólléte Magyarországon stressz, jóllét, tanári fókusz, társadalmi innováció Csizér Wein Katalin ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet
A Kísérteties Csend Könyvtára szemléletformálás, kommunikáció, szenzitivitás, társadalmi innováció Hargitai Henrik ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
Narratívkészség-teszt nyelvfejlődés, narratív készség, digitális-információs kompetenciák, társadalmi innováció Murányi Sarolta ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium - DH-LAB nemzeti kulturális örökség, mesterséges intelligencia, digitális szövegtár, adatbázis, társadalmi innováció Palkó Gábor ELTE BTK Digitális Bölcsészet Tanszék
Városlakók Településviszonyulásának Feltárása: Települési Otthonosság - A társadalmi innováció lehetőségei a településfejlesztésben település- és területfejlesztés, személy-környezet összeillés, környezetpszichológia, városelemzési vizsgálatok, pszichometriai mérőeszközök, társadalmi innováció Dúll Andrea ELTE PPK Ember–Környezet Tranzakció Intézet
KLOÉ program – Kognitív terápiás szemléletű Lelki segítség Onkológiai betegek Életminőségének javításáért daganatos megbetegedések, kognitív viselkedésterápia, prevenciós eszközök, participatív kutatás, társadalmi felelősségvállalás, társadalmi innováció Vizin Gabriella ELTE PPK Pszichológia Intézet
segítéSEK mentorprogram társadalmi felelősségvállalás, szemléletformálás, mentorálás, participatív kutatás, pályaorientáció, inklúzív értékszemlélet, társadalmi innováció Lenkai Nóra ELTE Savaria Egyetemi Központ
A digitális eszközök használatának lehetséges előnyei a matematikai szorongás csökkentésében matematika, szorongáscsökkentés, digitális eszközhasználat, társadalmi innováció Bagota Mónika ELTE TÓK Matematikai Tanszék
Új Kulturális Játszóterek kisgyerekeknek és családjaiknak múzeumszocializáció, múzeumpedagógia, kulturális értékőrzés, társadalmi innováció Kolosai Nedda ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
A minőségi hírfogyasztás erősítése fake news, prevenciós eszközök, minőségi hírfogyasztás, digitális oktatás, metaelemzés, társadalmi innováció Hammer Ferenc (ELTE BTK) és Lehmann Miklós (ELTE TÓK) ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszék és ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék
A digitális világ körülöttünk: alsó tagozatos tanulók az információs társadalomban digitális kultúra, információs társadalom, digitális kompetenciák, intézményi nevelés, társadalmi innováció Lénárd András Tamás ELTE TÓK Digitális Pedagógia Tanszék
A matematikatanulási problémák hatékony és preventív mérése – Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata kritériumorientált mérőeszköz bemérése diszkalkulia, gyógypedagógia, gondolkodásfejlesztés, tesztsorozat, társadalmi innováció Svraka Bernadett ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
Mérőeszköz és mérési gyakorlat kidolgozása 'smart' fejlesztések iránti fogadási készség mérésére technikai fejlesztések iránti fogadókészség mérése, szépkorúak attitűdvizsgálata, társadalmi innováció Székely Klára ELTE Savaria Egyetemi Központ
GEP(NET)-fejlesztés Módszertan és szolgáltatási innováció nemi esélyegyenlőség, szolgáltatásinnovációs leirat, módszertani kézikönyv, társadalmi innováció Kövér-Van Til Ágnes ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézete
Online depreszziós fórumok feltérképezése és optimalizálása e-mental health, COVID-19, használatalapú nyelvtudomány, adatbázis, strukturális topikmodell, társadalmi innováció Sík Domonkos ELTE TáTK Szociológiai Intézet
Közvélemény-kutatási módszerek új technológiai és társadalmi környezetben kérdőíves adatgyűjtés, kvantitatív társadalomkutatás, online adatgyűjtés, társadalmi innováció Szeitl Bianka ELTE TáTK Empirikus Tanulmányok Intézete
Babalabor - Alfa Generáció Labor (ALFI) szemléletformálás, interaktív applikáció, szülők támogatása, játékos elsajátítás, szociális készségfejlesztés, társadalmi innováció Miklósi Ádám ELTE TTK Biológiai Intézet